De A.Vi.Bo.-mail – jaargang 2 – nummer 46 – 01 november 2023

De A.Vi.Bo.-mail – jaargang 2 – nummer 46 – 01 november 2023

Beste lezer  ,

 

Allerheiligen en Allerzielen zijn in onze contreien sedert oudsher de dagen bij uitstek om onze dierbare overledenen te gedenken.

Woorden schieten vaak tekort om diegene die achterblijven te steunen in hun rouw.

 

Toch kunnen woorden soms enige loutering brengen.

 

Guido Gezelle zonder twijfel één van Vlaandrens grootste dichters schreef – om zijn gevoelens van ontembaar verlies te verwoorden – volgend dichtwerk neer in “Kerkhofblommen”.

 

 

Zo daar ooit een blomke groeide
over ‘t graf waarin gij ligt,
of het nog zo schone bloeide:
zuiver als het zonnelicht,
blank gelijk een lelie blank is,
vonklende als een rozenhert,
needrig als de needre ranke is
van de winde daar m’ op terdt,
riekend, vol van honing, ende
geren van de bie bezocht,
nog en waar ‘t, voor die u kende,
geen dat u gelijken mocht!

 

Gezelle drukt hier op onnavolgbare wijze het blijvend verlies uit dat we ervaren bij het ontvallen van een dierbare.

Verlies dat onmogelijk kan gecompenseerd worden zelfs niet door een bloeiend bloempje!

Niets zal immers ooit nog hetzelfde zijn!

 

Na een bijzonder hartelijke ontvangst afgelopen weekend bij de “KM De Staalbekken” in Zonnebeke zakken vinkeniers komende zondag 05 november met veel plezier af naar Kuurne.

Op die plaats geven “De Molenzangers” hun jaarlijkse vinken- en kooiententoonstelling.

Alvast de moeite waard om ook eens een bezoekje te brengen aan al dat moois !

 

Binnen het Bestuursorgaan is inmiddels heel wat gaande en dienen zaken dringend besproken. Om de violen gelijk te stemmen komen zij nu woensdag 08 november om 17u30 samen via video-overleg.

Naar goede gewoonte geven we graag de agenda van deze bijeenkomst mee.

 

Bij het begin van de slachtmaand weet elk weldenkend mens dat we – niettegenstaande huidige wreedaardige oorlogen en dito moordpartijen – afstevenen op 11 november.

Dirk Jonckheere – eminent schrijver van tal van artikels in ons “A.Vi.Bo.-blad” rond de oorlogen in onze contreien – wil ook bij ons de herinneringen in het kader van Wapenstilstand levend houden.

 

Wij herhalen dan ook graag de oproep tot deelname aan de beloftevolle convocatie “Oorlogsstemmen” op nu vrijdag 03 november om 20 uur.

Bovendien geven we de uitnodiging mee om op 08 november in Oudenburg de verfilming van een werk van Ernest Claes – “Ons moeder binst den grooten oorlog”  – te aanschouwen.

 

Westvlamingen hebben het overigens behoorlijk moeilijk met de uitspraak van de letters “g” en “h”.

Lucien van Gent – van geen kleintje vervaard – brengt – zonder dat het ongetwijfeld zijn oorspronkelijke bedoeling was – dit oud zeer op de plank.

Hoe anders kan je de titel “Hout? Neen goud!” interpreteren.

Let echter altijd goed op met interpretaties!

 

Misschien sla ook ik nu de bal danig mis!

Of niet?

 

 

§§§§§

Als wekelijks toetje bij ons schrijven voegen we de activiteitenkalender vanaf vandaag toe.

Ik herhaal dat wij komend weekend worden verwacht in Kuurne waar de Molenzangers ons vergasten op een schitterende vinken- en kooiententoonstelling!

Uiteraard kunnen onze liefhebbers en andere sympathisanten steeds hun gading vinden op onze website www.avibo.be en zo telkens de meest actuele informatie inwinnen.

 

§§§§

 

Uw gewaardeerde bijdrage, nieuwtje of weetje wordt – zoals steeds – met bijzondere dankbaarheid en achting ingewacht op rik@avibo.be .

In de rand herhalen we overigens dat:

– aankondigingen en verslagen van vergaderingen (regio, gewest of maatschappij) via Avibo-Admin worden gepubliceerd op www.avibo.be;

– aankondigingen van zettingen en vervolgens de uitslagen enkel via Zettingsoft kunnen worden ingebracht voor publicatie op vermelde website ;

– rouwbeklagen, felicitaties, spoedig herstel en ander Gildeleven (los van vergaderingen) kunnen verspreid worden via onze AViBo-groep op facebook.

 

 

De respectievelijke maatschappijen en individuele inzenders zijn verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.avibo.be/wp-content/uploads/2017/07/standaardheader-e1500234473429.jpg);background-size: initial;background-position: center center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 350px;}