Image module
Image module

Beste lezer  ,

Vorige week doelbewust niks gezegd over Valentijn om vrouwelijke liefhebbers en sympathisanten niet op slechte ideeën te brengen en hun liefhebbende echtgenoot vervolgens op kosten jagen.

Inmiddels bereikt de daglengte een respectabel aantal uren en worden de vogels stevig gestimuleerd. Terwijl in de natuur behoorlijk wordt geoefend, beginnen jongelingen ook meer en meer te articuleren om als volleerde studenten de wondermooie Vlaamse vinkenzang in hun vast repertoire op te nemen.

Gelukkig blijft van het vogelgriepfront alles rustig. Zonder al te hoog van de toren te blazen, kunnen we wel stellen dat huidige tendensen meer dan bevredigend zijn. In ingesloten bericht herhaal ik het bericht van vorige week niet zonder jullie eens te meer te wijzen op onze gezamenlijke en bovendien verpletterende verantwoordelijkheid in het bestendigen van huidige situatie.

Bovenvermelde berichtgeving brengt me net als voorbije weken naadloos bij het inmiddels roemrijk tentoonstellingscircuit.

Het overweldigend aantal deelnemers, bezoekers en sympathisanten aan voorbije ritten mag nu al zonder meer historisch worden genoemd. Dit terwijl de echte knaller er nog aan komt!!

Tentoonstelling in Anzegem huisvestte tevens een kooien- en schuilhuisjestentoonstelling. In de rand: ‘Tot mijn verbazing blijken liefhebbers nog steeds niet te beseffen dat een zangstok in hun speelkooi binnen ons Intern Reglement verboden is en vooral blijft!’

Voorbije klimetappe bij ‘De Dorpszangers’ Anzegem is mijn vogels alvast niet goed bevallen. Spijts vele massages en toedienen van andere vitamine- en voedingssupplementen moesten zij vrij snel het peloton van circa 144 vogels laten gaan om op eigen tempo de ‘arrivée’ te halen! Zoals uit de uitslag blijkt, waren ze gelukkig nog op tijd binnen.

Ikzelf was na bedoelde rit wel iets te laat binnen … Thuis dan!!

Na deze voorlaatste rit kijken sterk gemotiveerde deelnemers reikhalzend uit naar het voorlopig klassement. Kwestie om hier of daar nog een stevige putsch voor te bereiden en huidige leiders – waar kan – alsnog een neus te zetten. Voordeel van mijn huidig klassement is zonder twijfel dat ik mij ook nu bijzonder weinig zorgen moet maken en gewoon de eindmeet moet proberen halen.

Zondag start ik sterker gemotiveerd dan anders onder mijn nieuwste motto: ‘Aankomen is belangrijker dan winnen!’.

Zondag??

Inderdaad nu zondag 25 februari volgt de absolute apotheose van deze bijzonder geslaagde rondrit tentoonstellen in het vlakke Kortemark. De vrienden van ‘De Bogaardvink’ en de meer dan beruchte ‘Pekkers’ zijn zonder meer klaar om ons op hun inmiddels gekende gulle wijze te ontvangen.

De ‘Champs Elysées de Cortemarq’ wordt dan ook het toneel van een ongekend en drukbezet schouwspel. In een hoofdzakelijk vlakke etappe zullen alle strijders ongetwijfeld hun beste beentje voorzetten om deze helse zes rittentocht in glorie af te sluiten.

Na de hoogtestage van voorbije zondag zijn mijn vogels er meer dan klaar voor!!

En de uwe??

Laten we er samen een stevige lap op geven in een ultieme poging om onze vrienden uit Kortemark in verlegenheid te brengen. Dit zou mij alvast bijzonder plezieren.

Na zondag liggen ook de namen vast van de laureaten van dit circuit en kan de lijst van gelauwerden op komende Algemene Vergadering definitief worden vastgelegd.

Het bestuursorgaan werkt in het kader van deze vergadering de laatste voorbereidingen af. Zo wordt bijzondere aandacht geschonken aan de oudste maatschappijen binnen onze kring.

Alle maatschappijen die 90 jaar of ouder zijn, krijgen niet alleen een ereplaats doch worden speciaal betrokken in de hulde. Deze bijzondere lijst werd op terechte vraag inmiddels bijgewerkt doch enkele maatschappijen lieten op heden na hun aanwezigheid te bevestigen. Mogen we hier alsnog op aandringen??

Als reminder zend ik alsnog de uitnodiging voor deze bijzondere vergadering met de lijst van de te huldigen verdienstelijke bestuursleden.

U merkt het, het feest staat zo goed als in de steigers!

Maar, wat is een feest zonder overdonderde toeschouwers en enthousiaste feestvierders?

Onze 75ste Algemene Vergadering in combinatie met ons 90-jarig bestaan kan enkel een succes worden wanneer jullie in grote getale deelnemen! Een grote schare deelnemers dwingt bovendien de vele hoogwaardige eregenodigden – die hun aanwezigheid reeds bevestigden – bovendien tot bezinning! 

Immers, een massa vinkeniers en vooral potentiële kiezers kan je – met komende verkiezingen in het verschiet – niet zomaar naast je neerleggen.

Wanneer we onze Algemene Vergadering achter ons laten, staat het speelseizoen zo goed als voor de deur..!

Hoewel, één uiterst belangrijke en vooral beklijvende ontmoeting scheidt ons nog van het zalige moment van het zetten van onze vogels.

De vinkeniers binnen onze federatie A.Vi.Bo. wonen – geflankeerd door hun vaandeldragers – sedert jaar en dag met ontzagwekkende sereniteit de herdenkingsviering voor onze overleden vrienden-vinkeniers bij.

Op zaterdag 16 maart verzamelen we om 14u30 – eens te meer in grote getale – in de kerk van ‘Sint-Jan Evangelist’ aan de Immerzeeldreef in Aalst om en onze ontvallen vrienden de eer te geven die ze verdienen en de achtergebleven familie een hart onder de riem te steken.

Het bestuur en de leden van mijn maatschappij ‘KM Hogewegvink’ Erembodegem doen er alles aan om u ook nadien gepast op te vangen zoals blijkt uit bijgevoegde uitnodiging.

Op basis van overgemaakte gegevens uit maatschappijen, gewesten en regio’s maakte Linda inmiddels een voorlopige lijst van overleden vrienden op voor het traditionele aandenken. Mogen we vragen deze zorgvuldig te controleren en eventuele opmerkingen voor 29 februari over te maken op info@avibo.be. Vanaf 01 maart kunnen we dan het drukken van een correct aandenken laten aanvatten.

Ik maakte er net reeds allusie op!

Het speelseizoen staat voor de deur en ook in de schoot van maatschappijen wordt de laatste hand aan de voorbereidingen gelegd.

Onze vrienden van ‘KM De Appelvink’ uit Roeselare worden geconfronteerd met een aantal wegeniswerken die hun werking dreigen te verstoren. Doch ze hebben alsnog een creatieve oplossing in elkaar gebokst die ze graag met ons delen!

Deze mail begint inmiddels behoorlijke proporties aan te nemen en ik begin me stilletjes zorgen te maken over mijn inktreserves.

Voor je het goed weet, ben  je verplicht goedkope inkt aan te schaffen…met alle gevolgen van dien.

Lucien van Gent kan ook binnen dit vakgebied bogen op een flinke deskundigheid gebaseerd op tal van ‘eigen’ ervaringen zoals je kan lezen in ‘Pas op voor inkt uit China’.

Wrijf alvast voorzichtig over je scherm wanneer je scrolt om deze mail te lezen.

Je weet maar nooit!

  • §§§

De kalender werd eens te meer bijgewerkt naar de meest actuele situatie en wat springt er in het oog??

Nu zondag 25 februari zijn we met zijn allen te gast bij ‘ De Pekkers’ en ‘De Bogaardvink’ uit Kortemark  in de afsluitende tentoonstelling van dit winterseizoen. 

We gaan er in Kortemark samen een grandioos feest van maken zodat we goed getraind – ‘in het feestvieren’ – klaar zijn voor zondag 03 maart om in Waregem samen een verjaardag te vieren!

Ik ben alvast aanwezig en hoop jullie te mogen ontmoeten op deze onvervalste knallers!!

Uiteraard kunnen onze liefhebbers en sympathisanten steeds hun gading en verdere duiding vinden op onze website www.avibo.be en zo telkens de meest actuele informatie inwinnen.

  • §§§

Uw gewaardeerde bijdrage, nieuwtje of weetje wordt – zoals steeds – met bijzondere dankbaarheid en achting ingewacht op rik@avibo.be .

In de rand herhalen we overigens dat:

– aankondigingen en verslagen van vergaderingen (regio, gewest of maatschappij) via Avibo-Admin worden gepubliceerd op www.avibo.be;

– aankondigingen van zettingen en vervolgens de uitslagen enkel via Zettingsoft kunnen worden ingebracht voor publicatie op vermelde website ;

– rouwbeklagen, felicitaties, spoedig herstel en ander Gildeleven (los van vergaderingen) kunnen verspreid worden via onze AViBo-groep op facebook.

De respectievelijke maatschappijen en individuele inzenders zijn verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens.