Image module
Image module

Beste lezer  ,

Morgen – 21 maart – slaan we een bijzondere bladzijde om in het leven van elk natuurminnend mens.

‘De lente begint!’

Voorbije zaterdag mochten we – onder staalblauwe hemel vergezeld door een frisse oostenwind – een laatste maal als A.Vi.Bo-familie samenzijn in de voorbije winterperiode. In dit bijzonder ingetogen doch hartversterkend herdenkingsmoment bouwde aannemer van dienst – onze A.Vi.Bo.-proost EH André Foulon – op onnavolgbare wijze de brug tussen ons – mensen van deze wereld – en wist hij bovendien feilloos de link te leggen naar zij die ons jammer genoeg ontvielen.

Ingesloten verslagje geeft een korte schets van het warme en hartelijke karakter van deze bijeenkomst.

Eindelijk lente!

We mochten de voorbije dagen alvast eventjes genieten van enkele zachte, zonnige dagen en dit doet zo’n deugd.

Enige tijd geleden kondigde ik de nakende ‘geboorte’ van ons aangepast Intern Reglement aan en zie … sedert deze middag staat dit kleinood op onze website www.avibo.be en uiteraard geef ik dit naslagwerk graag in deze zending graag mee.

Een aantal zaken dienden noodgedwongen aangepast aan vigerende wetgeving en aan de gewijzigde A.Vi.Bo.-realiteit. Zo dienden documenten bijgewerkt en artikels herschreven om huidige werking te expliciteren en waar nodig verder uit te diepen.

Uiteraard werd aan de aloude essentie van het vinkenieren niks gewijzigd!

Het DNA van A.Vi.Bo. zal en moet immers gevrijwaard blijven!

Onder ons alom gekend motto: ‘Goede afspraken maken immers goede vrienden!!’, maken we ons sterk dat voorliggend boekdeel alvast de stormen van de nabije toekomst aankan.

Het begin van de lente zorgt ontegensprekelijk voor toenemende kriebels bij … de ‘doorwinterde’ vinkenier.

1 april is inderdaad niet meer ver af!

We herhalen in dit kader de dwingende plicht van elk maatschappijbestuur om zettingen tijdig (= ten laatste 14 dagen voor de dag van de zetting) aan te kondigen !

Op deze – en enkel op deze – wijze voldoen ze aan de wettelijke verplichting ten aanzien van het Agentschap voor Natuur en Bos en zijn de deelnemers – uiteraard enkel mits voorleggen van een geldige bondslidkaart – verzekerd door onze polis Burgerlijke Aansprakelijkheid ten aanzien van derden.

De kenners onder jullie weten reeds enige tijd de nu reeds voor handen zijnde informatie te consulteren op onze website waar zij onder de tab “Activiteiten” het submenu “Zettingen” openen en de betrokken week en zelfs hun voorkeur qua gewest selecteren om de wedstrijd van hun keuze te bepalen.

Uiteraard kunnen we in komende mails (=vanaf volgende week) en op onze website enkel de zettingen publiceren die correct werden aangemaakt via ons programma Zettingsoft en zo werden neergezet op www.avibo.be .

In de schoot van maatschappij en gewest worden inmiddels alle hens aan dek geroepen! Immers, ook het financieel luik van het op poten zetten van tal van zettingen dient rigoureus opgevolgd.

Een alom geprezen doch tevens vaak verguisd bevoorradingskanaal is ontegensprekelijk het binnenhalen van één of andere subsidie.

Lucien van Gent – die reeds vele watertjes doorzwommen heeft – kan ook hierover meer dan een woordje meepraten.

In ‘Subsidie? Neen, betalen!’ legt hij naast eigen ervaringen tevens een duistere praktijk uit de wielrennerij voor de schouwlamp!

Zien wie op 1 april aan … duivenwedstrijden deelneemt!!??

  • §§§

Uw gewaardeerde bijdrage, nieuwtje of weetje wordt – zoals steeds – met bijzondere dankbaarheid en achting ingewacht op rik@avibo.be .

In de rand herhalen we overigens dat:

– aankondigingen en verslagen van vergaderingen (regio, gewest of maatschappij) via Avibo-Admin worden gepubliceerd op www.avibo.be;

– aankondigingen van zettingen en vervolgens de uitslagen enkel via Zettingsoft kunnen worden ingebracht voor publicatie op vermelde website ;

– rouwbeklagen, felicitaties, spoedig herstel en ander Gildeleven (los van vergaderingen) kunnen verspreid worden via onze AViBo-groep op facebook.

De respectievelijke maatschappijen en individuele inzenders zijn verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens.