Image module
Image module

Beste lezer,

Het voorjaar kabbelt ogenschijnlijk stilletjes voorbij. De realiteit dwingt ons echter tot actie!!

Nog goed TIEN dagen scheiden ons van ons 64ste Kampioenschap van België en de spanning bij de organisatoren zal nu reeds behoorlijk oplopen.

Voorbije werkvergadering bevestigde ons eerder idee dat alles wonderbaarlijk goed in elkaar zit en de aanwezige liefhebbers bijzonder stevig in de watten gelegd zullen worden!!

Dit vooruitzicht in combinatie met een niet te versmaden prijzentafel zullen ongetwijfeld elk goedmenend vinkenier overtuigen. Ik geef meteen graag inkijk in het uitgebreid beschrijf van dit bijzonder evenement.

Organisatoren Patrik en Jordi hebben samen met collega’s Dominique en Joeri weloverwogen keuzes gemaakt om de veiligheid op het parcours optimaal te bewaken.

Zij boksten dan ook een bijzonder gedetailleerde beschrijving van het parcours in elkaar die het voor elke liefhebbers eenvoudig en veilig zal houden. Ik schotel u graag dit goed gestoffeerde drieluik voor:

Ik val in herhaling wanneer ik eens te meer pleit voor de bijzonderheid van dit kampioenschap één week voor de wetgevende verkiezingen.

Wij hebben in Oudenaarde met zijn allen iets te verdienen!!

We kunnen thuis in onze zetel blijven zitten en een klaagzang aanheffen rond één of ander doemscenario of we maken samen een vuist om onze hobby te vrijwaren!!

Ik vermoed, neen ik weet zeker dat enkel de massale aanwezigheid van vele vinkeniers onze politici wakker zal houden om ons ook in de toekomst niet te vergeten!!

In de schoot van NOFON en de Nationale Raad voor Dierenliefhebbers nam ik samen met Prof. dr. Gunther Anthonissen van de UGent het voortouw om al onze politici en hun partijen te bevragen rond materie die ons bijzonder aanbelangt.

Onze federatie is en blijft apolitiek doch we houden eraan onze leden te informeren rond de standpunten van alle fracties zodat ook vinkeniers op zondag 09 juni een bewuste en onderbouwde keuze kunnen maken in het belang van onze hobby.

De partijen Vooruit en Groen lieten na hun antwoord binnen gestelde tijdsmarge over te maken waardoor zij niet terug te vinden zijn in voorliggende tekst.

In bijlage maak ik u graag de onverkorte antwoorden over op gestelde kwesties. Ik beperk me uiteraard tot de antwoorden van de Vlaamse fracties.

In aanloop naar komend kampioenschap – als hoogfeest van ons seizoen – worden op het thuisfront nog tal van  ‘oefenmatchkes’ gespeeld.

Naar goede gewoonte onthoud ik jullie de kalender voor komende week (week van maandag 27 mei tot en met zondag 02 juni) niet.

Uiteraard volgen we met zijn allen de prestaties van de voorbije wedstrijden op de voet op. In bijlage vindt u de uitslagen van de zettingen van maandag 13 mei tot en met zondag 19 mei.

Zondag 19 mei was meteen reeds de vierde rit van ons regelmatigheidscriterium ‘De Ronde van Vlaanderen’.

Voor de nieuwsgierigen voeg ik alvast de huidige stand toe (na vier ritten welteverstaan). Uiteraard is deze stand onvolledig daar een aantal maatschappijen op heden nog niet alle uitslagen hebben doorgestuurd.

In de marge van zoveel boeiends verzetten de onderscheiden zangcommissies titanenwerk in hun streven om ons Vlaams vinkenlied te vrijwaren. In bijlage vindt u de verslaggeving van hun controles.

In aanloop naar wat binnen onze kring als absoluut summum wordt beschouwd, slaagden enkele onverlaten er in onze positieve blik te vertroebelen.

Uw Bestuursorgaan zal nooit of te nimmer toestaan dat het ideeëngoed en de waarden van ons samenzijn worden bezoedeld. Op basis van dit vergaderde het Dagelijks Bestuur van de federatie op 21 mei om voorlopige doch dwingende maatregelen te nemen tegen bedoelde onverlaten. In bijgevoegd verslag vindt u alvast een summiere omschrijving van de geponeerde klachten. Uiteraard laten we het uiteindelijke oordeel over aan onze achtbare Bondsraad.

Lucien van Gent wil ook zijn woordje meepraten en blikt in ‘Verdwijnen! Het woord voor 2024!’ terug op onze roemruchte vinkeniersgeschiedenis om uiteindelijk terecht te komen bij een gewonde Engelse piloot in Wereldoorlog II.

Dat toeval niet bestaat, blijkt uit wat volgt.
Dirk Jonckheere, eminent medewerker aan ons ‘A.Vi.Bo.-blad’ en nog steeds bijzonder intens bezig met de herdenking van de oorlog duikelde onlangs een bijzonder interessant artikel op rond het eerbetoon van leerlingen van het VTI uit Torhout die hulde brengen aan twee Nieuw-Zeelandse piloten die boven Eernegem werden neergehaald door Duits afweergeschut.

De leerlingen gingen creatief aan de slag en ontwierpen een zelfgemaakt monument dat overigens volledig terecht in de spotlight wordt geplaatst.

Alvorens af te sluiten, breng ik jullie graag in herinnering dat wij op zondag 02 juni met zijn allen een bijzonder monument zullen fabriceren …. op ons Kampioenschap van België in Oudenaarde.

U komt toch ook!!!??

  • §§§

Uw gewaardeerde bijdrage, nieuwtje of weetje wordt – zoals steeds – met bijzondere dankbaarheid en achting ingewacht op rik@avibo.be .

In de rand herhalen we overigens dat:

– aankondigingen en verslagen van vergaderingen (regio, gewest of maatschappij) via Avibo-Admin worden gepubliceerd op www.avibo.be;

– aankondigingen van zettingen en vervolgens de uitslagen enkel via Zettingsoft kunnen worden ingebracht voor publicatie op vermelde website ;

– rouwbeklagen, felicitaties, spoedig herstel en ander Gildeleven (los van vergaderingen) kunnen verspreid worden via onze AViBo-groep op facebook.

De respectievelijke maatschappijen en individuele inzenders zijn verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens.