De A.Vi.Bo.-mail – jaargang 2 – nummer 50 – 29 november 2023

De A.Vi.Bo.-mail – jaargang 2 – nummer 50 – 29 november 2023

Beste lezer  ,

 

Gisteren ingetogen en op bijzonder eerbiedwaardige wijze afscheid genomen van onze voorzitter van de Bondsraad en coördinator, de heer Guido Haeck.

 

Ook de zon – die we reeds enige tijd moesten missen – was op het appél en begeleidde de zonnige en warme mens – die Guido was – naar zijn laatste rustplaats.

 

We sluiten hem in ons hart: “Hij blijft voor altijd één van ons!!”

 

Vandaag 29 november en op de kalender die binnen onze werking wordt gehanteerd, staat 01 december aangevinkt als uiterst belangrijke datum.

Naast de eerste bestelling van de kweekringen 2024 wordt de correct ingevulde inventarislijst ingewacht op ons secretariaat.

 

In dit kader wil ik graag ieders aandacht vestigen op het feit dat elke liefhebber geacht wordt de clausule op het inventarisblad te ondertekenen.

 

In de gestandaardiseerde formule bevestigt de ondertekenaar immers dat hij enerzijds ons Intern Reglement kent en er naar zal handelen en anderzijds dat uw Bestuursorgaan uw persoonsgegevens beheert overeenkomstig de door ons gepubliceerde privacyverklaring.

 

Zowel het Intern Reglement (nieuwe benaming voor ons Reglement Inwendige Orde) als de privacyverklaring zijn integraal te raadplegen op www.avibo.be .

 

Liefhebbers die lijsten afleveren die niet van Avibo-Admin afkomstig zijn worden bijgevolg geacht de vermelde formulering, of eigenhandig te noteren, of via een voorgedrukte klever aan te brengen op hun inventarisblad!

 

De ‘KM De Hogewegvink’ uit Erembodegem vierde eind oktober de kampioenen in het 65ste jaar van haar bestaan.

Deze vereniging is – zoals jullie wellicht weten – sedert één jaar de maatschappij waar ik ben aangesloten.

 

De eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat de bestuursploeg en de lokaalhouder waarlijk hemel en aarde bewegen voor hun liefhebbers.

Voorzitter Rudi Roeland nam alvast het voortouw om verslag uit te brengen van de bijzondere en vooral aangename viering.

 

Na 1 december is het hek duidelijk van de dam en ontbranden de vogeltentoonstellingen in alle hevigheid.

Zo vindt op 02 en 03 december in de Expohallen Schiervelde te Roeselare de Gouden Ring Show plaats.

Dat er net als altijd een aantrekkelijk aantal prachtige vinken wordt geshowd, zal elk gedreven vinkenier ongetwijfeld bewegen tot een bezoekje.

 

Dat onze federatie bij de grondleggers van NOFON hoort, wordt in het weekend van 16 en 17 december stevig in de verf gezet op het 2de NOFON-Championship in GC Klein Boom te Putte.

Uw aanwezigheid zal ook hier bijzonder worden geapprecieerd.

 

Collega Dominique – overtuigd van de interesse – nam het voortouw in het organiseren van een busreis naar deze vogelshow.

Geïnteresseerd?

Contacteer Dominique op dominique@avibo.be .

 

Midden al dit geweld zit uw Bestuursorgaan samen in de laatste maandelijkse vergadering van dit jaar en wel op zaterdag 09 december. In ingesloten bijlage kan u alvast de agenda van deze bijeenkomst inkijken.

 

Wanneer ik op 9 december samenzit met de collega’s zullen we ongetwijfeld onze ervaringen uitwisselen inzake het voorbije Sinterklaasfeest.

Om alvast in de ‘mood’ te komen voeg ik graag de inzending ‘Sinterklaas’ van Dirk Jonckheere toe.

 

Niettegenstaande mijn overtuiging om positief te zijn, verraste Lucien van Gent me met ‘Slecht nieuws!’

In huidige gekke tijden – waar Sinterklaas nog niet weg is of de Kerstman is daar al – probeert Lucien alsnog de kalmte te bewaren!

 

In aanloop naar 6 december… pas nog een stofje weggeblazen van mijn netjes opgeblonken schoen die ik vorige week reeds klaar heb gezet.

 

Hopelijk vergeet de Sint mij niet!!

 

 

§§§§§

Het wordt traditie om in dit luik de bijgewerkte agenda te publiceren.

Als afsluiter wijs ik jullie graag op volgende bijzondere activiteiten:

‘De Gouden Ring Show’ in het weekend van 02 en 03 december

‘Het 2de NOFON-championship’ in het weekend van 16 en 17 december.

We hopen op een talrijke aanwezigheid van onze vinkeniers op deze evenementen!!

Uiteraard kunnen onze liefhebbers en andere sympathisanten steeds hun gading en verdere duiding vinden op onze website www.avibo.be en zo telkens de meest actuele informatie inwinnen.

 

§§§§

 

Uw gewaardeerde bijdrage, nieuwtje of weetje wordt – zoals steeds – met bijzondere dankbaarheid en achting ingewacht op rik@avibo.be .

In de rand herhalen we overigens dat:

– aankondigingen en verslagen van vergaderingen (regio, gewest of maatschappij) via Avibo-Admin worden gepubliceerd op www.avibo.be;

– aankondigingen van zettingen en vervolgens de uitslagen enkel via Zettingsoft kunnen worden ingebracht voor publicatie op vermelde website ;

– rouwbeklagen, felicitaties, spoedig herstel en ander Gildeleven (los van vergaderingen) kunnen verspreid worden via onze AViBo-groep op facebook.

 

 

De respectievelijke maatschappijen en individuele inzenders zijn verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.avibo.be/wp-content/uploads/2017/07/standaardheader-e1500234473429.jpg);background-size: initial;background-position: center center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 350px;}