Image module
Image module

Beste lezer ,

Spijts mijn hoge verwachtingen en positieve kijk op de afwikkeling van ons mailingprobleem, bleek ook vorige week één en ander in de soep te draaien.

Mijn uiterst beperkte kennis van deze materie verplicht mij tot wijselijk stilzwijgen, niet zonder de nodige bedenkingen in mijn achterhoofd te formuleren.

Net als bij vorige edities zullen we nu ook de A.Vi.Bo.-mail onmiddellijk op de homepagina van onze website www.avibo.be plaatsen zodat eenieder onmiddellijk onze berichtgeving kan consulteren.

Inmiddels kregen we met zijn allen bezoek van ‘Koning Winter’.

Dergelijke winterprik met nachtelijke vriestemperaturen noopt ons tot verhoogde alertheid in onze vogelverblijven.

Aanbod van water is en blijft nu eenmaal essentieel. Bevroren waterpunten leiden – zonder ingreep van de liefhebber – onherroepelijk tot nefaste gevolgen.

Niettegenstaande het uitvaardigen van tal van maatregelen om het vermaledijde vogelgriepvirus buiten te houden, werd de Westhoek voorbije tijd bijzonder zwaar getroffen.

Het goede nieuws is dat de maatregelen in de eerste uitbraakzone zijn teruggebracht tot de algemene landelijke maatregelen. U leest deze gunstige evolutie in ons vogelgriepnieuws.

Dat er nog weinig reden is om in hoerastemming te komen, is en blijft inmiddels overduidelijk. Het virus woedt immers stevig binnen populaties van wilde vogels!! Onachtzaamheid van vogelhouders of andere kwekers kan in geen tijd leiden tot desastreuze gevolgen.

Komende zaterdag trapt het Bestuursorgaan het nieuwe werkjaar op gang. In de eerste vergadering van dit nieuwe jaar zal klaarblijkelijk slechts beperkte tijd resten voor het uitwisselen van nieuwjaarswensen zoals blijkt uit ingesloten agenda.

Eén dag later – op zondag  14 januari 2024 – start het feest voor al onze vogelhouders.

De Verenigde Vrienden uit Oostrozebeke vliegen er stevig in bij de 1ste rit van ons onvolprezen ’tentoonstellingscriterium’.

Onder het motto ‘Deelnemen is belangrijker dan winnen’ zal ook ik mijn ‘beste’ (??) beentje voorzetten. Ik zie er alvast naar uit om terug tussen vrienden te vertoeven en de eerste vaak overmoedige verhalen voor komend speelseizoen te aanhoren.

Om u alsnog te overtuigen tot deelname sluit ik graag de uitnodiging tot deelname bij. U merkt het, u hoeft geen topvogels te bezitten om deel te nemen en deelname wordt hoe dan ook behoorlijk beloond!!

Ik hoop u – als deelnemer of als toeschouwer – in grote getale te mogen begroeten in Oostrozebeke.

Het gewest Oudenaarde en regio verzet inmiddels bergen werk in aanloop naar ons 64ste Kampioenschap van België op zondag 02 juni 2024.

De begeestering van een aantal van deze mensen werkt bijzonder aanstekelijk. In hun streven naar perfectie in organisatie en hun bekommernis in het verzorgen van de aanwezige liefhebbers mobiliseren zij op heden met man en macht de nodige middelen.

Zoals vorige week al aangekondigd, zetten zij een onvervalste pannenkoekenverkoop op touw. Ik leg u graag de aankondiging van al dit lekkers voor en voeg er deze keer wel de link bij om de bestelling alsnog af te werken.

Nu al wens ik jullie allemaal bijzonder smakelijk eten.

Genieten maar!!

 

§§§§

Na mijn vurig betoog in voorgaande alinea’s kan u ongetwijfeld raden wat nu komt.

In bijgevoegde kalender merkt u ongetwijfeld de aankomende data van tentoonstellingen op.

Nu zondag 14 januari zijn we alvast paraat bij de Verenigde Vrienden uit Oostrozebeke. Tussen pot en pint kunnen en zullen we ongetwijfeld druk nieuwjaarswensen uitwisselen.

Ik zie er alvast naar uit u te ontmoeten!!

Uiteraard kunnen onze liefhebbers en sympathisanten steeds hun gading en verdere duiding vinden op onze website www.avibo.be en zo telkens de meest actuele informatie inwinnen.

 

§§§§

 

Uw gewaardeerde bijdrage, nieuwtje of weetje wordt – zoals steeds – met bijzondere dankbaarheid en achting ingewacht op rik@avibo.be .

In de rand herhalen we overigens dat:

– aankondigingen en verslagen van vergaderingen (regio, gewest of maatschappij) via Avibo-Admin worden gepubliceerd op www.avibo.be;

– aankondigingen van zettingen en vervolgens de uitslagen enkel via Zettingsoft kunnen worden ingebracht voor publicatie op vermelde website ;

– rouwbeklagen, felicitaties, spoedig herstel en ander Gildeleven (los van vergaderingen) kunnen verspreid worden via onze AViBo-groep op facebook.

 

 

De respectievelijke maatschappijen en individuele inzenders zijn verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens.