De A.Vi.Bo.-mail – jaargang 2 – nummer 44– 18 oktober 2023

De A.Vi.Bo.-mail – jaargang 2 – nummer 44– 18 oktober 2023

Beste lezer  ,

 

In de nacht van zaterdag op zondag op Zaventem geland.

Onmiddellijk wakker geschud door de “normalere” temperaturen!

Bij het vertrek in Fuerteventura temperaturen vlotjes boven de 30°C om enkele uren later landen in Brussel bij ….een schamele 6°C.

 

Inmiddels volledig geacclimatiseerd en brutaal geconfronteerd met de dierlijke instincten binnen de familie van de gewervelden, met name bij de soort ” mens”.

 

Hoe anders noem je de onvoorstelbare en diepmenselijke drama’s in de oorlogen die op dit ogenblik in volle hevigheid woeden?

Om maar te zwijgen van de jongste totaal zinloze terroristische actie in ons eigen kleine landje.

 

Op dergelijke ogenblikken doet het oprecht goed u omgeven en geborgen te weten tussen gelijkgezinden en te mijmeren over wat onze gezamenlijke toekomst brengt en wat achter ons ligt!

 

Jordi Vanhouteghem, onze jongste regiocoördinator, kroop in de pen en brengt uitvoerig verslag uit van voorbije sneukeltocht in de schoot van zijn bloeiende maatschappij, de KM De Blauwbekken” uit Nokere-Kruisem.

Van een positieve noot gesproken!!

Als bevoorrechte getuige kijk ik alvast uit naar de derde editie!!

 

De realiteit dwingt er ons echter toe om met beide voeten op de aarde te blijven staan.

 

Uw Bestuursorgaan – als geen ander bewust van deze stelling – gaat nu zaterdag 21 oktober aan de slag om een aantal zaken uit te klaren en andere op te volgen. Bijgevoegde agenda beschrijft alvast de grote lijnen van deze bijeenkomst.

 

Inmiddels zijn de mensen van de “KM De Staalbekken” uit Zonnebeke in volle voorbereiding op hun Kampioenschap van de Frontstreek van zaterdag 28 en zondag 29 oktober!

Ik voeg bij herhaling doch met veel plezier de flyer  toe om jullie agenda’s alsnog bij te werken zodat je deze mensen zeker met een bezoekje kan vereren.

 

Eind oktober luidt niet enkel de herfstvakantie in doch op tal van plaatsen wordt in aanloop van 11 november ruimte gemaakt voor bijzondere  herdenkingsmomenten rond voorbije oorlogen.

 

Dirk Jonckheere, eminent medewerker aan onze publicaties, zond volgende bijzondere aankondigingen door die absoluut uw aandacht verdienen.

 

Enerzijds werpt hij het licht op “De Koude Oorlog” waar in een boeiende uiteenzetting de naoorlogse periode en het leven naast en met “het Ijzeren Gordijn” wordt geschetst.

 

In “Oorlogsstemmen” – een muzikale voorstelling in samenwerking met het Flanders Fields Museum – wordt anderzijds vlekkeloos de link gelegd tussen ankedotes, liederen en gedichten uit Wereldoorlog I en de huidige vreselijke oorlogen.

 

Vandaag 18 oktober!

Een tweetal weken geleden plaatste ik een eerste oproep om kandidaten te bewegen de opleiding tot Officieel Zangkeurder te volgen.

We ontvingen op heden nog maar een gering aantal antwoorden en ik hou er dan ook aan deze oproep met hoogdringendheid te herhalen.

 

De vinkensport en onze federatie kan immers niet degelijk functioneren zonder een stabiele Officiële Zangkeurraad. Wij zijn er bovendien stellig van overtuigd dat heel wat mensen deze opdracht – mits een degelijke opleiding – terdege kunnen uitvoeren!

 

Wij zien bijgevolg uw blijken van interesse tegemoet langs een eenvoudig berichtje op info@avibo.be en dit voor 20 oktober!!

 

Lucien van Gent brak vorige week een lans voor “WATER”!

Uit bijgevoegd artikel mag blijken dat hij hierop geen onverdeeld positieve reacties ontving…

 

In “Doe ze nog eens vol” beschrijft hij de evolutie van een waterige oplossing die ook naar mijn aanvoelen beter smaakt en bovendien zorgt voor … de nodige sfeer.

De introductie van een bierleiding naast de waterleiding biedt – zo blijkt – bijwijlen soelaas.

 

Santé!!

 

§§§§§

 

Net als bij vorige jaargang houden we eraan om in deze winterperiode onze bijgewerkte activiteitenkalender wekelijks te publiceren!

Uiteraard kunnen onze liefhebbers en andere sympathisanten steeds hun gading vinden op onze website www.avibo.be en zo telkens de meest actuele informatie inwinnen.

 

§§§§

 

Uw gewaardeerde bijdrage, nieuwtje of weetje wordt – zoals steeds – met bijzondere dankbaarheid en achting ingewacht op rik@avibo.be .

In de rand herhalen we overigens dat:

– aankondigingen en verslagen van vergaderingen (regio, gewest of maatschappij) via Avibo-Admin worden gepubliceerd op www.avibo.be;

– aankondigingen van zettingen en vervolgens de uitslagen enkel via Zettingsoft kunnen worden ingebracht voor publicatie op vermelde website ;

– rouwbeklagen, felicitaties, spoedig herstel en ander Gildeleven (los van vergaderingen) kunnen verspreid worden via onze AViBo-groep op facebook.

 

 

De respectievelijke maatschappijen en individuele inzenders zijn verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.avibo.be/wp-content/uploads/2017/07/standaardheader-e1500234473429.jpg);background-size: initial;background-position: center center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 350px;}