Image module
Image module

Beste lezer  ,

Het valt niet langer te ontkennen: “Het speelseizoen staat nu echt wel voor de deur!”.

Op Paasmaandag 01 april kunnen we er immers met zijn allen weer tegenaan!

Tal van maatschappijen zetten dan reeds hun beste beentje voor en gaan bijgevolg van meet af aan voor de absolute ‘vertroeteling’ van de vinkenliefhebber.

Voorbije wintermaanden verzamelden ijverige bestuursleden tal van middelen om het ons met zijn allen aangenaam te maken en er voor te zorgen dat elke wedstrijd de nodige grandeur krijgt. Bijzondere dank en achting voor deze behoeders van onze dierbare hobby!

Zeven lange en vooral duistere maanden hebben we op dit ogenblik gewacht. De vogels zijn in opbouw naar hun topconditie na een winterlang gedegen verzorging.

Hopelijk is de vinkenier tevens in topvorm!

Om alle twijfel weg te nemen en er voor te zorgen dat iedereen met eenzelfde blik onze wedstrijden tegemoet treedt, verwijs ik nogmaals graag naar de publicatie van ons vernieuwd Intern Reglement.

U kan dit kleinood hier consulteren of naslaan op www.avibo.be waar je onder de tab ‘De Federatie’ in het submenu ‘Reglementering’ de link naar dit document altijd terugvindt.

In het kader van de seizoenstart schakelen we in deze mail terug naar ons oude getrouwe informatiesysteem waar we op wekelijkse basis het overzicht van de zettingen voor volgende week aankondigen.

Deze eerste neerslag behelst de aankondigingen van de zettingen voor de week van 01 tot en met 07 april.

U kan uiteraard steeds terecht op onze website www.avibo.be waar u onder de tab ‘Activiteiten’ de kalender van de zettingen kan raadplegen. U verfijnt naar eigen goeddunken de zoekopdracht naar de gekozen week binnen het gekozen gewest om de door u gewenste wedstrijden te zien.

Echter, om deze kalender steeds up to date te houden, dienen maatschappijen tijdig (=14 dagen voor de wedstrijddatum) hun aankondigingen te publiceren via Zettingsoft.

Enkel en alleen op die wijze voldoen ze aan de wettelijke verplichting van melding tegenover het Agentschap voor Natuur en Bos en is de organisatie legaal.

Bovendien worden deelnemers – die inschrijven mits het voorleggen van een fysieke bondslidkaart (dus geen foto op hun gsm!!) – bij gebeurlijke ongevallen gedekt door onze polis Burgerlijke Aansprakelijkheid ten aanzien van derden .

Uiteraard hopen we dat komend speelseizoen alles vlekkeloos mag verlopen en we gespaard mogen blijven van welk onheil ook!

Mocht het u alsnog zijn ontgaan.

We zijn aanbeland in een olympisch jaar en als ware sportvrienden leven we naar deze topgebeurtenis toe.

Hoewel we behoorlijk in de problemen dreigen te komen. Immers, de combinatie van deelnemen aan vinkenwedstrijden, het volgen van het Europees kampioenschap voetbal, de belevenissen in de Tour en de prestaties op voormeld event betekenen een stevige uitdaging voor elke sportliefhebber.

Ook Lucien van Gent is nu reeds druk doende om de juiste planning op te maken.

In ‘Een zetel, een pintje en een groot scherm. Meer moet dat niet zijn!’ zet hij ons alvast aan het denken… of dromen??

Ik droom nu reeds van grote prestaties in de reke… en hoop jullie daar te ontmoeten.

Om samen te genieten uiteraard!

  • §§§

Uw gewaardeerde bijdrage, nieuwtje of weetje wordt – zoals steeds – met bijzondere dankbaarheid en achting ingewacht op rik@avibo.be .

In de rand herhalen we overigens dat:

– aankondigingen en verslagen van vergaderingen (regio, gewest of maatschappij) via Avibo-Admin worden gepubliceerd op www.avibo.be;

– aankondigingen van zettingen en vervolgens de uitslagen enkel via Zettingsoft kunnen worden ingebracht voor publicatie op vermelde website ;

– rouwbeklagen, felicitaties, spoedig herstel en ander Gildeleven (los van vergaderingen) kunnen verspreid worden via onze AViBo-groep op facebook.

De respectievelijke maatschappijen en individuele inzenders zijn verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens.