Image module
Image module

Beste lezer  ,

Bijzonder aangedaan en onder de indruk van de prestaties door de enthousiaste ploeg van Oudenaarde en omstreken!!

De wijze waarop Patrik, Jordi en hun medewerkers onze vinkeniers hebben ontvangen is zonder meer hemels te noemen.

661 trouwe vinkeniers onderschreven mijn oproep om enerzijds hulde te brengen aan voorvechter Marnic De Meulemeester en anderzijds een statement te maken naar de politici en de kandidaten die naar onze stem dingen.

Dankzij de bijzonder gedreven hulp van Gerda Devies als kersvers A.Vi.Bo.-fotograaf kan ik jullie nu al vergasten op een bijzonder geslaagde fotoreportage als aanvulling op het traditionele overzicht van de laureaten weergegeven in de bijgevoegde erelijst.

Om de belevenissen van voorbije weekend op ons onvolprezen 64ste Kampioenschap van België te schetsen, kroop onze Lucien van Gent na zijn geleverde werkzaamheden op dit evenement in de pen na eerst zijn rekenmachine te hebben gegeseld. Of hoe denkt u dat Lucien tot volgende titel kwam: ‘661 x 2,40 = 1586,40’

Het kampioenschap ligt achter ons doch de zettingen gaan onverminderd door. Na de voorbije dagen waar cooling down het absolute motto was, kunnen we er weer volop tegenaan zo blijkt uit bijgevoegde aankondigingen voor zettingen van maandag 10 juni tot en met zondag 16 juni.

In zoverre alle uitslagen zijn gepubliceerd, geef ik tevens het overzicht van de resultaten van de week van 27 mei tot en met 02 juni.

Waar het er misschien op lijkt dat onze onderscheiden keurkorpsen snipperdagen hebben genomen in deze kampioensweek is niets minder waar. In de luwte werken zij gedreven verder aan ons objectief om de reke zuiver te houden. In bijlage een zeer beperkte weerslag van slechts één melding die ons bereikte.

We zijn inmiddels 06 juni en terwijl ik dit stukje afwerk, moet ik toch even stilstaan bij wat 80 jaar geleden gebeurde. Op de stranden van Normandië zetten geallieerde troepen voet aan wal. In ‘D-Day 1944’ neemt onze eminente kenner van de oorlogsgeschiedenis Dirk Jonckheere ons mee naar deze historische dag!

Inmiddels valt alles terug in zijn normale vinkeniersplooi! Nu zaterdag 08 juni vergadert uw Bestuursorgaan in maandelijks overleg. Het hoeft niemand te verbazen dat de evaluatie van voorbije weekend hoofdmoot van dit overleg vormt. Uiteraard kijken we ook vooruit zoals blijkt uit bijgevoegde agenda.

Op dat ogenblik wordt ongetwijfeld ook ons naderend kampioenschap van de A.Vi.Bo.-kring voor het licht gehouden. Collega Joeri werkte samen met de bestuursploeg van ‘De Sparhoekzangers’ uit Maria-Aalter een niet te versmaden aanbod uit dat ik met u deel in bijgevoegd beschrijfDat elke vinkenier van harte welkom is, is een open deur intrappen.

In de loop van de avond bereikte mij het nieuws dat Esther Geleyn is overleden. Deze kranige dame maakte jarenlang deel uit van onze ter ziele gegane Vriendenkring en veroverde ieders hart door haar aanstekelijke lach. We sluiten haar voor altijd in ons hart.

Nog VIER keer slapen en…. we mogen onze stem uitbrengen in bijzonder belangrijke wetgevende verkiezingen.

Ik verwijs in dit kader naar de bevraging die we vanuit de Nationale Raad van Dierenliefhebbers hebben voorgelegd aan alle fracties. De antwoorden heb ik twee weken geleden in onze mail gepubliceerd.

In mijn tussenkomst afgelopen zondag maakte ik alle aanwezigen er diets op dat de fracties die dwepen met Vlaanderen en de Vlaamse identiteit ons – niettegenstaande onze historische waarde – vooral vlotjes vergeten!

Kenschetsend in dit alles bewees de aanwezigheid van afvaardigingen van welgeteld twee politieke strekkingen op ons kampioenschap.

Laat het nu net diezelfde mensen zijn die ons sedert jaar en dag trouw verdedigen.

Zij bekennen kleur en verdienen onze steun!

Ik vergeet hen alvast niet, nu zondag!

 

 

§§§§

 

Uw gewaardeerde bijdrage, nieuwtje of weetje wordt – zoals steeds – met bijzondere dankbaarheid en achting ingewacht op rik@avibo.be .

In de rand herhalen we overigens dat:

– aankondigingen en verslagen van vergaderingen (regio, gewest of maatschappij) via Avibo-Admin worden gepubliceerd op www.avibo.be;

– aankondigingen van zettingen en vervolgens de uitslagen enkel via Zettingsoft kunnen worden ingebracht voor publicatie op vermelde website ;

– rouwbeklagen, felicitaties, spoedig herstel en ander Gildeleven (los van vergaderingen) kunnen verspreid worden via onze AViBo-groep op facebook.

 

 

De respectievelijke maatschappijen en individuele inzenders zijn verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens.