De A.Vi.Bo.-mail – jaargang 3 – nummer 04 – 24 januari 2024

De A.Vi.Bo.-mail – jaargang 3 – nummer 04 – 24 januari 2024

Image module
Image module

Beste lezer  ,

Dat echte dooi gepaard gaat met wind en regen hebben we geweten!!

De voorbije dagen reeds twee stormen te verwerken gekregen en de velden liggen er eens te meer bijzonder drassig bij.

De uiterst zachte temperaturen verleiden menig plantje tot een prille uitbarsting van lentevreugde en ook op het vogelfront valt één en ander te detecteren.

Vandaag 24 januari is meteen de ultieme datum om uw pannenkoeken te bestellen bij de organisatoren van komend Kampioenschap van België. Ik geef een laatste maal de link en de affiche mee zodat wie nog niet inging op dit unieke aanbod alsnog in laatste instantie  kan bestellen!!

Onder het motto vandaag bestellen om ze rond Lichtmis op te eten kunnen bestelde pannenkoeken worden afgehaald:

  • op woensdag 31 januari in café ‘De Welkom’ in Ouwegem aan de Ouwegemsesteenweg 123 en
  • op 03 februari van 09u tot 11u bij Danny Clauw in de Wervikstraat 141 te 8990 Beselare (voor de omliggende regio’s).

Inmiddels lonkt de maand februari!

Februari is eens te meer een bijzonder drukke maand binnen onze werking en om deze quote kracht bij te zetten steek ik alvast van wal met een eerste belangrijke aankondiging voor het coördinatorenoverleg. De ingesloten agenda voor deze bijeenkomst benadrukt nu al het belang van dit overleg voor enerzijds een vlotte start en anderzijds een vlekkeloos verloop van komend kweek- en speelseizoen.

In deze verwijs ik in het bijzonder naar het agendapunt rond de voorbereiding van komende Algemene Vergadering. Om aan onze wettelijke plicht inzake oproeping te voldoen publiceer ik nogmaals de officiële uitnodiging

Voor alle duidelijkheid en in tegenstelling tot de aanhef van voormeld schrijven: “Iedereen is welkom op deze feestelijke verjaardag van de federatie en onze vzw!!”

Aandachtige lezer ontwaart in de agenda van de feestzitting naast allerlei feestelijke vermeldingen onder meer de hulde aan de overwinnaars van de A.Vi.Bo.-tentoonstellingen. Op heden zijn alle gegadigden druk bezig met het voorbereiden van hun vogels om hun beste beentje voor te zetten.
Nu zondag 28 januari zijn we te gast bij de ‘KM De Roodborsten’ van Marialoop om de tweede rit in dit regelmatigheidscriterium te verspelen. Zoals uit de uitnodiging blijkt, is iedere vogelliefhebber van harte welkom op dit aangenaam, ontspannend en deugddoend verzamelen rond onze vogels!

Dat zich na een tweede onvermijdelijk een derde ontmoeting aandient, is zonneklaar.

Mijn eigen maatschappij de ‘KM De Hogewegvink’ uit Erembodegem is momenteel in volle voorbereiding om u met zijn allen op grandioze wijze te verwelkomen op zondag 04 februari! De ingesloten flyer geeft alvast enige duiding.

Na eerdere veronderstellingen en andere hersenkronkels  rond de inktperikelen van Lucien van Gent neem ik op vandaag duidelijk gas terug.

In ‘Horen, zien en zwijgen …’ slaat onze vaste artikelman naar goede gewoonte eens te meer nagels met koppen.

In de praktijk is bedoelde zegswijze immers bijzonder moeilijk om op te volgen.

Heel vaak loopt in communicatie één en ander mis net omdat vermelde grondhouding zo vaak wordt overtreden!!

Bij deze zwijg ik maar alvorens het horen en het zien het ook begeven.

  • §§§

Niettegenstaande januari stevig voortschrijdt verdient komende tentoonstelling bij de vrienden van Marialoop onze bijzondere aandacht.

Nu zondag 28 januari zijn we alvast met zijn allen op post om deze rasechte en trouwe compagnie vinkeniers met een bezoek te vereren. Misschien pakken we nog straffer uit dan in Oostrozebeke!

Samen kunnen we dit ongetwijfeld realiseren! De uitdaging is niet min …

De bal ligt bijgevolg in uw kamp!! 

Als reminder publiceer ik graag de geactualiseerde kalender zodat iedereen alvast tijdig zaken kan inplannen!

Uiteraard kunnen onze liefhebbers en sympathisanten steeds hun gading en verdere duiding vinden op onze website www.avibo.be en zo telkens de meest actuele informatie inwinnen.

  • §§§

Uw gewaardeerde bijdrage, nieuwtje of weetje wordt – zoals steeds – met bijzondere dankbaarheid en achting ingewacht op rik@avibo.be .

In de rand herhalen we overigens dat:

– aankondigingen en verslagen van vergaderingen (regio, gewest of maatschappij) via Avibo-Admin worden gepubliceerd op www.avibo.be;

– aankondigingen van zettingen en vervolgens de uitslagen enkel via Zettingsoft kunnen worden ingebracht voor publicatie op vermelde website ;

– rouwbeklagen, felicitaties, spoedig herstel en ander Gildeleven (los van vergaderingen) kunnen verspreid worden via onze AViBo-groep op facebook.

De respectievelijke maatschappijen en individuele inzenders zijn verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.avibo.be/wp-content/uploads/2017/07/standaardheader-e1500234473429.jpg);background-size: initial;background-position: center center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 350px;}