Image module
Image module
Image module

Beste lezer  ,

Wat een festijn voorbije zondag op onze 75ste Algemene Vergadering!!

De koppijn – plots opgekomen na de tussenkomst van onze woordvoerder Filip – is langzaam aan het wegebben. Hoewel, het neerschrijven van zijn historische tussenkomst zorgt precies voor een nieuwe pijnscheut.

Alle gekheid op een stokje, het was een bijzonder aangenaam en hartverwarmend samenzijn met vrienden-vinkeniers, een elitegroep van eregenodigden en vooral de meer dan verdienstelijke maatschappijen verenigd rond onze A.Vi.Bo.-vlag.

Voornoemde hoofdpijn biedt mij alvast het excuus om de uitgebreide verslaggeving van zoveel moois met één week te verdagen!

Of niet?

Neen dus.

Immers twee mensen brengen elk op hun manier een inkijk op wat was en wat zij ervaarden voorbije zondag in het Jeugdcentrum in Waregem.

Annelies Vandecasteele zorgde voor haar eigen omgeving voor een summiere neerslag van dit bijzondere feestgebeuren. Uiteraard en vermoedelijk tot haar verbazing grijp ik deze unieke kans met beide handen aan om jullie de nuchtere kijk van de jeugd op ons samenzijn aan te bieden.

Meer gerenommeerd binnen onze rangen – maar daarom niet minder jeugdig – is de lichtjes anders gestoffeerde visie van niemand minder dan Lucien van Gent die in ‘Waregem Vinke’ op schitterende wijze ons bijzonder verhaal weet in te kleden.

Midden het feestgedruis ontmoette ik tot mijn vreugde eens te meer de mensen van de KM ‘Niet Rijk Maar Recht’ uit Meulebeke. Twee weken geleden was ikzelf samen met collega’s van het Bestuursorgaan immers te gast bij de feestelijke hulde van deze maatschappij naar aanleiding van hun 175-jarig bestaan.

Tot mijn vreugde nam het bestuur de pen ter hand om ons in hun neerslag deelachtig te maken aan de vreugdevolle feestviering en een stukje geschiedenis van hun bijzondere vereniging.

De hectiek van voorbije weken zorgt er inmiddels voor dat ik mijn vogels uit het oog dreig te verliezen. Hoewel, wie mij kent, weet dat dit zo goed als onmogelijk is. Het valt echter niet te ontkennen dat het speelseizoen zo langzamerhand voor de deur staat en menig vinkenier stilaan overgaat tot laatste voorbereidselen.

Terwijl de spanning stijgt, blijft het intussen toch belangrijk om alle preventieve maatregelen inzake  introductie van vogelgriep in onze populaties goed voor ogen te houden.

Inderdaad vanop dit front is er de laatste weken geen nieuws doch de stevige vogeltrek van voorbije weken zorgt er bij mij alvast voor dat ik met enige angst voor uitbraken de media, de nieuwsbrieven en de webpagina van het FAVV nauwlettend in de gaten houd!

Met het aanstormend speel- en kweekseizoen in het achterhoofd geef ik naar jaarlijkse gewoonte graag de specificaties van onze verzekeraar mee. Inderdaad uw bondslidkaart is tevens bewijs van verzekering voor Burgerlijke Aansprakelijkheid tegenover derden.

Alvorens we aan de zettingen zijn staat er echter nog één en ander op het programma.

Zo zit uw Bestuursorgaan nu zaterdag 09 maart samen om zich te buigen over voorliggende agenda en de laatste voorbereidingen op de seizoenstart af te werken.

Op zaterdag 16 maart om 14u30 verzamelen we eens te meer om samen met onze A.Vi.Bo.-proost, EH André Foulon, onze overleden vrienden van het voorbije jaar passend en ingetogen te herdenken.  

De plaats van afspraak is de Sint-Jan Evangelistkerk aan de Immerzeeldreef te Aalst. 

Verenigd rond de vaandels van onze maatschappijen bieden we ongetwijfeld enige troost en hoop aan de diepbedroefde families en vrienden.

Het bestuur en de leden van mijn eigen maatschappij de KM ‘Hogewegvink’ uit  Erembodegem hoopt u alvast talrijk te mogen verwelkomen op dit bijzonder aangrijpend moment.

Na de viering kan u bovendien terecht in ons lokaal ‘Kring Sint-Jan’ – aan de Rerum Novarumlaan en dichtbij de kerk – voor een hartversterkend drankje en een hartverwarmende babbel.

Noteer alvast deze belangrijke datum in uw agenda!

  • §§§

Uw agenda??!!

In onze agenda is – zoals blijkt uit ingesloten bijlage – de drukte van deze voorjaarsperiode zo goed als voorbij!

Inderdaad zoals net gemeld staat voor aanvang van het speelseizoen enkel zaterdag 16 maart nog met stip aangekruist!

Onze herdenkingsviering is en blijft immers voor elk goedmenend en betrokken vinkenier een vaste en absoluut niet te missen afspraak alvorens het speelseizoen met fris gemoed aan te vatten!

Samengevat:

  • Zaterdag 16 maart
  • om 14u30
  •  Sint-Jan Evangelistkerk
  • Immerzeeldreef in Aalst 

Uiteraard kunnen onze liefhebbers en sympathisanten steeds hun gading en verdere duiding vinden op onze website www.avibo.be en zo telkens de meest actuele informatie inwinnen.

  • §§§

Uw gewaardeerde bijdrage, nieuwtje of weetje wordt – zoals steeds – met bijzondere dankbaarheid en achting ingewacht op rik@avibo.be .

In de rand herhalen we overigens dat:

– aankondigingen en verslagen van vergaderingen (regio, gewest of maatschappij) via Avibo-Admin worden gepubliceerd op www.avibo.be;

– aankondigingen van zettingen en vervolgens de uitslagen enkel via Zettingsoft kunnen worden ingebracht voor publicatie op vermelde website ;

– rouwbeklagen, felicitaties, spoedig herstel en ander Gildeleven (los van vergaderingen) kunnen verspreid worden via onze AViBo-groep op facebook.

De respectievelijke maatschappijen en individuele inzenders zijn verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens.