Image module
Image module

Beste lezer  ,

Nog VIER keer slapen en…. ons 64ste Kampioenschap van België wordt verspeeld in het hart van de Vlaamse Ardennen.

De laatste voorbereidingen worden getroffen en alles wordt nog eens gecontroleerd zodat op organisatorisch vlak niks kan mislopen.

De gedreven inzet van Patrik en Jordi samen met hun bijzonder geëngageerde hulptroepen zorgt er voor dat helemaal niets aan het toeval is overgelaten.

De aanwezige vinkeniers worden zonder meer als eregasten ontvangen op dit hoogfeest van “onze vinkensport”!

Om het plaatje nog aantrekkelijker te maken en de laatste twijfelaars te overtuigen, voeg ik nogmaals het meer dan aantrekkelijke beschrijf toe van dit bijzonder gebeuren.

Net als vorige week willen wij graag onze enthousiaste deelnemende leden begeleiden om op veilige wijze het parcours te betreden en nadien te verlaten.

Onze enige zorg is en blijft de veiligheid van alle deelnemers en onze medewerkers. Het is dan ook vanuit dit standpunt dat u onderstaand gedetailleerd drieluik dient te lezen:

Oudenaarde is zondag ontegensprekelijk het centrum van de vinkensport en is absoluut ’the place to be’ voor elk rechtgeaard en overtuigd vinkenier!! 

Om mijn woorden kracht bij te zetten, zond ik vanavond een schrijven naar alle regiocoördinatoren en gewestleiders met de vraag deze ultieme oproep tot deelname over te maken aan de onderscheiden maatschappijbesturen en de talrijke leden binnen hun regio’s en/of gewesten.

Ik deel maar al te graag de inhoud van dit schrijven met u allen in de hoop ook via deze weg u te overtuigen van het grote belang van deze manifestatie en uw massale aanwezigheid.

In voorbereiding tot het hoogfeest van de vinkensport werden voorbije weken tal van zettingen verspeeld. Om zicht te krijgen op de evolutie in de prestatiecurves van de vogels en gedoodverfde favorieten voeg ik graag het overzicht van de gepubliceerde uitslagen van de week van 20 mei tot en met 26 mei toe.

Na ons kampioenschap moeten wijzelf en onze vogels  even bekomen van de topprestaties in één van de talrijke ‘cooling-down’-wedstrijden zoals u kan merken in de aangekondigde zettingen voor de week van maandag 03 juni tot en met zondag 09 juni.

Op zaterdag 08 juni vergadert uw Bestuursorgaan in de maandelijkse bijeenkomst. Dat een evaluatie van het dan reeds voorbije Kampioenschap deel uitmaakt van de voorgestelde agenda kon u al raden.

Wat ongetwijfeld ook bijzonder sterk belicht zal worden, is de vaststelling dat onze onderscheiden zangkeurders – gewestelijk of officieel – bijzonder goed werk blijven verrichten.

In bijgevoegde verslaggeving publiceer ik graag de neerslag van de bevindingen van deze gefocuste krijgers in hun vastberaden strijd tot behoud van ons Vlaams vinkenlied.

Dat eens te meer een onverlaat vindt dat hij boven ons Intern Reglement staat, is een jammerlijke vaststelling in deze. Het Dagelijks Bestuur van de federatie besliste hedenavond tot een doorverwijzing naar de Bondsraad  met – gezien de ernst van de feiten – een preventieve schorsing bovenop, zoals u kan lezen in bijgevoegd verslag.

Naar goede gewoonte duikt ook Lucien van Gent op in ons verhaal.

In ‘Hallo, met uw bank hier’, haalt hij op het eerste zicht zijn slag thuis na voorgespiegeld bedrog.

Helaas…

Na dit al te realistisch verhaal over bankfraude belandt hij aan bij platvloers bedrog zoals het jammer genoeg in alle lagen van onze maatschappij opduikt. Bijzonder pijnlijk wordt het wanneer ook onze hobby blijkbaar niet ontkomt aan deze praktijk.

Het siert Lucien dat hij nu zondag niet aan de zijlijn blijft doch ook verantwoordelijkheid opneemt.  Alle fans van onze veelschrijver kunnen hem dus van dichtbij aanschouwen en wie weet bestaat er kans op een signeersessie of andere fotoshoots.

Om af te sluiten herhaal ik mijn warme oproep tot deelname aan ons nationaal kampioenschap nu zondag 02 juni in Oudenaarde.

Het zou mij alvast plezieren u in grote getale te mogen begroeten!

Vergeet in deze vooral onze slagzin niet!

“We maken samen een vuist voor  de vinkensport!!”

U komt toch ook!!!??

  • §§§

Uw gewaardeerde bijdrage, nieuwtje of weetje wordt – zoals steeds – met bijzondere dankbaarheid en achting ingewacht op rik@avibo.be .

In de rand herhalen we overigens dat:

– aankondigingen en verslagen van vergaderingen (regio, gewest of maatschappij) via Avibo-Admin worden gepubliceerd op www.avibo.be;

– aankondigingen van zettingen en vervolgens de uitslagen enkel via Zettingsoft kunnen worden ingebracht voor publicatie op vermelde website ;

– rouwbeklagen, felicitaties, spoedig herstel en ander Gildeleven (los van vergaderingen) kunnen verspreid worden via onze AViBo-groep op facebook.

De respectievelijke maatschappijen en individuele inzenders zijn verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens