Image module

Beste lezer  ,

Hopelijk hebben jullie de jaarovergang goed verteerd!!??

Voorbije weken werd onze mail geteisterd door allerlei hoge en lage drukgebieden zodat hij in veel gevallen de geadresseerde nooit bereikte.

Om al te veel miserie te vermijden en te zorgen dat u alsnog op de hoogte kon blijven van wat roerde binnen de wereld van de vogelhouderij, plaatsten we de voorbije edities telkens onmiddellijk op de homepagina van onze website www.avibo.be .

Een aantal interventies van onze programmeur zouden de invloed van voornoemde storm- en andere depressies moeten ondervangen.

Gemakshalve ga ik er dan maar van  uit dat alle geïnteresseerden terug hun mail ontvangen.

Als voorzitter van onze federatie zie ik het als mijn uiterst aangename plicht mijn welgemeende wensen voor een bijzonder gelukkig 2024 aan u over te maken. Ingesloten vindt u dan ook mijn nieuwjaarsbrief!

Dat voorbije eindejaar geen soelaas bracht in het verder verspreiden van het vermaledijde vogelgriepvirus is u ongetwijfeld niet ontgaan.

Het FAVV blijft er in de communicatie steevast op aandringen om de veiligheidsmaatregelen strikt toe te passen.

In bijlage bieden we u graag de meest recente stand van zaken aan, niet zonder te wijzen op de relativiteit van deze berichtgeving gezien de bijzonder grote circulatie van het virus in de populaties van wilde vogels meer bepaald watervogels.

Dat vogelgriep ongetwijfeld item wordt op eerstvolgende ontmoeting van uw Bestuursorgaan staat buiten kijf.

Naar goede gewoonte publiceer ik de voorlopige agenda van deze eerste bijeenkomst in het nieuwe jaar op zaterdag 13 januari.

Deze bijeenkomst luidt als het ware de nieuwe jaargang in!

Immers, één dag later, op zondag 14 januari wordt elke vinkenier verwacht op de eerste rit van het onvolprezen A.Vi.Bo.-criterium in het tentoonstellen van onze vogels. De vrienden uit Oostrozebeke bijten naar goede gewoonte de spits af en hopen naast tal van deelnemers ook u als liefhebber te mogen ontmoeten!

2024 wordt een onvervalste knaller!!

De vrienden-organisatoren van ons Kampioenschap van België doen er alvast alles aan om van deze editie een onvervalste topper te maken en het onze liefhebbers bijzonder aangenaam te maken.

Koken kost echter geld!

Vanuit dit oogpunt pogen zij op creatieve wijze middelen te verzamelen door het organiseren van onvervalste pannenkoekenverkoop.

Op bijgevoegde flyer vindt u de coördinaten terug van dit verrassend initiatief!

We wensen hen nu al alle succes toe bij de realisatie van dit bijzonder smakelijk aanbod!

Een eerste mail in het nieuwe jaar vereist de inbreng van …Lucien van Gent!!

Ik hield mijn hart vast omdat ik vreesde voor een nieuwjaarsbrief van deze veelschrijver. Zijn schoolse ervaringen met het schrijven van nieuwjaarsbrieven weerhield hem er echter van dit ten uitvoer te brengen.

Hij ging wel te rade bij Pieter en pende vervolgens een bijzonder herkenbaar verhaal neer dat elk van ons moet beroeren en hopelijk tot inkeer doet komen.

Ik onthoud u niet langer de inhoud van dit stuk en bied u dan ook “Nieuwjaarsbrief van Pieter” aan.

Bij het nalezen van dit stuk toch tegen een droge mond aangelopen.

Ongetwijfeld gevolg van voorbije uitspattingen??

 

  • §§§

Goede gewoontes moet men bestendigen!

Net als voorheen (in het oude jaar) onthoud ik jullie ook nu de bijgewerkte kalender niet!

Uiteraard herhaal ik graag dat we eerstdaags in de laatste rechte lijn komen naar onze eerste tentoonstelling!

In Oostrozebeke spreken we nu al af op zondag 14 januari!!

U komt toch ook!!??

Uiteraard kunnen onze liefhebbers en sympathisanten steeds hun gading en verdere duiding vinden op onze website www.avibo.be en zo telkens de meest actuele informatie inwinnen.

 

  • §§§

 

Uw gewaardeerde bijdrage, nieuwtje of weetje wordt – zoals steeds – met bijzondere dankbaarheid en achting ingewacht op rik@avibo.be .

In de rand herhalen we overigens dat:

– aankondigingen en verslagen van vergaderingen (regio, gewest of maatschappij) via Avibo-Admin worden gepubliceerd op www.avibo.be;

– aankondigingen van zettingen en vervolgens de uitslagen enkel via Zettingsoft kunnen worden ingebracht voor publicatie op vermelde website ;

– rouwbeklagen, felicitaties, spoedig herstel en ander Gildeleven (los van vergaderingen) kunnen verspreid worden via onze AViBo-groep op facebook.

 

 

De respectievelijke maatschappijen en individuele inzenders zijn verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens.