Image module
Image module

Beste lezer  ,

Vorige week doelbewust niks gezegd over Valentijn om vrouwelijke liefhebbers en sympathisanten niet op slechte ideeën te brengen en hun liefhebbende echtgenoot vervolgens op kosten jagen.

Niettegenstaande er op Aalst carnaval heel wat vreemde vogels rondliepen, blijven populaties in beschermd milieu tot op heden gevrijwaard van het vermaledijde vogelgriepvirus. Het is bijzonder aangenaam dergelijk positief bericht te mogen verspreiden doch wijs ik er u eens te meer op het vel van de beer niet te vroeg te verkopen en bijzonder behoedzaam te blijven bij contacten met wilde vogels of hun uitwerpselen!

Mede door deze aanhoudend positieve berichtgeving kennen de tentoonstellingen een meer dan overweldigend succes.

‘KM De Durvers’ uit Deinze bewezen afgelopen zondag voor de 30ste keer op rij dat zij absoluut uit het goede hout gesneden zijn.

Hoe anders verklaar je de 144 deelnemende vogels binnen de 4 reeksen? In bijlage alvast de uitslag van al dit moois.

De buit was voor mij eens te meer bijzonder karig doch ik blijf positief en ben vooral bijzonder verheugd door de grote opkomst bij de inmiddels wekelijkse successen.

Zoals genoegzaam bekend wordt na elke ontmoeting het algemeen klassement aangepast. We zijn inmiddels vier ritten ver en enkel de drie beste resultaten worden in rekening gebracht. Kijkt u zelf maar hoe alles evolueert in de voorlopige stand van dit succesverhaal!

Intussen raast de tijd in sneltreinvaart voorbij!

Nu zondag verzamelen we om bij ‘De Dorpszangers’ uit Anzegem het beste van ons zelf te geven in hun tentoonstelling van vinken binnen het A.Vi.Bo.-concours met bovendien een kooien- en schuilhuisjestentoonstelling!

U leest het goed, er staat een behoorlijk stevige boterham klaar nu zondag 18 februari!

Hopelijk komen eens te meer een pak liefhebbers meesmullen van zoveel moois.

Bovendien is het de laatste kans om te trainen om de week nadien de slag der titanen aan te gaan!

Inderdaad op zondag 25 februari beleven we samen de absolute apotheose van dit formidabel gebeuren.

Wie anders dan ‘De Pekkers’ in samenwerking met ‘De Bogaardvink’ uit Kortemark kunnen op onnavolgbare wijze de spreekwoordelijke kers op de taart plaatsen!

Noteer alvast nu al dat we met zijn allen aanwezig zijn op zondag 25 februari voor de finale van onze tentoonstellingen! Bijgesloten flyer geeft alvast enige tekst en uitleg bij dit bijzonder gebeuren.

Voorbije zaterdag vergaderde het Bestuursorgaan in aanloop naar komende bijzonder feestelijke Algemene Vergadering. Naar goede gewoonte voeg ik alvast het verslag van deze vrij stevige bijeenkomst bij.

Zoals vermeld werd heel wat aandacht besteed aan het feestelijk gebeuren dat onze Algemene Vergadering wordt!

Ik wil eens te meer benadrukken dat ALLE liefhebbers van harte uitgenodigd zijn op dit bijzondere samenzijn.

Uw aanwezigheid maakt zonder enige twijfel absoluut het verschil om onze politieke vrienden te overtuigen van ons blijvend enthousiasme en onze verbondenheid!

Als uitvloeisel van eerdere meldingen rond falende bedeling van onze ‘A.Vi.Bo.-mail’ ontwierp collega Marc een eenvoudige leidraad om de mail uit uw ‘spam’ of ‘ongewenste’ berichten te krijgen. Leg eens uw oor te luisteren bij liefhebbers die met dit probleem kampen en misschien wel verkeerdelijk denken dat er geen mail werd verzonden! 

Collega’s binnen het Bestuursorgaan en leden van het Dagelijks Bestuur van de Officiële Zangkeurraad kijken alvast reikhalzend uit naar de jaarvergadering van de Officiële Zangkeurraad van nu zaterdag 17 februari! De officiële zangkeurders ontvingen inmiddels hun oproepingsbrief met ingesloten de agenda van de vergadering, het ethisch charter en de planning. Ze verzamelen bijgevolg stevig voorbereid om samen de onderrichtingen voor komend speelseizoen door te praten.

U merkt het, A.Vi.Bo. is eens te meer klaar om het speelseizoen aan te vatten.

Dat er naast al deze bedrijvigheid tevens stevig doorgewerkt wordt aan de realisatie van onze jaarlijkse herdenkingsviering voor onze overleden vrienden-vinkeniers zal ongetwijfeld niemand verwonderen.

Mijn maatschappij ‘KM De Hogewegvink’ uit Erembodegem wil er op zaterdag 16 maart om 14.30 uur samen met de vlaggendragers van de maatschappijen en vele sympathisanten onder leiding van  onze proost E.H. Foulon een serene en beklijvende herdenkingsplechtigheid van maken.

Niets wordt aan het toeval overgelaten om de Sint-Jan-Evangelistkerk aan de Immerzeeldreef in Aalst op te tuigen voor dit bijzonder intens en doorleefd moment!

Noteer nu maar al in je agenda!!

U heeft het ongetwijfeld reeds gemerkt, doch de mails van de voorbije weken zijn bijzonder stevig gestoffeerd met een grote variatie aan informatie. Gefocust als altijd gaan wij koppig door om onze opdracht tot een goed einde te brengen.

Wanneer ik dit neerpen, denk ik aan ‘De Ballade van de Boer’ van Weremeus Buning. Uit het verplicht te verwerken literair stuk in onze inmiddels vervlogen humanioratijd blijft nog steeds  ‘..en de boer hij ploegde voort’ bij.

Lucien van Gent zat niet bij mij in de klas of hij zou meer dan eens moeten blijven zitten zijn. Echter ook hij blijkt een aparte binding met bedoelde boer te hebben.

In ‘En de boer ploegde verder’ verbindt hij  de problematiek van huidig boerenbedrijf naadloos met ervaringen uit de vroegere boerenstiel!

Naar analogie met de onverzettelijkheid van de boer droom ik ondertussen ‘…en de vinkenier, hij speelde voort..’.

  • §§§

Uit voorgaande tijding blijkt nu al de bijzondere drukte die zich aankondigt!

In onze geactualiseerde kalender wordt alles netjes opgelijst zodat u makkelijk het overzicht kan bewaren.

Voor diegenen waar ook dit overzicht al te moeilijk is, poog ik een eenvoudiger vertaling van uw komende ‘verplichte’ afspraken weer te geven:

– zondag 18 februari: vinken-, kooien- en schuilhuisjestentoonstelling bij ‘De Dorpszanger’ uit Anzegem;

– zondag 25 februari : eenzelfde groots feest bij ‘ De Pekkers’ en ‘De Bogaardvink’ uit Kortemark en dit in de afsluitende tentoonstelling van dit winterseizoen.

Katia is alvast verwittigd!

Ik ga vanaf nu al in strikte afzondering om deze komende clashes met bravoure en fris van geest aan te vatten! Wie mij wil verslaan zal bijgevolg van heel ver  moeten komen!

…Hoop ik.

Uiteraard kunnen onze liefhebbers en sympathisanten steeds hun gading en verdere duiding vinden op onze website www.avibo.be en zo telkens de meest actuele informatie inwinnen.

  • §§§

Uw gewaardeerde bijdrage, nieuwtje of weetje wordt – zoals steeds – met bijzondere dankbaarheid en achting ingewacht op rik@avibo.be .

In de rand herhalen we overigens dat:

– aankondigingen en verslagen van vergaderingen (regio, gewest of maatschappij) via Avibo-Admin worden gepubliceerd op www.avibo.be;

– aankondigingen van zettingen en vervolgens de uitslagen enkel via Zettingsoft kunnen worden ingebracht voor publicatie op vermelde website ;

– rouwbeklagen, felicitaties, spoedig herstel en ander Gildeleven (los van vergaderingen) kunnen verspreid worden via onze AViBo-groep op facebook.

De respectievelijke maatschappijen en individuele inzenders zijn verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens.