Beste lezer  ,

 

De digitale ontwikkeling staat voor niks doch tot mijn eigen verbijstering slaagde ik er gisteren niet in deze mail bij u af te leveren.

Bijgevolg onderneem ik een tweede poging om dit alsnog te realiseren.

 

Nog twee keer slapen en…de dagen beginnen te lengen!!

 

Zonder er al te veel achting aan te geven zijn we op die wijze keihard op weg naar het hoogfeest van Kerstmis! Het heidense feest van het terugkerende licht!

 

In de volières ontstaat vanaf dat ogenblik stilaan enige deining.

De hormonen beginnen onder de minimale toename van licht onverbiddelijk toe te slaan en de tot op heden onderdrukte zangkernen krijgen meer en meer vrije loop.

 

Inderdaad door deze eerder minimale toename aan daglengte dienen leermeesters evenals leerlingen hun voorbestemde plaats te krijgen.

De zanglessen kunnen beginnen en zo komen we stilaan maar zeker in de finale voorbereidingsfase op komend speel- en kweekseizoen.

 

Het kerstfeest is binnen de christelijke geloofssfeer tevens de herdenking van de geboorte van de mensgeworden God in het kindje Jezus en het feest van de vrede.

Onze proost EH Foulon houdt er ook nu aan om vertaling te geven van dit christelijk feest naar de huidige maatschappelijke context.

 

In een tijd waar iedereen houdt aan zijn groot gelijk en egoïsme en egocentrisme de kern van ons bestaan zijn, is een moment van zelfreflectie en inkeer niet onbelangrijk.

Onze proost houdt ons in zijn artikel dan ook de spreekwoordelijke spiegel voor.

Nu er enkel nog durven naar kijken en vervolgens lessen trekken voor de toekomst.

 

Het voorbije tweede NOFON Belgian Championship was zonder meer een absolute topper!!

 

-In de laatste rechte lijn trok het team ‘A.Vi.Bo.’ steevast de kop. In voorbereiding en opbouw van deze grootse organisatie lieten onder meer Luc Blondeel en de keihard werkende ‘Pekkers’ zich in positieve zin opmerken om maar te zwijgen over de enthousiaste ‘barploeg’ van de Hogewegvink uit Erembodegem die zonder dralen steevast de dorstigen laafde.

-Een schitterende openingsceremonie voorgegaan door onze federale minister voor Ontwikkelingssamenwerking, mevrouw Caroline Gennez en de adjunct-secretaris van de C.O.M. mevrouw Lefèvre onderlijnden de grootsheid van dit gebeuren.

-De deelname van goed tweehonderd verschillende deelnemers in tal van reeksen met uiteindelijk 4.300 vogels is na het afscheid van een participerende federatie ronduit verbazingwekkend.

– De overdonderende aanwezigheid van een massa vogelliefhebbers en sympathisanten onderlijnden de gigantische impact van dit gebeuren.

-Luc Blondeel legde op overtuigende wijze de deelnemende vinkeniers eens te meer het vuur aan de schenen en haalde voor het tweede jaar op rij de titel binnen als Champion in de reeks ‘Vinken’ zoals mag blijken uit bijgevoegde uitslag.

– A.Vi.Bo. maakte door de overtuigende ondersteuning in het totaalgebeuren duidelijk dat wij samen een bijzonder hechte, diverse en unieke groep vormen.

 

Bijzondere achting gaat hier dan ook uit naar de vele vrijwilligers en harde werkers in de verschillende onderdelen van dit evenement .

In de lange voorbereidingen, de intensiteit bij de opbouw en de uiteindelijke prachtige en vlotte realisatie werd onze federatie door vele sympathisanten en bezoekers in verrassende zin opgemerkt.

 

Ik ben dan ook bijzonder fier voorzitter te mogen zijn van deze ongelooflijk gemotiveerde groep!

Enkel op deze wijze en in intense verbondenheid kunnen wij immers alles aan!

 

Dank u wel aan alle sympathisanten, deelnemers en medewerkers van onze A.Vi.Bo.-familie die door aanwezigheid, deelname en onverdroten inzet hebben getoond dat ze uit het juiste hout gesneden zijn en de vogelhouderij in Vlaanderen een warm hart toedragen.

 

In de roes van voorbije succes blijven wij echter ook op vandaag bijzonder alert voor de ontwikkelingen van het vermaledijde vogelgriepvirus.

Tot onze blijdschap ontvingen we voorbije dagen geen melding van bijkomende infectiehaarden.

Dit neemt echter niet weg dat éénieder de eerder opgelegde maatregelen blijvend rigoureus dient op te volgen en bijzonder aandachtig dient te blijven op het  vermijden van import van het virus in eigen vogelbestand.

 

In deze donkere tijden weet Lucien van Gent blijkbaar gelukkig nog steeds de lichtschakelaar te vinden om zijn artikeltjes te produceren.

In ‘De laatste doet het licht uit’ trekt hij op ludieke wijze een knipoog naar huidige evolutie in het doven van straatverlichting.

Zoals het hoort, legt hij ook nu echter vlotjes een link met ons…. ‘Vinkeniers!’.

 

Namens de collega’s binnen het Bestuursorgaan rest mij u en uw geliefden een bijzonder vreugde- en vredevol kerstfeest te wensen!

 

 

 

§§§§§

 

Niettegenstaande de eindejaarsdagen nu wel heel dichtbij komen, houden wij blijvend de vinger aan de pols.

In bijgevoegde en bijgewerkte kalender vindt u ondermeer de dringende vraag tot bestellen van de bondslidkaarten voor 2024 en dit voor 31 december 2023.

Enkel op die wijze kunnen wij gericht bestellen en afleveren!!

Na deze laatste administratieve handeling van 2023 kijken wij nu al verwachtingsvol uit naar de tentoonstellingen binnen het onvolprezen A.Vi.Bo.-circuit!

Uiteraard kunnen onze liefhebbers en sympathisanten steeds hun gading en verdere duiding vinden op onze website www.avibo.be en zo telkens de meest actuele informatie inwinnen.

 

§§§§

 

Uw gewaardeerde bijdrage, nieuwtje of weetje wordt – zoals steeds – met bijzondere dankbaarheid en achting ingewacht op rik@avibo.be .

In de rand herhalen we overigens dat:

– aankondigingen en verslagen van vergaderingen (regio, gewest of maatschappij) via Avibo-Admin worden gepubliceerd op www.avibo.be;

– aankondigingen van zettingen en vervolgens de uitslagen enkel via Zettingsoft kunnen worden ingebracht voor publicatie op vermelde website ;

– rouwbeklagen, felicitaties, spoedig herstel en ander Gildeleven (los van vergaderingen) kunnen verspreid worden via onze AViBo-groep op facebook.

 

 

De respectievelijke maatschappijen en individuele inzenders zijn verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens.