Image module
Image module

Beste lezer  ,

Halverwege maart en de daglengte is meer dan behoorlijk toegenomen!

Deze impuls stimuleert zo goed als alles wat leeft in onze regionen om tot actie over te gaan. Planten en bomen beslissen om de bloei in te zetten, in het dierenrijk wordt stevig gestreden om territorium en/of partner en ja zelfs de mens leeft op!

Ook de toegenomen drukte in onze maatschappijen is een teken aan de wand. Immers: ‘HET SPEELSEIZOEN KOMT ERAAN!’.

Alvorens er bruisend tegenaan te gaan, is een moment van bezinning absoluut op zijn plaats.

Voorbije jaar moesten we noodgedwongen van een aantal van onze makkers afscheid nemen.

In familie- en vriendenkring rest voor altijd een lege plaats!

Om onze ontvallen vrienden een eresaluut te brengen en treurende families en naasten een hart onder de riem te steken, verzamelt de A.Vi.Bo.-familie in onze traditionele herdenkingsviering voor onze overleden vinkeniers.

U wordt dan ook vriendelijk doch dringend uitgenodigd om komende zaterdag 16 maart om 14u30 deel te nemen aan deze beklijvende viering voorgegaan door onze A.Vi.Bo.-proost EH André Foulon in de Sint-Jan Baptistkerk aan de Immerzeeldreef te Aalst.

De aanwezigheid van tal van maatschappijvlaggen geeft deze viering bijzondere uitstraling en ik hoop dan ook dat tal van vlaggendragers met hun vaandel present zullen tekenen.

Voor en na de dienst kunnen vrienden en sympathisanten terecht in de zaal van Kring Sint-Jan aan de Rerum Novarumlaan (dichtbij de kerk) waar het bestuur en de leden van KM ‘Hogewegvink’ uit Erembodegem u bijzonder hartelijk ontvangen.

Na deze viering zitten we waarlijk in de laatste rechte lijn naar het speel- en kweekseizoen 2024!

In voorbereiding op dit absoluut hoogtepunt voor onze liefhebbers ontbreekt u nog het verslag van ongeëvenaarde en grootse 75ste Algemene Vergadering. Dank aan goede vriend Marnix voor het in elkaar boksen van dit meer dan lijvig verslag.

Voor de kijklustigen onder u voeg ik graag alle foto’s van dit formidabel feest toe! Nogmaals dank aan de vele vrienden en sympathisanten die dit feest ‘meemaakten’ en ‘mee maakten’!!

Voorliggend verslag bood vorige zaterdag meteen een flinke brok om te verwerken in het maandelijks overleg van het Bestuursorgaan zoals blijkt uit ingesloten bijlage.

Bovendien legden we in deze bijeenkomst tevens de laatste hand aan het langverwachte en bijgewerkte Intern Reglement dat na een laatste controle normaliter volgende week wordt gepubliceerd. Goede afspraken maken goede vrienden, weet je wel!!

Voor wie het mocht gemist hebben.

We zijn 2024:

  • het jaar van onze 75ste Algemene Vergadering,
  • onze 90ste verjaardag (hoewel, Filip daar ‘soms’ anders over denkt),
  • een Olympisch jaar,
  • verkiezingsjaar op alle fronten en alle niveaus, ….

Lucien van Gent – inmiddels ‘Mister Swie’ voor de vrienden – is ontegensprekelijk een man van zijn tijd en in ‘Het is rond en ziet soms rood’ heeft hij het …niet over appels of tomaten.

Neen, hij sleurt ons met veel plezier mee in de tijd, om ons vervolgens onder te dompelen in de gezellige en spannende verkiezingskoorts van weleer!

Hopelijk kunnen vinkeniers ook nu hun stempel drukken en samen zorgen voor de juiste beleidsmakers tot lof en glorie van onze wondermooie hobby!!

  • §§§

De wekelijks bijgewerkte kalender is aan zijn laatste editie toe voor deze winterperiode!

Inderdaad binnen goed 14 dagen publiceren we de eerste aankondigingen voor onze zettingen!

We herhalen in dit kader dwingende plicht van elk maatschappijbestuur om zettingen tijdig aan te kondigen !

Op deze – en enkel op deze – wijze voldoen ze aan de wettelijke verplichting ten aanzien van het Agentschap voor Natuur en Bos en zijn de deelnemers – mits het fysiek voorleggen van een geldige bondslidkaart bij inschrijving – verzekerd door onze polis Burgerlijke Aansprakelijkheid ten aanzien van derden.

Om dit item af te sluiten herhaal ik alsnog mijn dringende oproep aan ALLE vinkeniers om in grote getale af te zakken naar het eerbetoon voor onze overleden vrienden-vinkeniers nu zaterdag 16 maart om 14u30 in de Sint-Jan Evangelistkerk te Aalst!

Uw aanwezigheid is een ultiem en diepmenselijk eerbetoon aan onze ontvallen vrienden en betekent een absolute blijk van warme steun aan families en andere getroffenen!

Het zou mij alvast een bijzondere eer en genoegen zijn u met zijn allen te mogen verwelkomen op deze bijeenkomst!!

Uiteraard kunnen onze liefhebbers en sympathisanten steeds hun gading en verdere duiding vinden op onze website www.avibo.be en zo telkens de meest actuele informatie inwinnen.

  • §§§

Uw gewaardeerde bijdrage, nieuwtje of weetje wordt – zoals steeds – met bijzondere dankbaarheid en achting ingewacht op rik@avibo.be .

In de rand herhalen we overigens dat:

– aankondigingen en verslagen van vergaderingen (regio, gewest of maatschappij) via Avibo-Admin worden gepubliceerd op www.avibo.be;

– aankondigingen van zettingen en vervolgens de uitslagen enkel via Zettingsoft kunnen worden ingebracht voor publicatie op vermelde website ;

– rouwbeklagen, felicitaties, spoedig herstel en ander Gildeleven (los van vergaderingen) kunnen verspreid worden via onze AViBo-groep op facebook.

De respectievelijke maatschappijen en individuele inzenders zijn verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens.