De A.Vi.Bo.-mail – jaargang 2 – nummer 30 – 12 juli 2023

De A.Vi.Bo.-mail – jaargang 2 – nummer 30 – 12 juli 2023

Beste lezer  ,

 

Nadat de kater van de Vlaamse feestdag verwerkt is, volgt in mijn regio een nieuw hoogfeest: “de Gensche Fieste”.

Inderdaad op 14 juli starten de feesten en naar goede gewoonte staat er weer heel wat te gebeuren. Het wordt ongetwijfeld weer bijzonder druk en dorstig.

 

“Gentse Feesten” betekenen voor liefhebbers uit onze regio meteen ook stilaan afscheid nemen van het vinkenseizoen.

In een aantal maatschappijen vindt of vond reeds de sluitingsprijs plaats en in andere neemt –  meestal noodgedwongen – het aantal deelnemers af.

 

Onze vogels in de kweekvolières houden het ook stilaan voor bekeken.

Zo gooide vandaag een veelbelovende pop haar broedsel net voor het uitpikken uit haar nest. Ook zij kiest resoluut voor het fatsoeneren van haar verenkleed en besteedt niet langer tijd en energie aan de opfok van haar jongen.

 

Voorbije weekend werd inmiddels de 11de rit van onze Ronde van Vlaanderen verspeeld. Na enige bijsturing slaagde onze programmeur erin om een uitslag over te maken.

 

Let wel: deze uitslag is verre van correct!

Zo worden alle gespeelde ritten weergegeven en kan het zijn dat er nu reeds vogels en resultaten staan van 11 ritten terwijl er uiteindelijk maar 10 zullen worden opgenomen. Bovendien werden alle vogels die nog geen 7 ritten hebben gespeeld verwijderd.

Zij kunnen immers helemaal niet meer aan de vereiste 10 ritten geraken.

Ik wens jullie alvast veel plezier bij net nakijken van de behaalde resultaten en de huidige situatie.

 

Zoals u kan vermoeden zijn gepubliceerde resultaten het gevolg van verspeelde zettingen in afgelopen periode. De 11de rit viel op zondag 09 juli en ik speel jullie dan ook graag de uitslagen van de week 03 juli tot en met 09 juli door.

 

Dat een aantal vogels het voor bekeken houden, betekent helemaal niet dat onze werking en het zettinggebeuren stil valt. Zo maak ik jullie graag de kalender voor de week van 17 tot en met 23 juli over.

 

Net als voorbije weken maakten een aantal maatschappijen en andere verbonden uitslagen over van verspeelde kampioenschappen. Met bijzonder veel respect en opperste achting voor de prestaties van alle deelnemers publiceren we graag de eindstanden.

 

Ik herhaal bovendien de dringende vraag om eindklassementen in koning- en kampioenschappen over te maken in Word- of Excel-bestandsvorm (dus niet in pdf of andere foto’s) op het gekende mailadres info@avibo.be

 

Vorige week haalde ik met trots de werking van de onderscheiden zangcommissies aan.

Niettegenstaande het seizoeneinde nadert, zetten deze mensen blijvend door in hun betrachting om ongeldige zangen te weren. In bijlage een overzicht van de meest recente  zangkeuringen.

 

Voorbije zaterdagnamiddag was het verzamelen geblazen voor uw Bestuursorgaan om een aantal zaken door te praten en afspraken te maken. Zoals u kan vermoeden, dienen immers een aantal beslissingen voorbereid. U vindt de neerslag van deze bijeenkomst in bijgevoegd verslag.

 

In het verslag wordt net als voorbije jaren een oproep gericht naar alle liefhebbers en bestuursleden om vragen, verbeteringen en voorstellen aan hun gewestleider/coördinator over te maken.

Op die wijze hebben wij alvast ruim de tijd om antwoord te  formuleren op eerstvolgend overleg met de coördinatoren (op zaterdag 02 september) en in de vergadering van de Algemene Raad (op zaterdag 16 september).

Ieders inbreng is dan ook zonder meer gewenst en van belang!

A.Vi.Bo. zijn wij immers met zijn allen!!

 

Wanneer we peilen naar vragen en voorstellen duiken ongetwijfeld eveneens sporen van onvrede en ongenoegen op deze of gene beslissing op.

Binnen de federatie wordt steevast in overleg getreden rond gebeurlijke misvattingen of uitspraken. Deze werkwijze voorkomt immers onnodige escalaties en verregaande negativiteit.

 

Met deze werkwijze in het achterhoofd laat Lucien van Gent – danig aangegrepen door de gebeurtenissen in Parijs en later in Brussel – zijn licht schijnen over het verschijnsel “Brandende liefde“.

 

De stille genieters en andere sloebers onder u zitten ongetwijfeld nu reeds op een ander spoor … en worden dan ook beter geen machinist!!

 

 

§§§§

 

Uw gewaardeerde bijdrage, nieuwtje of weetje wordt – zoals steeds – met bijzondere dankbaarheid en achting ingewacht op rik@avibo.be .

In de rand herhalen we overigens dat:

– aankondigingen en verslagen van vergaderingen (regio, gewest of maatschappij) via Avibo-Admin worden gepubliceerd op www.avibo.be;

– aankondigingen van zettingen en vervolgens de uitslagen enkel via Zettingsoft kunnen worden ingebracht voor publicatie op vermelde website ;

– rouwbeklagen, felicitaties, spoedig herstel en ander Gildeleven (los van vergaderingen) kunnen verspreid worden via onze AViBo-groep op facebook.

 

 

De respectievelijke maatschappijen en individuele inzenders zijn verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.avibo.be/wp-content/uploads/2017/07/standaardheader-e1500234473429.jpg.webp);background-size: initial;background-position: center center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 350px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}