De AVIBO-mail – jaargang 1 nummer 5 – 9 februari 2022

De AVIBO-mail – jaargang 1 nummer 5 – 9 februari 2022

We zijn inmiddels bijna half februari en de daglengte begint reeds behoorlijk toe te nemen. In de natuur roert één en ander en een aantal vogels maakt zich hoopvol op voor een bijzonder prachtig seizoen.

Ook binnen vinkeniersrangen begint het bijzonder hard te kriebelen. Er is geen ontkomen aan!! Het speel- en kweekseizoen wordt stilaan zichtbaar aan de einder.

Vinkenliefhebbers zijn van dan af niet meer te houden en ook binnen de federatie, de regio’s, de gewesten en de maatschappijen staat alles in het teken van nakende start!!

Vorige zaterdag kende onze eerste online vergadering met onze coördinatoren een bijzonder vlot verloop en het positivisme dat deze mensen kenmerkt, biedt ontzaglijke garanties op een vlekkeloos speelseizoen op korte termijn en een soliede federatie op lange termijn.

Op datzelfde ogenblik namen de familie, de vrienden, de geloofsgemeenschap en de A.Vi.Bo. afscheid van  een uitzonderlijk mens.

“Onze ereproost, E.H. Valeer Cools, werd immers onder ruime belangstelling van onder meer een delegatie van onze federatie ten grave gedragen in Zandvoorde. De gedreven aanwezigheid en het stichtende voorbeeld van deze bijzondere en vooral uitzonderlijke mens binnen onze rangen blijft ook in de toekomst onze ziel beroeren en biedt ons vooral de moed om op de ingeslagen weg door te gaan. “

Nu zaterdag 12 februari zitten we samen met de collega’s binnen het Bestuursorgaan om aangehaalde vergadering te verwerken en de laatste hand aan de voorbereiding van onze 73ste Algemene Vergadering van zondag  06 maart 2022 te leggen.

Bovenvermelde zaken zijn bijzonder belangrijk voor het welzijn van de federatie nu en in de toekomst doch we houden eraan ook in dit bericht ruimte te creëren voor enige luchtigheid.

Immers, voor wie nu reeds tracht naar “Eén uur stilte voor twee euro” verwijzen we graag naar het artikeltje van Lucien van Gent.

Wij danken jullie voor jullie volgehouden trouw aan ons erfgoed en  hopen u ook nu bijzonder veel leesplezier te hebben geboden.

Uiteraard blijft de inbreng van een aantal schrijvers van ongekende meerwaarde voor elke vinkenier en we doen dan ook een blijvende en warme oproep om ervaringen, belevenissen of andere belangwekkende zaken met ons allen te delen.

Uw bijdrage wordt met bijzondere dankbaarheid en achting ingewacht op rik@avibo.be .

In de rand vermelden we overigens graag dat:

– aankondigingen en verslagen van vergaderingen (regio, gewest of maatschappij) via Avibo-Admin worden gepubliceerd op www.avibo.be;

– aankondigingen van zettingen en vervolgens de uitslagen via Zettingsoft worden ingebracht voor publicatie op vermelde website ;

– rouwbeklagen, felicitaties, spoedig herstel en ander Gildeleven (los van vergaderingen) kunnen verspreid worden via onze AVIBo-groep op facebook.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.avibo.be/wp-content/uploads/2017/07/standaardheader-e1500234473429.jpg);background-size: initial;background-position: center center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 350px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}