Image module
Image module

Beste lezer  ,

Ons roemrijk tentoonstellingscircuit 2024 zit erop!!

Wie had durven dromen van het overweldigend succes dat ons  voorbije weken telkens opnieuw te beurt viel.

Alvast een meer dan hartelijk dankjewel aan de onderscheiden maatschappijbesturen om onze lange winter op deze leuke wijze te doorprikken. Tevens een welgemeend dankjewel aan de trouwe deelnemers die keer op keer hun opwachting maakten en er samen over waakten dat de sfeer opperbest bleef!

Rest ons de grote schare sympathisanten en andere toeschouwers die met graagte deelachtig waren aan zoveel moois te danken want het is ook voor hen dat we het doen.

Het eindcriterium in Kortemark bracht – zoals iedereen overigens had verwacht – behoorlijk wat vinkeniers op de been die samen maar liefst 195 vinken aan een brede schare toeschouwers voorstelden.

Uiteraard kan na dergelijke overweldigende triomf een uitslag niet ontbreken.

Behaalde uitslag resulteerde uiteindelijk in een definitieve afrekening in het puntenklassement. U bent ongetwijfeld bijzonder nieuwsgierig zodat ik ook het eindklassement u niet kan onthouden.

De laureaten van al dit moois werden inmiddels opgenomen in de erelijst van laureaten op onze Algemene Vergadering zodat u ze ook daar zal terug vinden!

Inderdaad komende zondag 03 maart 2024 vindt voor de 75ste keer de Algemene Vergadering van onze federatie plaats. 

Bijeenkomst waar we naast dit 75-jarig jubileum tevens onze 90ste verjaardag vieren!

Onze traditionele waarden respecterend, willen we dit op bijzondere wijze etaleren.

Voor de hardleerse en wie weet hardhorige liefhebbers onder jullie zend ik een laatste herhaling van de agenda van dit feest door.

Zoals in deze agenda wordt aangegeven, zullen we net als voordien tal van mensen hulde brengen. Ik som graag de verschillende te huldigen lijsten van laureaten op:

– de definitieve lijst van maatschappijen die aan de wieg van de federatie stonden en bijgevolg 90 jaar of ouder zijn en hierom worden gehuldigd;

– de erelijst van verdienstelijke bestuursleden die het eremetaal van de minister-president van de Vlaamse Regering tevens minister van Cultuur, de heer Jan Jambon, zullen ontvangen;

– de uiteindelijke erelijst met alle laureaten van voorbije A.Vi.Bo.-klassementen.

Wat zou een dergelijk groots opgezet feest echter zijn zonder de aanwezigheid van een grote massa enthousiaste feestvierders! Aanwezigen die bovendien bevoorrechte getuige zullen zijn van een sluitstuk??!!

Bij deze wil ik – namens de collega’s binnen het Bestuursorgaan – u allen eens te meer uitnodigen om massaal aanwezig te zijn en ons blijvend en onverzettelijk geloof in onze hobby uit te stralen naar de politieke hoogwaardigheidsbekleders die het beleid uitmaken!

Na onze Algemene Vergadering scheiden ons nog welgeteld vier weken van het nieuwe speelseizoen doch dit is geen reden om op onze lauweren te gaan rusten!

Wel integendeel!

Op zaterdag 16 maart om 14u30 zijn jullie allen hartelijk uitgenodigd op de jaarlijkse herdenkingsviering voor onze overleden vrienden.

Dit jaar zakken we eens af naar Aalst waar in de Sint-Jan Evangelistkerk aan de Immerzeeldreef onze proost EH André Foulon op ingetogen wijze de viering voorgaat zoals uit ingesloten flyer blijkt.

Onze talrijke aanwezigheid in combinatie met zijn zalvende woorden dragen ontegensprekelijk bij in het proces van rouw en loutering bij de vaak verweesd achtergebleven familieleden en naasten.

Om deze gelegenheid de uitstraling te geven die ze verdient, vragen we uitdrukkelijk de onderscheiden maatschappijen aanwezig te zijn met hun vlag.

Daar we naar aloude gewoonte tevens een aandenken voorzien, dringen we er bij maatschappijbesturen en andere belanghebbenden op aan om de ingesloten bijgewerkte lijst van overleden vrienden te controleren en eventuele fouten of tekortkomingen ten laatste op zaterdag 02 maart aan ons over te maken via info@avibo.be .

Bestuursleden en leden van de KM ‘Hogewegvink’ Erembodegem ontvangen u graag na de dienst in hun clublokaal ‘Kring Sint-Jan’ op loopafstand van de kerk. Na de beklijvende viering wordt hier gelegenheid geschapen  voor een hartverwarmende babbel tussen vrienden.

U heeft het ongetwijfeld reeds opgemerkt doch ook van het vogelgriepfront blijft het opvallend kalm.

We hopen uiteraard dat dit ook komende maanden zo blijft!!

Daar er geen wijzigingen in huidig beleid werden aangebracht, publiceren we de laatste onderrichtingen niet opnieuw.

Weet echter dat ons gezamenlijk en vooral blijvend preventief handelen bijdraagt tot een veilige omgeving voor onze vogels en bovendien nieuwe uitbraken helpt voorkomen!!

Oplettende vinkenier vraagt zich ongetwijfeld af hoe voorbije jaarvergadering van de Officiële Zangkeurraad verliep. Na bijvullen van de inktpotten en het scherpen van de pennen is het lijvige verslag klaar voor publicatie.

Dat we meteen terug in de harde realiteit zijn beland, is meteen duidelijk. Inderdaad goed één week na de Algemene Vergadering, op zaterdag 09 maart, wordt het Bestuursorgaan samengeroepen om enkele zaken in aanloop naar naderend speel- en kweekseizoen op punt te stellen zoals u kan zien in bijgevoegde agenda.

Mijn lieftallige echtgenote maakte mij er vorige week diets op dat mijn mails een steeds volumineuzer omvang krijgen.

Hoewel ik helemaal geen behoefte heb aan het breken van records maakt Lucien van Gent eens te meer een meer dan verdachte link met voorgaande opmerking.

In ‘En de recordhouder is…’ beschrijft hij op zijn inmiddels meer dan gekende en gesmaakte wijze immers de drang van mensen naar het breken van records.

De onlosmakelijke binding met het ludieke maken dit menselijk gebrek ontegensprekelijk tot menselijk vermaak.

  • §§§

Onze publicatie van de wekelijks bijgewerkte kalender loopt op zijn laatste benen!

Niet dat er niks meer gebeurt doch heel binnenkort vliegen de aankondigingen van de zettingen ons terug rond de oren!

In recentelijk bijgewerkte versie vallen een aantal zaken ongetwijfeld op:

– de Algemene Vergadering nu zondag 03 maart is zonder meer een zo goed als ‘verplichte’ afspraak voor de vinkeniers die samen met ons willen werken aan en vechten voor een toekomst van onze hobby!!

U KOMT TOCH OOK!!

– het eerbetoon aan onze overleden vrienden op zaterdag 16 maart dient tevens met stip aangeduid in elke vinkeniersagenda!

Het zou mij alvast bijzonder plezieren u met zijn allen te mogen verwelkomen op bovenstaande bijeenkomsten!!

Uiteraard kunnen onze liefhebbers en sympathisanten steeds hun gading en verdere duiding vinden op onze website www.avibo.be en zo telkens de meest actuele informatie inwinnen.

  • §§§

Uw gewaardeerde bijdrage, nieuwtje of weetje wordt – zoals steeds – met bijzondere dankbaarheid en achting ingewacht op rik@avibo.be .

In de rand herhalen we overigens dat:

– aankondigingen en verslagen van vergaderingen (regio, gewest of maatschappij) via Avibo-Admin worden gepubliceerd op www.avibo.be;

– aankondigingen van zettingen en vervolgens de uitslagen enkel via Zettingsoft kunnen worden ingebracht voor publicatie op vermelde website ;

– rouwbeklagen, felicitaties, spoedig herstel en ander Gildeleven (los van vergaderingen) kunnen verspreid worden via onze AViBo-groep op facebook.

De respectievelijke maatschappijen en individuele inzenders zijn verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens.