Image module
Image module

Beste lezer ,

Koning ‘Winter’ heeft alsnog een behoorlijk stevige prik uitgedeeld. Hoewel deze toestand niet abnormaal te noemen is – voor streken in een gematigd zeeklimaat op onze breedtegraad – blijkt de invloed van dit ogenschijnlijk normaal winterweer nefast te zijn voor ons functioneren.

Maar er zijn nog zekerheden!

Het openbaar vervoer – dat in gewone omstandigheden al niet echt goed scoort – scheert eens te meer hoge toppen in desastreus functioneren met het onvermijdelijke oponthoud voor de reiziger.

De sterk geëvolueerde mens blijkt eens te meer niet opgewassen tegen dit – voor onze contreien – vrij ‘normaal’ weersverschijnsel en zo goed als alles draait in de soep.

Afgelopen zondag in Oostrozebeke bevoorrecht getuige geweest van onze eerste rit in ons tentoonstellingscriterium!!

Wat was me dat!!

Maar liefst 150 vogels namen deel aan deze ontmoeting en organisatoren, keurders, deelnemers, bezoekers en sympathisanten waren stuk voor stuk verbijsterd door dit onverhoopt succes!

Nog enigszins aangeslagen deel ik graag de resultaten van deze eerste tentoonstelling met u.

Zoals u kan vermoeden komt er een absoluut verlengstuk aan dit bijzonder groot succes.

Op zondag 28 januari doen we immers dit huzarenstukje met zijn allen over bij onze vrienden van de ‘KM De Roodborsten’ uit Marialoop.

Om nu al de nodige notities in uw agenda aan te brengen, geef ik alvast de aankondiging van al dit moois mee.

Op de vergadering van het Bestuursorgaan hadden we afgelopen zaterdag een flinke kluif aan de voorbereiding van onze komende en vooral feestelijke Algemene Vergadering.

Naar jaarlijkse gewoonte zend ik naast het verslag van de voorbije bijeenkomst tevens de balans van het voorbije boekjaar met de begroting voor volgend werkjaar toe.

Op de Algemene Vergadering van 03 maart 2024 zullen de afgevaardigden, gewestleiders en regiocoördinatoren immers hun bevindingen rond deze zaken immers moeten vertalen in hun stem.

In dit kader maak ik jullie alvast de agenda voor deze vergadering over. Agenda die overigens integraal terug te vinden is in voornoemd verslag.

Voorbije vergadering stelde – na het nemen van enkele obstakels – overigens de gewestleiders voor komende drie jaar aan (van 01 januari 2024 tot en met 31 december 2026). In bijlage vindt u dan ook een overzicht van en de gewestleiders en de regiocoördinatoren.

Als steunpilaren en raadgevers van het Bestuursorgaan hebben deze mensen bovenal een voorbeeldfunctie!

Ik kan niet genoeg onderlijnen hoe belangrijk dit aspect is.

Toezien op de correcte toepassing van ons Intern Reglement gekoppeld aan een respectvolle omgangsvorm bieden immers de beste garantie op succes.

Respect krijg je immers maar als je mensen respecteert!!

De voorgestelde mensen doen alvast het beste verhopen.

We wensen deze vrienden alvast een bijzonder vlot verloop van het aangegane engagement en vreugde in het beleven en de uitoefening van onze hobby!

In de veelheid van mededelingen dien ik net als voorbije weken de huidige stand van zaken in het terugdringen van het vogelgriepvirus te melden.

Inderdaad, op vandaag kunnen we eens te meer een hoopvoller bericht de wereld insturen. Ik kan echter niet genoeg onderlijnen dat we ook komende periode bijzonder voorzichtig dienen te blijven. Elke onachtzaamheid wordt immers onmiddellijk met klinkende munt betaald.

Het strikt opvolgen van de maatregelen blijft inmiddels onze verdomde plicht!

Tijdens een overigens aangenaam werkbezoek met de organisatoren van komend Kampioenschap van België eens te meer positieve stimulans gekregen. Er wordt bijzonder hard gewerkt binnen onze federatie en dat doet veel deugd om zien.

Om deze organisatie bijkomende ademruimte te bieden, zetten enkele van deze mensen een onnavolgbare pannenkoekenverkoop op touw.

Naast de affiche voeg ik tevens de ‘brood’-nodige link toe om uw bestelling aan te maken. De tijd begint intussen te dringen want u dient te bestellen voor volgende week donderdag 25 januari!!

Enigszins bevreesd voor het feit dat afstand een mogelijk obstakel kon zijn, kregen de organisatoren de onverhoopte steun van Danny Clauw uit Beselare die op zijn thuisadres een afhaalpunt opzet voor de sympathisanten uit de Westhoek en andere regio’s en dit op zaterdag 3 februari van 09 u tot 11 u aan de Wervikstraat 141 te 8990 Beselare.

Vorige week kregen we een aantal berichten  van ongeruste lezers.  Ja, er bleek zelfs enige paniek te ontstaan!

Waar was Lucien van Gent heen?

Was hij gaan skiën of was zijn inkt bevroren?

Diende men Childfocus in te schakelen of kwam alles goed?

Het is ook voor mij een raadsel, hoewel ik de kans vrij groot acht dat hij met één of ander winnend lot in zijn bezit op zijn lappen was.

Zeg zelf een titel als ‘En de winnaar is…’ onderbouwt toch absoluut mijn mening.

Of niet?

  • §§§

Het zat er aan te komen!

Na de vliegende start van volgende week diende de kalender dringend bijgewerkt!

Op zondag 11 februari en dit midden het tentoonstellingsgeweld vinden de vrienden uit het gewest Brugge hun tijd gekomen om de zangvoordracht van de Officiële Zangkeurraad binnen te halen om hun liefhebbers voor te bereiden op komend seizoen.

Op die wijze is er op datzelfde ogenblik voor elk wat wils en kunnen onze liefhebbers zelf hun keuze bepalen.

Het valt in deze overigens niet langer te ontkennen: “Het speelseizoen nadert met rasse schreden!”

Het blijft intussen in deze donkere dagen bijzonder aangenaam toeven tussen vrienden.

Grijp dan ook elke kans op samenzijn!!

Uiteraard kunnen onze liefhebbers en sympathisanten steeds hun gading en verdere duiding vinden op onze website www.avibo.be en zo telkens de meest actuele informatie inwinnen.

  • §§§

Uw gewaardeerde bijdrage, nieuwtje of weetje wordt – zoals steeds – met bijzondere dankbaarheid en achting ingewacht op rik@avibo.be .

In de rand herhalen we overigens dat:

– aankondigingen en verslagen van vergaderingen (regio, gewest of maatschappij) via Avibo-Admin worden gepubliceerd op www.avibo.be;

– aankondigingen van zettingen en vervolgens de uitslagen enkel via Zettingsoft kunnen worden ingebracht voor publicatie op vermelde website ;

– rouwbeklagen, felicitaties, spoedig herstel en ander Gildeleven (los van vergaderingen) kunnen verspreid worden via onze AViBo-groep op facebook.

De respectievelijke maatschappijen en individuele inzenders zijn verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens.