Beste lezer  ,

De voorbije week, inzonderheid vorige donderdag, letterlijk bloed, zweet en tranen gelaten op onze A.Vi.Bo.-mail.

Tot onze verbijstering slaagden we er niet in dit kleinood op gestelde tijd af te leveren. 

Zonder zelf te verdolen in al te moeilijke termen en even ondoorgrondelijke uit- en andere toevluchten kreeg ik de stelligste verzekering dat het deze keer in orde zou moeten zijn!!

Let wel, ik zei: “Zou moeten zijn!!“.

Zoveel onvoorspelbaarheden beloven hopelijk geen nieuwe pijnlijke nacht en …dag!

Alsof al deze ellende niet volstond kregen we eens te meer ons bord vol met verdere en dichtere uitbraken van vogelgriep.

Waar een eerste melding het noorden van Frans-Vlaanderen (Frankrijk) betrof kregen wij gisteren melding van een nieuwe uitbraak in Alveringem.

Naar goede gewoonte onthouden we u ook hier de officiële communicatie van het FAVV niet.

Net als vorig jaar dienen we er ons met zijn allen bewust van te zijn dat de virusdruk in de natuur bijzonder hoog is en nieuwe uitbraken bijgevolg zo goed als niet uit te sluiten zijn.

Ik breek eens te meer een lans voor het respecteren van de maatregelen inzake bioveiligheid en dit op de meest strikte wijze!

Op zondag 14 januari van het nieuwe jaar en in voorbereiding op de “Tournee Minérale 2024” gaan we met zijn allen ‘hopelijk’ van start met onze ‘A.Vi.Bo.-tentoonstellingstournee’.

We starten op bewuste zondag in Oostrozebeke en net als vorig jaar wordt het voorzichtig afwachten voor de organisatoren. Onder het motto ‘Kunnen we de toevloed van deelnemers wel aan?’, dient overlegd en gecheckt.

De kandidaat-deelnemers treffen best stilaan de nodige voorbereidingen om volop hun kans te gaan in dit bijzonder concours na een al te lange, natte, donkere en vooral eenzame periode!

Het feit dat ikzelf het vaste voornemen heb overal het beste van mezelf te geven, moet de twijfelaars … absoluut geruststellen!

Vinkeniers vertoeven bij voorkeur tussen collega’s en vrienden en kijken nu reeds vol verwachting uit naar komende sfeervolle bijeenkomsten tussen gelijkgezinden.

In eerste instantie moeten we echter samen de kaap van Nieuwjaar ronden. Bezaaid met tal van mooie wensen en vaak onhaalbare voornemens stappen we immers komende maandag samen 2024 binnen.

Ik ben alvast drukdoende met mijn ‘nieuwjaarsbriefje’!

Echter, de kalkhoen van Kerstdag is nauwelijks verteerd of daar verschijnt de heilige ‘Lucianus van Ganda’ met … een nieuwe uitgave van de onvolprezen catechismus.

In ‘Bent U gelovig?…’ worden de geloofskwesties op enigszins eigengereide wijze uitgediept. In de stijl van zijn wereldse naamgenoot Lucien van Gent wordt een stevig boompje opgezet over tal van zaken die de vertering van al te zware kerstmaaltijden bevorderen.

Namens de collega’s binnen het Bestuursorgaan wens ik nu al alle vinkeniers, hun families en de vele andere sympathisanten een bijzonder aangenaam oudjaar en een vlotte overgang naar een – voor elk van u – spetterend, vredevol, gezond en vreugdevol 2024!!

 

§§§§§

We houden er ook nu aan onze kalender met jullie te delen.

In de komende ‘ogenschijnlijk’ rustige weken kunnen vogels stilaan worden voorbereid op … tentoonstellingen en … nakende zanglessen.

Ook deze laatste vorderingen komen ongetwijfeld ter sprake op komende ontmoetingen.

De eerste afspraak is er alvast op zondag 14 januari te Oostrozebeke, weet je nog?

Uiteraard kunnen onze liefhebbers en sympathisanten steeds hun gading en verdere duiding vinden op onze website www.avibo.be en zo telkens de meest actuele informatie inwinnen.

 

§§§§

 

Uw gewaardeerde bijdrage, nieuwtje of weetje wordt – zoals steeds – met bijzondere dankbaarheid en achting ingewacht op rik@avibo.be .

In de rand herhalen we overigens dat:

– aankondigingen en verslagen van vergaderingen (regio, gewest of maatschappij) via Avibo-Admin worden gepubliceerd op www.avibo.be;

– aankondigingen van zettingen en vervolgens de uitslagen enkel via Zettingsoft kunnen worden ingebracht voor publicatie op vermelde website ;

– rouwbeklagen, felicitaties, spoedig herstel en ander Gildeleven (los van vergaderingen) kunnen verspreid worden via onze AViBo-groep op facebook.

 

 

De respectievelijke maatschappijen en individuele inzenders zijn verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens.