Image module
Image module

Beste lezer  ,

Elke gelegenheid om vinkeniers te ontmoeten, grijp ik met graagte aan!

Na de glorieuze tentoonstelling afgelopen zondag in Marialoop net langs geweest in Ouwegem bij de tandem ‘pannenkoekenbakkers’ Patrik en Jordi. Hun pannenkoekenverkoop ten bate van komend Kampioenschap van België kende vooral in deze regio bijzonder veel bijval en toegegeven de pannenkoeken zien er lekker uit.

Als dit een voorproefje is van wat ons op komend Kampioenschap van België wacht, ben ik nu reeds meer dan overtuigd dat deze mensen en hun ploeg er ongetwijfeld een meer dan knallende uitgave zullen van maken.

Zoals eerder aangehaald, neem ik vol overtuiging deel aan onze A.Vi.Bo.-tentoonstellingstournee. Ik geniet volop van de gezelligheid en moet me – tot ieders verbazing(?) – helemaal geen zorgen maken over de prestaties van mijn vogels.

Afgelopen zondag eens te meer met veel genoegen mogen vaststellen dat een grote schare liefhebbers met volle teugen kwam genieten van de geshowde vogels bij de Roodborsten uit Marialoop.

Geef toe, 157 deelnemende vogels is alvast meer dan de moeite waard om te bekijken. Dat je bovendien volop kan genieten van de aanwezigheid van tal van vrienden/gelijkgezinden is een niet te verwaarlozen voordeel en belangrijke impuls. Uiteraard is het mijn aangename plicht u de behaalde resultaten voor te leggen.

Daar het de tweede rit was in ons onvolprezen circuit kan er eveneens een eerste tussentijds klassement worden opgemaakt. Dit laatste geef ik graag mee om alle deelnemers – en vooral mijn directe opponenten – scherp te houden voor komende ontmoetingen.

U hoort me al komen!

Inderdaad nu zondag 04 februari is mijn bloedeigen maatschappij de KM Hogewegvink uit Erembodegem gastheer van dienst. Als lid van deze geoliede machine weet ik nu al dat iedereen meer dan klaar is om er voor deelnemer en/of toeschouwer een onvergetelijke uitgave van te maken.

We zien er dan ook naar uit u met zijn allen te mogen ontmoeten in de zaal van ons lokaal ‘Kring Sint-Jan’ aan de Rerum Novarumstraat 4 te Aalst.

Het bestuur van de maatschappij volgt net als andere inrichters de vastgelegde afspraken strikt op zoals blijkt uit ingesloten uitnodiging.

Dat we nu zondag reeds halverwege zijn in onze ‘voorjaarsronde’ zal aandachtige volger niet ontgaan zijn. Inderdaad terwijl de licht glooiende rit naar Erembodegem wordt afgerond, zijn de goede vrienden van KM De Durvers uit Deinze reeds volop in de weer om ons peloton op zondag 11 februari te ontvangen in de laatste rit voor de spurters in het Brielpaviljoen te Deinze zoals  u kan lezen in bijgevoegde flyer.

Inmiddels bijzonder positief nieuws ontvangen van het FAVV inzake de huidige stand van zaken rond vogelgriep. Om u deze tijding niet te ontzeggen, publiceer ik graag de meest actuele situatie in ons zogenaamde ‘Vogelgriepnieuws‘!

Het zal niemand verbazen wanneer ik eens te meer uw opperste aandacht vraag bij het lezen en vooral in de praktijk brengen van de zogenaamde ‘landelijke maatregelen’! Onze eerdere ervaringen met dit en andere virussen zet ons hopelijk allemaal aan tot het respecteren van de nodige voorzorgsmaatregelen om nieuwe uitbraken te voorkomen!!

Wanneer ik u – waarde lezer – inkijk geef in mijn agenda lijkt het er waarlijk op dat ik van de ene viering naar de andere trek. Hoewel het leven niet altijd een feest is, poog ik er toch optimaal van te genieten.

Zo ook de goede vrienden van Klein Maar Moedig uit Wielsbeke. Uit het verslag van hun voorbije ‘Keizers-feest’ blijkt dat ik wellicht nog één en ander kan bijleren in ‘een stevige bijscholing bij deze geduchte keizerlijke feestvierders’.

