De A.Vi.Bo.-mail – jaargang 2 – nummer 40– 20 september 2023

De A.Vi.Bo.-mail – jaargang 2 – nummer 40– 20 september 2023

Beste lezer  ,

 

De herfst doet duidelijk zijn intrede.

Na enkele zware plensbuien, kortere dagen en frissere nachten valt het inderdaad niet te ontkennen dat de zomer 2023 er definitief op zit.

 

Gelukkig heeft elk seizoen zijn charmes.

Zo zie ik persoonlijk uit naar het bijzonder gevarieerd kleurenpalet dat de bladeren van de bomen tentoon spreiden om maar te zwijgen over de heerlijke geuren in ochtendlijk park en bos.

 

Bovendien komt de vogeltrek stilaan op gang.

Vogels uit het hoge noorden houden het daar voor bekeken en zakken langzaam af naar onze streken terwijl onze zomergasten stilaan inpakken om vervolgens weg te wezen naar zuidelijker oorden.

 

Net als voorgaande jaren hou ik eraan onze vogelhouders te wijzen op het toenemend gevaar op vogelgriep door vermelde vogelmigratie.

Respecteer dan ook eerder aangehaalde principes qua hygiënische veiligheidsmaatregelen wanneer u na een flinke wandeling nog eventjes uw eigen vogels met een bezoekje vereert of vers geplukte onkruidzaden voorzet!

 

Ga er veiligheidshalve vanuit dat uw kledij, schoeisel en de verzamelde zaden gecontamineerd zijn en je  opzittende kiemen of andere sporen onder geen beding wil importeren in uw eigen volières!!

 

Voorbije zaterdag bijzonder geslaagde vergadering van de Algemene Raad gehad.

Niettegenstaande de – door pijnlijke omstandigheden – gedwongen switch van locatie werden onze gasten uitermate verwend.

Na de bijzonder geslaagde receptie en maaltijd werd het voorbije werkjaar in vogelvlucht overlopen om uit de opgedane ervaringen de nodige lessen te trekken.

 

De vertaling van deze conclusies monden steevast uit in acties en bijsturing. In bijlage vindt u alvast de lijvige weerslag van deze bijeenkomst.

Uiteraard zullen onze regiocoördinatoren en onze gewestleiders er alles aan doen om maatschappijen en leden nadere duiding te geven bij de getrokken conclusies en dito acties.

 

Ter gelegenheid van deze bijeenkomst werd beknopt verslag uitgebracht van de evolutie binnen huidige NOFON-werking. Na het overleg van het bestuursorgaan NOFON van gisteren (dinsdag 19 september) werd bijgevoegde tekst goedgekeurd ter publicatie voor en verspreiding aan alle leden.

 

U herinnert zich ongetwijfeld mijn eerdere oproep tot deelname aan ons 2de NOFON-Championship.

Oproep die ik bij deze graag herhaal!

Naast deelname aan dit evenement blijven ook wij steeds vragende partij naar helpende handen.

Op de website www.nofon.be vindt u alvast de mogelijkheid om in te tekenen als medewerker aan deze groots opgezette vogelshow of neem gerust contact op met collega’s Joeri op joeri@avibo.be of Dominique op dominique@avibo.be voor verdere info.

 

Zoals eerder aangehaald mochten wij afgelopen zaterdag onze gewestleiders en coördinatoren ontvangen. Alvast van één van de aanwezigen bleef zijn aanwezigheid niet onopgemerkt.

De aanwezigheid van deze gerenommeerde en scherpzinnige schrijver/reporter zorgde er immers voor dat woorden en gedragingen door alle aanwezigen ongetwijfeld gewikt en gewogen werden.

U kan het al raden: Lucien van Gent.

 

In een volgende mail brengen we u – en dit na de nodige inspectie – de ongecensureerde verslaggeving  van bedoelde bijeenkomst door Lucien.

 

Bijgevoegd brengen wij u nu graag de weerslag van zijn ervaringen met zijn zoekende blik op de zoekende mens in “Wie niet zoekt, komt van een andere planeet!“.

 

Hopelijk vind jij ….wat je zoekt!!

 

 

§§§§

 

Uw gewaardeerde bijdrage, nieuwtje of weetje wordt – zoals steeds – met bijzondere dankbaarheid en achting ingewacht op rik@avibo.be .

In de rand herhalen we overigens dat:

– aankondigingen en verslagen van vergaderingen (regio, gewest of maatschappij) via Avibo-Admin worden gepubliceerd op www.avibo.be;

– aankondigingen van zettingen en vervolgens de uitslagen enkel via Zettingsoft kunnen worden ingebracht voor publicatie op vermelde website ;

– rouwbeklagen, felicitaties, spoedig herstel en ander Gildeleven (los van vergaderingen) kunnen verspreid worden via onze AViBo-groep op facebook.

 

 

De respectievelijke maatschappijen en individuele inzenders zijn verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.avibo.be/wp-content/uploads/2017/07/standaardheader-e1500234473429.jpg);background-size: initial;background-position: center center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 350px;}