De AVIBO-mail – jaargang 1 nummer 3 – 26 januari 2022

De AVIBO-mail – jaargang 1 nummer 3 – 26 januari 2022

Niettegenstaande de hoopvolle berichtgeving slaat Omicron onverbiddelijk hard om zich heen.

Als zorgzame organisatie besliste Uw Bestuursorgaan reeds eerder om een aantal nabije manifestaties af te lassen, te verschuiven of op alternatieve wijze te laten verlopen.

Zo ook zal het komend Coördinatorenoverleg van zaterdag 05 februari 2022 online worden gevoerd.

De goede traditie indachtig kondigen we dit overleg tijdig aan. De genodigden aan deze vergadering ontvingen inmiddels de link in hun mailbox.

Aandachtig lezer heeft ongetwijfeld opgemerkt dat naar goede gewoonte op bovenvermelde vergadering de inhoud van komende 73ste Algemene Vergadering wordt toegelicht en waar nodig bijgestuurd.

Inderdaad, de dames en heren stemgerechtigde leden van onze federatie “De Koninklijke Nationale Federatie Algemene Vinkeniersbond” zullen op komende “Buitengewone Algemene Vergadering van zondag 06 maart 2022” uitspraak doen over gelinkte “Statuten”.

De huidige Statuten werden herwerkt en aangepast aan de onderrichtingen uit het Wetboek voor Vennootschappen en Verenigingen van 23 maart 2019  en de vernieuwde A.Vi.Bo.-realiteit.

Inderdaad in een maatschappij in beweging kunnen en mogen we geen kans onbenut laten om als federatie enerzijds te voldoen aan de opgelegde wetgeving en anderzijds voeling te houden met de veranderde situatie.

Belangrijkste wijzigingen zijn dan ook rechtstreeks gevolg van ons absoluut streven en onze wettelijke plicht te voldoen aan de  huidige wetgeving.

Terminologie wordt – waar nodig – aangepast aan wettelijke vereisten, bevoegdheden en verantwoordelijkheden geëxpliciteerd en afgetoetst aan de verordeningen zoals ze zijn vervat in het Wetboek voor Vennootschappen en Verenigingen

Anderzijds en in ondergeschikte orde willen wij bij deze gelegenheid graag de meer recente veranderingen in de schoot van onze werking verankeren en waar nodig bijschaven.

Zo wordt www.avibo.be als erfgenaam van “Het A.Vi.Bo.-blad” het officieel orgaan van de federatie en pogen wij tevens een aantal zaken uit huidige editie te vereenvoudigen dit – uiteraard – met absoluut respect voor de positie van de Algemene Vergadering.

Uw Bestuursorgaan hoopt nu reeds op jullie volle steun en vertrouwen te kunnen rekenen bij de stemming over voorliggend ontwerp.

Naast bovenvermelde – voor de federatie en onze werking – uiterst belangrijke aankondigingen en publicatie willen wij onze lezers graag vergasten op een bijzonder leerrijk artikel van Guy Van Peteghem waarin hij uitgebreid “De teunisbloem als voeder voor vogels.” beschrijft.

Dat het ons bovendien bijzonder verblijdt dat ook Lucien van Gent de spreekwoordelijke weg naar ons blad heeft gevonden en bijgevolg nog tegen ons spreekt, hoeven wij jullie niet te schetsen.

Wij wensen jullie dan ook bijzonder veel leesplezier.

De inbreng van een aantal schrijvers heeft en geeft ongetwijfeld meerwaarde voor elke vinkenier en we doen dan ook een warme oproep om ervaringen, belevenissen of andere belangwekkende zaken met ons te delen.

Uw bijdrage wordt met bijzondere dankbaarheid en achting ingewacht op rik@avibo.be

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.avibo.be/wp-content/uploads/2017/07/standaardheader-e1500234473429.jpg);background-size: initial;background-position: center center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 350px;}