Image module
Image module

Beste lezer  ,

Afgelopen zondag met volle overtuiging deelgenomen aan het hoogfeest van onze democratie!

Bij het uitbrengen van mijn stem toch stevig rekening gehouden met de stellingname van de verschillende  fracties rond onze hobby! Het zijn immers de verkozenen die heel binnenkort een aantal wetgevende initiatieven ten gunste of tegen ons op poten kunnen of zullen zetten.

Zonder ons al te druk te maken, wachten we inmiddels de regeringsvorming af en ook daar zal eens te meer gepokerd en gesjacherd worden.

Hopelijk wordt de vogelhouderij in Vlaanderen niet gebruikt als het spreekwoordelijke wisselgeld …

Bij ons in de gemeente wordt nog op de aloude wijze gestemd met potlood en papier.

Zo ook bij Lucien van Gent die – hoe kan het ook anders – enkele grappige anekdotes uit de oude doos heeft opgevist om alsnog een aantal zaken te relativeren.

In‘ Pashokje? Neen, stemhokje’ legt hij eens te meer feilloos de link met de hobby van de gewone mens..de vinkensport.

Tien dagen ligt ons Kampioenschap van België intussen achter ons. Nog steeds krijg ik – en dit tot mijn grote vreugde – felicitaties van aanwezigen en sympathisanten!

Ook Dirk Jonckheere maakte een bijzondere impressie rond zijn dag op het kampioenschap!

De wedstrijd is verspeeld, de prijzen gedeeld …

Na grondige controle en toetsing geef ik graag de verdere verdeling van de vele trofeeën en andere prijzen mee, niet zonder alle deelnemers, laureaten en andere winnaars van harte te feliciteren met hun resultaat en hen vooral te bedanken voor hun bijzonder geapprecieerde  aanwezigheid!

Afsluitend en nog steeds mijmerend rond het ongelooflijk prachtig evenement geef ik graag nog enkele sfeerbeelden mee ons ter beschikking gesteld door Gerda Devies en Niels De Vuyst.

Inmiddels staan wij met zijn allen weer met beide voeten op de grond en gaan we over tot de orde van de dag.

Hoe anders kan je de aankondigingen van de zettingen voor de week van maandag 17 tot en met zondag 23 juni noemen?

In het kielzog van deze aankondigingen publiceren we graag het overzicht van de resultaten vanaf maandag 03 juni tot en met zondag 09 juni.

Onze zangkeurders zitten niet stil en in bijlage maak ik u graag de verslaggeving van voorbije keuringen over. Voorbije zondag ons keurkorps aan het werk gezien en nog meer achting gekregen voor de fijnbesnaardheid van hun niet altijd eenvoudig optreden.

Voorbije zaterdag vergaderde uw Bestuursorgaan om onder meer het voorbije kampioenschap te evalueren. Met de blik op de toekomst wordt steevast de integrale werking in ogenschouw genomen zoals blijkt uit bijgevoegde verslaggeving.

Na het ernstig vergaderen en nadenken, dient er dringend tijd te worden gemaakt voor aangenaam samenzijn.

Op zaterdag 15 juni (nu zaterdag dus!!) in de namiddag verspelen we samen ons kampioenschap van de A.Vi.Bo.-kring bij de KM ‘De Sparhoekzangers’ uit Maria-Aalter.

In de hoop op  een massale deelname zend ik jullie eens te meer het aantrekkelijke beschrijf van dit gebeuren door.

Laten we er samen een onvergetelijk en fijn feest van maken.

Ik zie er alvast naar uit en ik durf nu al hopen dat mijn vogels in absolute topvorm zullen zijn om ook deze horde zonder probleem te nemen.

…Dromen kan toch zalig zijn!!!

  • §§§

Uw gewaardeerde bijdrage, nieuwtje of weetje wordt – zoals steeds – met bijzondere dankbaarheid en achting ingewacht op rik@avibo.be .

In de rand herhalen we overigens dat:

– aankondigingen en verslagen van vergaderingen (regio, gewest of maatschappij) via Avibo-Admin worden gepubliceerd op www.avibo.be;

– aankondigingen van zettingen en vervolgens de uitslagen enkel via Zettingsoft kunnen worden ingebracht voor publicatie op vermelde website ;

– rouwbeklagen, felicitaties, spoedig herstel en ander Gildeleven (los van vergaderingen) kunnen verspreid worden via onze AViBo-groep op facebook.

De respectievelijke maatschappijen en individuele inzenders zijn verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens.