Image module
Image module

Beste lezer  ,

Puffen en zweten is op heden ons deel!!

We hadden met zijn allen al meer dan één zaagje gespannen rond het aanhoudend herfstweer. Welnu, men heeft ons uiteindelijk gehoord… doch de wijzer slaat nu compleet de andere kant op. Wellicht weeral niet goed zeker?

Heb je vanavond ook met volle teugen genoten van de wanprestatie van onze Rode Duivels? Onze verwende duivels sloegen een bleek figuur tegen een land in oorlog waar men duidelijk wel nog weet wat het is te strijden voor elkaar.

Lucien van Gent in de rol van helderziende zond ons nog voor aanvang van aangehaald debacle zijn wekelijks stukje door. In ‘Toen bestond de defibrillator nog niet’ legt hij eens te meer feilloos de vinger op de wonde van huidige campagne.

Misschien zal het beteren na nog enkele dagen rust ??

Midden de ogenschijnlijke rust van onze topspelers tonen onze vogels zich van hun beste kant.

Het is dan ook hoog tijd.

Julimaand nadert immers met rasse schreden en sommige liefhebbers melden nu reeds voorzichtige intrede van rui bij hun vogels.

Alvorens echter de boeken definitief dicht te doen en het seizoen af te ronden, staat er nog heel wat op stapel.

In bijlage vindt u alvast de aankondigingen van de zettingen voor de week van maandag 01 juli tot en met zondag 07 juli.

Aansluitend – en naar goede gewoonte – maak ik u de gepubliceerde uitslagen van de week van 17 juni tot en met 23 juni over.

Dat vogels stilaan over hun hoogtepunt heen zijn, blijkt ook jammer genoeg in de mogelijke toename van het zingen van afwijkende zangen. Gebrek aan kracht leidt bijwijlen tot vreemde bokkesprongen en dito zanggebreken.

Onze zangcommissies volgen inmiddels angstvallig de zangprestaties op en verdienen dan ook onze blijvende achting.

Ik laat bijgevolg niet na u de verslaggeving en bevindingen van de onderscheiden keurdersploegen in voorbije periode door te zenden.

In de drukte van voorbije periode niet langer gepeild naar de evolutie in de kweek.

Ook in de kweekboxen kan de rui immers stevig spelbederver worden. Voorbije supervochtige maanden in combinatie met huidig bijzonder warm weer zorgen voor sterk verhoogde luchtvochtigheid.

Luchtvochtigheid in combinatie met de voorzichtige afname van daglicht faciliteren het ruiproces dermate dat het wel eens snel over zou kunnen zijn.

Bijgevolg is het zaak om in komende weken optimaal te genieten van onze wondermooie hobby.

Iets wat ik mij alvast geen tweemaal laat zeggen!!

 

 

§§§§

 

Uw gewaardeerde bijdrage, nieuwtje of weetje wordt – zoals steeds – met bijzondere dankbaarheid en achting ingewacht op rik@avibo.be .

In de rand herhalen we overigens dat:

– aankondigingen en verslagen van vergaderingen (regio, gewest of maatschappij) via Avibo-Admin worden gepubliceerd op www.avibo.be;

– aankondigingen van zettingen en vervolgens de uitslagen enkel via Zettingsoft kunnen worden ingebracht voor publicatie op vermelde website ;

– rouwbeklagen, felicitaties, spoedig herstel en ander Gildeleven (los van vergaderingen) kunnen verspreid worden via onze AViBo-groep op facebook.

 

 

De respectievelijke maatschappijen en individuele inzenders zijn verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens.