De A.Vi.Bo.-mail – jaargang 2 – nummer 29 – 05 juli 2023

De A.Vi.Bo.-mail – jaargang 2 – nummer 29 – 05 juli 2023

 

 

Beste lezer  ,

 

De schoolvakantie is gestart!

In Vlaanderen dan toch…

 

Om de verdeeldheid in ons kleine landje te accentueren, is op die wijze een nieuwe splijtzwam geïnstalleerd. Elk weldenkend mens voelt aan dat dergelijke absurditeiten tot niks leiden en enkel de chaos vergroten.

 

De profileringsdrang bij bepaalde politici wordt eens te meer op de rug van de burger – in casu de schoolgaande jeugd – geëtaleerd. Intussen sleept het gebakkelei over de zogenaamde fiscale hervorming en andere tewerkstellingsdossiers hopeloos lang aan.

 

Het tanend geloof in de huidige politiek wordt jammer genoeg enkel gevoed door dergelijke acties van solisten! Wat dan gezegd van een minister die aanvankelijk kernenergie absoluut verguisde en inmiddels met fierheid het akkoord rond het langer openhouden van enkele kernreactoren aankondigt!

 

Aandachtige volgers van het digitale “A.Vi.Bo.-reilen en zeilen” werden voorbije week herhaaldelijk geconfronteerd met een aantal technische problemen. Uw Bestuursorgaan besloot – op aangeven van onze programmeur – immers om een aantal digitale toepassingen over te zetten naar een recentere en meer krachtige server die onze verdere digitale uitbouw in de toekomst zonder problemen aankan.

 

Echter, de switch verliep tot onze scha en schande niet zoals gepland en zo werden ook wij geconfronteerd met foutmeldingen op onze website www.avibo.be , ons administratief programma Avibo-Admin en de praktische toepassingen via ons zettingprogramma  Zettingsoft. 

 

Gelukkig lijkt alle onheil inmiddels achter de rug!

Een aantal maatschappijen die gedurende voorbije “probleemperiode” uitslagen doorstuurden, merken op dat deze niet zijn gepubliceerd op de website www.avibo.be .

We roepen deze mensen op om de betreffende uitslag opnieuw door te sturen zodat dit hiaat alsnog probleemloos kan worden weggewerkt.

 

Het is zonder meer duidelijk dat voornoemd incident op komende vergadering van het Bestuursorgaan uitgebreid aan bod komt. Nu zaterdag plegen de leden van dit orgaan immers overleg. En zoals u kan merken in bijgevoegde agenda komt nog heel wat meer aan bod.

 

Zo nam ik me vorige week stellig voor jullie een actuele stand in de huidige Ronde mee te geven. Vermelde problemen zorgden echter voor de nodige praktische hindernissen en onverhoopt tijdsgebrek om dit alsnog te realiseren.

Ik hoop alvast op beterschap voor de nabije toekomst.

 

Spijts voormeld incident wordt in de schoot van de federatie inmiddels duchtig en bijzonder gemotiveerd verder gewerkt. Tal van maatschappijen zetten zonder meer hun beste beentje voor.

Ook komende week staan eens te meer talloze zettingen in de steigers. We onthouden u dan ook de aankondigingen voor komende week niet (week van 10 juli tot en met 16 juli).

 

Wanneer we zettingen aankondigen kijken een aantal van jullie ongetwijfeld uit naar de behaalde prestaties uit vorige periode. In bijgevoegde link vindt u dan ook de uitslagen van voorbije week (week van 26 juni tot en met 02 juli).

 

In de nasleep van gepubliceerde uitslagen worden op tal van plaatsen regelmatigheidscriteria betwist. Een aantal maatschappijbesturen zonden de eindstand in deze plaatselijke kampioenschappen door. We onthouden onze lezers deze resultaten dan ook niet!

 

Hierop aansluitend durf ik maatschappijbesturen dringend verzoeken om eindklassementen in koning- en kampioenschappen over te maken in Word- of Excel-bestandsvorm op het gekende mailadres info@avibo.be

 

Dat het seizoeneinde nadert, valt niet te ontkennen. Niettegenstaande de blijvende alertheid bij onze officiële, regionale en gewestelijke zangkeurkorpsen werd afgelopen week beduidend minder gekeurd. Toch werden op een tweetal plaatsen keuringen verricht die tot bijgevoegd resultaat hebben geleid.

 

Geen mail zonder een “doordenkertje”. Lucien van Gent heeft inmiddels meer dan zijn strepen verdiend in zijn historische omzwervingen. Wanneer hij echter een artikel aanbiedt met enkel letters in de titel, gaat ook bij mij het licht uit!

U bent ongetwijfeld nieuwsgierig naar de betekenis van “H.V.I.D.M.V.A.VI.BO.V.V.G.“!

Lucien leidt ons op zijn inmiddels alom geroemde wijze tot de oplossing van dit raadsel!

 

Geniet alvast van de aangeboden inhoud van dit schrijfselke en vooral van onze wondermooie hobby!!

 

 

§§§§

 

Uw gewaardeerde bijdrage, nieuwtje of weetje wordt – zoals steeds – met bijzondere dankbaarheid en achting ingewacht op rik@avibo.be .

In de rand herhalen we overigens dat:

– aankondigingen en verslagen van vergaderingen (regio, gewest of maatschappij) via Avibo-Admin worden gepubliceerd op www.avibo.be;

– aankondigingen van zettingen en vervolgens de uitslagen enkel via Zettingsoft kunnen worden ingebracht voor publicatie op vermelde website ;

– rouwbeklagen, felicitaties, spoedig herstel en ander Gildeleven (los van vergaderingen) kunnen verspreid worden via onze AViBo-groep op facebook.

 

 

De respectievelijke maatschappijen en individuele inzenders zijn verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens.

 

 

 

Uitschrijven   |   Beheer uw instellingen   |   Online weergeven
div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.avibo.be/wp-content/uploads/2017/07/standaardheader-e1500234473429.jpg);background-size: initial;background-position: center center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 350px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}