De A.Vi.Bo.-mail – jaargang 2 – nummer 37– 30 augustus 2023

De A.Vi.Bo.-mail – jaargang 2 – nummer 37– 30 augustus 2023

Beste lezer  ,

 

De zomer kwakkelt rustig verder en de vogels grijpen deze gelegenheid aan om hun verenkleed te wisselen. Tot mijn – en ongetwijfeld tevens vele anderen hun –  verbazing waren er het voorbije weekend toch nog enkele onverlaten die danig van leer trokken.

 

De twee laatste zettingen kenden inderdaad niet alleen een meer dan behoorlijk aantal deelnemers doch de resultaten mochten er tevens zijn. Ik onthoud jullie uiteraard het laatste overzicht (week van maandag 21 tot en met zondag 27 augustus) van het voorbije speelseizoen niet.

 

Het speelseizoen eindigde en op dat ogenblik sloten afgelopen zaterdag de vrienden van de Bogaardvink uit Kortemark op passende wijze hun uiterst geslaagde organisatie van het voorbije Kampioenschap van België af.

 

De medewerkers werden danig in de watten gelegd en onder meer vergast op een smakelijke maaltijd.

Entertainer Dominique koppelde op zijn gekende en onnavolgbare wijze een bingo avond aan dit verbroederingsfeest.

 

Uiteraard hopen we – door deze meer dan geslaagde hulde – ook volgend jaar op de steun en werklust van deze prachtige vriendengroep te mogen rekenen.

 

In voorbereiding op onder meer komend Kampioenschap van België in Oudenaarde dient nog behoorlijk wat werk verzet.

Collega’s Dominique en Joeri nemen alvast resoluut hun verantwoordelijkheid op om samen met de organisatoren ook dit kampioenschap formidabel te maken.

 

Overmorgen – 1 september – start het schooljaar en ook binnen de federatie staat één en ander op stapel.

Naar goede gewoonte starten we nu zaterdag 02 september met ons overleg met de coördinatoren. Ik herhaal graag de voorliggende agenda als basis van dit overleg.

 

Dat we volgende week met het Bestuursorgaan overigens één en ander voor de kiezen krijgen, is overduidelijk.

 

Op zaterdag 09 september worden we in de voormiddag verwacht op een Bijzondere Algemene Vergadering van NOFON.

In een volgend schrijven licht ik graag de inhoud van dit overleg toe.

 

Diezelfde dag – in de namiddag dan – verzamelt uw Bestuursorgaan in de maandelijkse vergadering. Op basis van bijgevoegde agenda wordt alvast de mogelijkheid gecreëerd om zaken ten gronde uit te werken.

 

Eén van de zaken die ongetwijfeld ruim aan bod zullen komen is de evaluatie van het coördinatorenoverleg als belangrijke insteek op de naderende vergadering van de Algemene Raad op zaterdag 16 september.

 

We onthouden u in dit kader alvast de agenda van dit samenzijn niet. Agenda die tevens fungeert als aankondiging en uitnodiging voor betrokken mandatarissen.

 

Deze jaarlijkse raadgevende vergadering van coördinatoren en gewestleiders zet onder meer mee de lijnen uit van het beleid en de doelstellingen voor komend werkjaar.

In de rand maken we er genodigden nogmaals attent op dat de plaats van het gebeuren – om eerder toegelichte reden – is verplaatst!

 

Tot onze spijt besluiten maatschappijen – na vaak een meer dan glorieuze periode – om de lat definitief neer te leggen.

 

Een tanend aantal leden gekoppeld aan een krimpende bestuursploeg, problemen met speelterrein of andere lokaalkwesties dwingen soms noodgedwongen tot deze pijnlijke beslissing.

 

“De Rapidevink” uit Ophasselt sloot op zondag 30 juli niet alleen het speelseizoen 2023 af doch stopte op dat ogenblik tevens de werking na een meer dan welgevulde en rijke geschiedenis.

We ontvingen de historiek van deze mooie vereniging en willen die dan ook graag met u delen.

 

Dat we om af te sluiten onherroepelijk bij Lucien van Gent uitkomen is genoegzaam bekend.

Het is ook voor mij meer dan verbazend met wat, met wie, waar en hoe Lucien zijn leven heeft doorgebracht. Dat zijn leven meer dan rijk gevuld is, is ook u waarde lezer ondertussen ongetwijfeld duidelijk geworden.

 

In “En dat is…” beschrijft hij een bijzonder verhaal over vriendschap.

Echte vriendschap, weet je wel!!

 

Het verband tussen deze bijzondere vriendschapsband en de vinkensport weet hij eens te meer bijzonder stevig in de verf te zetten.

 

Inderdaad, vriendschap is en blijft het absolute bindmiddel en de basis van ons samenzijn.

Laat er ons dan ook samen op toezien dat dit niet verloren gaat!!

 

 

§§§§

 

Uw gewaardeerde bijdrage, nieuwtje of weetje wordt – zoals steeds – met bijzondere dankbaarheid en achting ingewacht op rik@avibo.be .

In de rand herhalen we overigens dat:

– aankondigingen en verslagen van vergaderingen (regio, gewest of maatschappij) via Avibo-Admin worden gepubliceerd op www.avibo.be;

– aankondigingen van zettingen en vervolgens de uitslagen enkel via Zettingsoft kunnen worden ingebracht voor publicatie op vermelde website ;

– rouwbeklagen, felicitaties, spoedig herstel en ander Gildeleven (los van vergaderingen) kunnen verspreid worden via onze AViBo-groep op facebook.

 

 

De respectievelijke maatschappijen en individuele inzenders zijn verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.avibo.be/wp-content/uploads/2017/07/standaardheader-e1500234473429.jpg);background-size: initial;background-position: center center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 350px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}