De A.Vi.Bo.-mail – jaargang 2 – nummer 38– 6 september 2023

De A.Vi.Bo.-mail – jaargang 2 – nummer 38– 6 september 2023

Beste lezer  ,

 

Na een “typisch” Belgische (lees: behoorlijk natte) zomer worden we op heden volop “ondergedompeld” in het tweede deel van de echte zomer.

 

Een verschroeiende hitte is ons deel en in de volières wordt volop gebadderd. Inderdaad het aanbieden van badwater is een belangrijk onderdeel bij het gezond houden van onze vogels.

Een observatie in de natuur maakt je immers snel duidelijk dat daar ook meermaals stevig wordt gebaad!!

 

Vorige week in al mijn ijver toch iets vergeten aanhalen. Op zondag 27 augustus pakten de Blauwbekken uit Kruisem-Nokere uit met hun onovertroffen tweede sneukeltoer.

Een vlekkeloze en bewonderenswaardige organisatie genoot naast een gigantische publieke opkomst zelfs de goedkeuring van de weergoden.

Alvast en met bijzonder veel respect een dikke proficiat aan het bestuur en de leden van deze ongelooflijk creatieve maatschappij!

Op naar de derde??

 

Afgelopen zaterdagnamiddag vond een – overigens bijzonder boeiend – overleg met onze coördinatoren plaats.

Er werd naast de toelichting van een aantal beleidsbeslissingen vanuit het Bestuursorgaan uitgebreid aandacht besteed aan de voorgelegde kwesties en vragen.

Als absolute teneur en rode draad binnen dit verhaal blijft mij het belang van onze verbondenheid meest bij. 

 

Verbondenheid tussen vogelhouders is en blijft immers naar ons bescheiden aanvoelen essentieel in deze onzekere en vijandige tijden.

 

De boodschap die ook onze federatie ten volle wil laten bloeien binnen ons samenwerkingsverband NOFON.

Een aantal fundamentele vragen binnen deze groep hebben ertoe geleid dat de Statuten binnen de federatie dienden herwerkt.

 

Op zaterdag 09 september worden in de voormiddag deze Statuten ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Vergadering om vervolgens met goede moed weer de hand aan de ploeg te slaan.

 

De uitdagingen voor de vogelhouderij zijn immers legio en wij dienen samen een stevige vuist te maken tegen – vaak weinig onderlegde – onverlaten die op basis van negatieve en foutieve premisses onze onschuldige hobby wensen onderuit te halen.

 

Bovendien en onze eerdere beloftes trouw, vindt in het weekend van 16 en 17 december 2023 het 2de NOFON-Championship plaats in Putte.

 

Net als bij de eerste uitgave mogen wij als vinkeniers absoluut niet ontbreken op deze belangrijke meeting! 

 

Als opwarmertje bied ik u alvast de affiche aan.

U begrijpt ongetwijfeld dat komende maanden nog heel wat ruchtbaarheid zal worden gegeven aan dit gigantisch spektakel!!

De mensen die ongeduldig nu al op zoek zijn naar de nodige praktische informatie verwijs ik alvast en met veel plezier naar www.nofon.be .

 

Komende zaterdagnamiddag zit uw Bestuursorgaan samen om zich onder meer te buigen over de uitgediepte punten binnen het coördinatorenoverleg.

In voorgestelde agenda vindt u alvast dit item terug. Onderwerp dat ongetwijfeld verder wordt uitgewerkt in aanloop naar de vergadering van de Algemene Raad.

 

Inderdaad op zaterdag 16 september vind onze Algemene Raad plaats.

Onze gewestleiders, de coördinatoren, onze ereleden en uw Bestuursorgaan ontmoeten elkaar op deze bijzonder belangrijke vergadering om samen lessen te trekken uit wat was en om vol goede moed in verbondenheid de toekomst tegemoet te treden.

 

We herhalen onze dringende oproep om minstens één iemand het gewest te laten vertegenwoordigen en zenden als reminder graag de voorgestelde dagorde door.

Hou er wel rekening mee dat de vergadering doorgaat in zaal “Sint-Pieter” aan de Brugsesteenweg 309 te Kuurne!!

 

We maken onze gewestleiders er bovendien attent op  tijdig hun aanwezigheid en die van bijkomende sympathisanten te melden via info@avibo.be zodat wij vooraf alvast de nodige schikkingen kunnen treffen en alles vlekkeloos kan verlopen!!

 

In mijn eerder pleidooi tot verbondenheid ga ik uiteraard uit van het goede in ons mensen.

Dat er steevast andere en minder fijnbesnaarde individuen opduiken, hoort – naar men zegt – jammer genoeg tot het leven.

Dat water en vuur niet onmiddellijk elkaars beste vrienden zijn, is zelfs Lucien van Gent niet ontgaan.

 

In “Water en vuur” grijpt hij aanvankelijk en vol overgave terug naar de tijd dat Lucien nog Lucientje was om vervolgens – en zoals vaak – vlekkeloos de link te leggen naar onze wondermooie hobby.

 

Genieten maar en vooral …. lessen trekken!!

 

 

§§§§

 

Uw gewaardeerde bijdrage, nieuwtje of weetje wordt – zoals steeds – met bijzondere dankbaarheid en achting ingewacht op rik@avibo.be .

In de rand herhalen we overigens dat:

– aankondigingen en verslagen van vergaderingen (regio, gewest of maatschappij) via Avibo-Admin worden gepubliceerd op www.avibo.be;

– aankondigingen van zettingen en vervolgens de uitslagen enkel via Zettingsoft kunnen worden ingebracht voor publicatie op vermelde website ;

– rouwbeklagen, felicitaties, spoedig herstel en ander Gildeleven (los van vergaderingen) kunnen verspreid worden via onze AViBo-groep op facebook.

 

 

De respectievelijke maatschappijen en individuele inzenders zijn verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.avibo.be/wp-content/uploads/2017/07/standaardheader-e1500234473429.jpg);background-size: initial;background-position: center center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 350px;}