De A.Vi.Bo.-mail – jaargang 2 – nummer 43– 11 oktober 2023

De A.Vi.Bo.-mail – jaargang 2 – nummer 43– 11 oktober 2023

Beste lezer  ,

 

De hitte houdt hier stevig aan.

In stilte toch al verlangend uitgekeken naar normalere temperaturen en ….mijn vogels.

 

Schoonzoon Tim – met de onvoorwaardelijke steun(??)  van onze kleinzonen Cériel en Samuel – heeft zich ten volle gekweten van zijn taak en afgaande op de laatste berichtgeving is de situatie in de volière dan ook geruststellend.

 

Dat de tijd niet stilstaat, is zonneklaar.
Afgelopen zondag ook kennis genomen van het ontstellend nieuws dat de heer Karlos Callens, burgemeester van Ardooie, schielijk is overleden.

 

Wij hadden het geluk dat wij de heer Callens tot één van de onzen mochten rekenen en leven dan ook mee met de familie die ongetwijfeld verweesd achterblijft.

 

In zijn drukke politieke loopbaan heeft de heer Callens telkens een lans gebroken voor de vinkensport en onze federatie. Wij blijven hem dan ook eeuwig dankbaar en sluiten hem voor altijd in ons hart!

Voor de vrienden die de heer Callens een eresaluut willen brengen, voeg ik alvast de rouwbrief bij.

 

Op het thuisfront wordt – zoals vorige week reeds gemeld – alles in gereedheid gebracht om de komende najaars- en winteractiviteiten te ontplooien.

 

Net als vorige week breng ik volgende afspraken alvast graag in herinnering:

– eind oktober worden we verwacht bij onze vrienden uit Zonnebeke op hun onvervalst Kampioenschap van de Frontstreek.

Wij hopen dat het inschrijvingsformulier in bijlage een extra opstap kan betekenen om uw deelname te bevestigen.

– begin december opent de Gouden Ring Show zijn deuren en

– op 16 en 17 december vindt het 2de NOFON-Championship plaats.

– vanuit BOU ontvingen we alvast een eerste uitnodiging om deel te nemen aan de Mondial in januari 2024.

 

Net als vorige week herhaal ik graag de oproep tot kandidaat officieel zangkeurders.

Zoals  in alle geledingen van onze werking moeten ook wij binnen de Officiële Zangkeurraad steevast werken aan verstevigen van ons korps.

 

Wij zijn dan ook op zoek naar gedreven en gemotiveerde mensen die samen met tal van anderen een bijdrage willen leveren aan het in stand houden van ons erfgoed!

 

Na een degelijke opleiding en een toets kan u toetreden tot het keurkorps van onze Officiële Zangkeurraad en waardevol bijdragen aan het koesteren van ons Vlaams vinkenlied.

 

Ten einde praktische zaken op poten te zetten, horen wij graag wie kandideert voor bovenstaand lidmaatschap zodat wij kunnen voorzien in gepaste locatie en andere schikkingen.

 

Wij zien alvast hoopvol uw interesse tegemoet mits een eenvoudig berichtje op info@avibo.be en dit voor 20 oktober!!

 

U heeft het zeker opgemerkt doch vorige week ging ik bijzonder stevig van start u uit te nodigen voor komend weekend op één van de activiteiten zoals ze zijn vermeld in bijgevoegde kalender .

In mijn geestdrift dacht ik – verkeerdelijk – dat deze activiteiten reeds vorig weekend van start gingen doch dit bleek iets te overmoedig!!

 

Op vraag van en in overleg met de collega’s werd de maandelijkse vergadering van het Bestuursorgaan uitzonderlijk verplaatst naar de derde zaterdag van deze oktobermaand. In bijlage vind u dan ook de uitnodiging voor de vergadering van het Bestuursorgaan van zaterdag 21 oktober.

 

Terwijl ik uitkijk over de blauwe oceaan en achter mij het dorre landschap eens te meer wordt geteisterd door de verzengende hitte, kruipt Lucien van Gent in de pen om te schrijven over – je raadt het nooit – WATER!!

 

Waar hij ons aanvankelijk meeneemt naar de tijd van toen komt hij uiteindelijk terecht bij huidige milieuproblematiek en de verregaande gevolgen op onder meer ons drinkwater!

 

Zuiver water dat tevens bijzonder belangrijk is in het gezond houden van onze vogels.

Ik stop met vertellen en voordat ik het gras helemaal voor zijn voeten wegmaai, laat het woord aan Lucien in: “Alle water is drinkbaar...”

 

 

 

§§§§

 

Uw gewaardeerde bijdrage, nieuwtje of weetje wordt – zoals steeds – met bijzondere dankbaarheid en achting ingewacht op rik@avibo.be .

In de rand herhalen we overigens dat:

– aankondigingen en verslagen van vergaderingen (regio, gewest of maatschappij) via Avibo-Admin worden gepubliceerd op www.avibo.be;

– aankondigingen van zettingen en vervolgens de uitslagen enkel via Zettingsoft kunnen worden ingebracht voor publicatie op vermelde website ;

– rouwbeklagen, felicitaties, spoedig herstel en ander Gildeleven (los van vergaderingen) kunnen verspreid worden via onze AViBo-groep op facebook.

 

 

De respectievelijke maatschappijen en individuele inzenders zijn verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.avibo.be/wp-content/uploads/2017/07/standaardheader-e1500234473429.jpg);background-size: initial;background-position: center center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 350px;}