De A.Vi.Bo.-mail – jaargang 2 – nummer 51 – 06 december 2023

De A.Vi.Bo.-mail – jaargang 2 – nummer 51 – 06 december 2023

Beste lezer  ,

 

Hopelijk hadden jullie even veel geluk als ikzelf en is de Sint vannacht bij jullie langs geweest!

Indien niet…toch eventjes nadenken over wat je mispeuterd hebt en vooral….je best doen zodat je volgend jaar ook bij de gelukkigen bent.

 

Afgelopen vrijdag – als een donderslag bij heldere hemel – tijding ontvangen van het FAVV rond een eerste uitbraak van vogelgriep.

Net als in het verleden houden we eraan om onze liefhebbers op de hoogte te houden van de verdere  ontwikkelingen.

 

Bovendien benadrukken we het belang van doorgedreven en vooral volgehouden preventie bij het voorkomen van deze virale aandoening!

Voorkomen is nu éénmaal beter dan genezen.

 

Dat we in volle voorbereiding zijn op het komende NOFON-Championship zal geen mens verbazen.

Het zou uiteraard bijzonder hartverwarmend zijn, mochten we tal van onze A.Vi.Bo.-liefhebbers  verwelkomen op deze schitterende vogelshow.

In bijlage maak ik jullie in dit kader eens te meer de aankondiging over.

 

Net als voorbije weken breek ik een lans voor de geplande busreis naar Putte. Op initiatief van collega Dominique Baert wordt immers een busreis op stapel gezet om het ‘verre’ Putte voor iedereen en vooral op eenvoudige wijze bereikbaar te maken.

 

Men kan op zaterdag 16 december opstappen aan de Voerman in Lichtervelde of vervolgens aan de Kubox in Kuurne.

Het vertrek is voorzien om 8.00u en de terugreis wordt aangevat omstreeks 16.00u.

De prijs voor de busreis + de ingang tot de show is bepaald op een voor iedereen haalbare prijs van  €30.

Inschrijven kan nog steeds bij;

Baert Dominique op 0476/25 59 26

Vermeersch Valerie op 0478/20 08 31

 

Alvorens de laatste week aan voorbereiding naar dit feestelijk gebeuren in te gaan, vergadert het Bestuursorgaan in de voorziene maandelijkse bijeenkomst van zaterdag 09 december. Geïnteresseerde lezers kunnen nu reeds kennis nemen van de agenda.

 

In navolging van enkele voorgangers – verslaggevers van festiviteiten – nam Lucien van Gent – deze keer als gewestleider van het gewest Gent – de pen ter hand om de viering van de gewestlaureaten te delen.

We onthouden u het verslag van deze heuglijke gebeurtenis niet.

 

Terwijl zijn pen nog vlotjes schrijft, neemt hij ons – na de blijde intrede van het koningspaar in Sleidinge – mee naar ….Bossegem, om ons het ‘waargebeurd'(??) verhaal van ‘De bokken en de geiten’ voor ter schotelen.

 

Gezien mijn stevige verkoudheid en de daarbij horende sufheid is het misschien beter dat ik nu ophoud …. alvorens een bok te schieten!

 

 

§§§§§

Terwijl we sedert vorige week in de zes donkere weken vertoeven, wil ik alsnog enkele hoopvolle lichtstralen jullie richting uitsturen.

In onze bijgewerkte agenda kan u nu al de planning voor komende periode op uw kalender thuis inpassen.

Uiteraard houd ik eraan om jullie nogmaals van harte uit te nodigen op het ‘2de NOFON-Championship’ te Putte in het weekend van 16 en 17 december.

Dat we op een sterke aanwezigheid van onze trouwe  vinkeniers hopen, staat zoals steeds buiten kijf!

Uiteraard kunnen onze liefhebbers en sympathisanten steeds hun gading en verdere duiding vinden op onze website www.avibo.be en zo telkens de meest actuele informatie inwinnen.

 

§§§§

 

Uw gewaardeerde bijdrage, nieuwtje of weetje wordt – zoals steeds – met bijzondere dankbaarheid en achting ingewacht op rik@avibo.be .

In de rand herhalen we overigens dat:

– aankondigingen en verslagen van vergaderingen (regio, gewest of maatschappij) via Avibo-Admin worden gepubliceerd op www.avibo.be;

– aankondigingen van zettingen en vervolgens de uitslagen enkel via Zettingsoft kunnen worden ingebracht voor publicatie op vermelde website ;

– rouwbeklagen, felicitaties, spoedig herstel en ander Gildeleven (los van vergaderingen) kunnen verspreid worden via onze AViBo-groep op facebook.

 

 

De respectievelijke maatschappijen en individuele inzenders zijn verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.avibo.be/wp-content/uploads/2017/07/standaardheader-e1500234473429.jpg);background-size: initial;background-position: center center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 350px;}