Echter, zo nu en dan gaat het er ook wel eens anders aan toe en laat ik het feestvieren voor wat het is. Aan de vooravond van de februarimaand lachen immers heel wat vergaderingen mij nu al vriendelijk toe. Het hoeft geen betoog dat deze bijeenkomsten een heerlijke mix dienen te zijn van ernstig werken en momenten van aangenaam verpozen.

Nu zaterdag 03 februari trappen we deze drukke vergadermaand met goede moed af. De collega’s coördinatoren samen met onze meewerkende ereleden en de leden van het Bestuursorgaan gaan er meer dan  gefocust tegenaan. Naar goede gewoonte onthoud ik dierbare lezer de agenda van dit samenzijn niet.

Zoals vorige week reeds aangehaald is de voorbereiding van komende Algemene Vergadering vast item in dit voorjaarsoverleg.

Een Algemene Vergadering die voor de 75ste maal verzamelt in het 90ste levensjaar van onze federatie is zonder meer een unieke gebeurtenis! Het zal u dan ook niet verwonderen dat het zwaartepunt van dit samenzijn vervat ligt in het feestelijk opluisteren van deze historische feiten. 

Om een grote schare vinkeniers te verzamelen op dit bijzondere feest herhaal ik met bijzondere trots de agenda van deze Algemene Vergadering

Ik benadruk bovendien graag dat:

‘IEDEREEN WELKOM IS!!’

Waar ik in mijn aanhef van huidig onderdeel aandacht vroeg voor de bijeenkomst van onze coördinatoren en ik naadloos bij onze Algemene Vergadering belandde, dient de publicatie van de agenda voor komende vergadering van het Bestuursorgaan van zaterdag 10 februari in dit zelfde licht vertaald.

Misschien moet ik wel van alle vergaderingen, wedstrijden, tentoonstellingen, feesten en andere heuglijke vinkeniersfeiten een kiekje nemen. Gezien mijn gering fotografisch gevoel lijkt het mij zekerder om mijn ‘pollekes’ hier af te houden.

Lucien van Gent kan mij misschien wel bij de juiste man brengen. “Hoe komt je daar nu weer bij?”, vraag je je ongetwijfeld af?

Lees ‘In één klik en het staat erop’ maar na en je begrijpt onmiddellijk wat ik bedoel!!

‘Lach eens naar het vogeltje!’

  • §§§

In dit afsluitend onderdeel voeg ik – naar winterse gewoonte – de geactualiseerde kalender toe, niet zonder uw speciale aandacht te vragen voor eerstvolgend event!

Nu zondag 04 februari worden een drom tentoonstellers (uiteraard als aanbieder van een pak vogels) samen met een schare supporters/toeschouwers en andere sympathisanten verwacht op de grandioze tentoonstelling bij KM Hogewegvink in Erembodegem.

Het zal iedereen van onze gastvrije maatschappij bijzonder plezieren u te mogen ontmoeten op dit unieke en vooral gezellige gebeuren!

U komt toch ook??!!

Uiteraard kunnen onze liefhebbers en sympathisanten steeds hun gading en verdere duiding vinden op onze website www.avibo.be en zo telkens de meest actuele informatie inwinnen.

  • §§§

Uw gewaardeerde bijdrage, nieuwtje of weetje wordt – zoals steeds – met bijzondere dankbaarheid en achting ingewacht op rik@avibo.be .

In de rand herhalen we overigens dat:

– aankondigingen en verslagen van vergaderingen (regio, gewest of maatschappij) via Avibo-Admin worden gepubliceerd op www.avibo.be;

– aankondigingen van zettingen en vervolgens de uitslagen enkel via Zettingsoft kunnen worden ingebracht voor publicatie op vermelde website ;

– rouwbeklagen, felicitaties, spoedig herstel en ander Gildeleven (los van vergaderingen) kunnen verspreid worden via onze AViBo-groep op facebook.

De respectievelijke maatschappijen en individuele inzenders zijn verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens.