De AVIBO-mail – jaargang 1 nummer 6- 16 februari 2022

De AVIBO-mail – jaargang 1 nummer 6- 16 februari 2022

 

 

Valentijn is achter de rug en enkele mooie dagen brengen ook in de natuur heel wat teweeg. Het voorbije weekend een vinkenman in het wild gehoord die reeds behoorlijk stevig doorging.

In de nabije toekomst lonkt onze Algemene Vergadering als absolute opstap naar het komend speelseizoen. De sterk dalende besmettingscijfers zorgen binnen het maatschappelijke leven voor de verhoopte versoepelingen. Laat u echter niet te gauw verleiden tot al te soepel omgaan in massaevenementen. De vrees voor nieuwe varianten dwingt ons tot verstandige keuzes. Als vinkenier willen we immers allemaal aan de slag op 01 april en we hopen dat deze droom mag worden verwezenlijkt.

Uw Bestuursorgaan zat vorige zaterdag samen in vergadering via skype-overleg. Zoals u in het verslag zal lezen, bevinden we ons in de laatste rechte lijn naar een aantal belangrijke zaken die onze werking mee ondersteunen.

Dat we op 19 maart 2022 allen present tekenen op de herdenkingsviering voor onze overleden vrienden staat inmiddels buiten kijf. Het zal niettegenstaande de vele verhalen vol droefenis ongetwijfeld aangenaam zijn  om elkaar terug lijfelijk te ontmoeten.

De leden van de Sint-Elooisvink uit Wingene zetten alvast hun beste beentje voor om samen met de parochiewerking ons allen te verwelkomen in de Sint-Amanduskerk van Wingene om 15 uur. Naar aloude traditie hopen we maatschappijen en gewesten te verwelkomen met hun vlaggen om dit innige moment nog meer uitstraling te verschaffen.

We geven tevens graag de lijst van onze overledenen mee van de twee voorgaande werkjaren zodat we een volledig gedachtenisprentje kunnen overhandigen op de viering. Mogen we vragen dat de maatschappij- en gewestbesturen deze lijst controleren en onvolkomenheden melden op info@avibo.be .

Zoals vorige week aangekondigd, dringen de eerste behoorlijke voorbereidingen zich op om onze vogels klaar te stomen voor een hopelijk vruchtbaar kweekseizoen. Eminent kweker en meervoudig wereldkampioen, medewerker aan de Gouden Ring Show en motor achter het kampioenschap van de Frontstreek, de heer Luc Blondeel, geeft ons enige inkijk in zijn voorbereiding op komend kweekseizoen.

Lucien van Gent op zijn beurt werpt vanuit zijn eigengereid oogpunt een blik op de problematische energieperikelen die ons teisteren.

Wij danken jullie voor jullie volgehouden trouw aan onze A.Vi.Bo.-mail en  hopen u ook nu bijzonder veel leesplezier te hebben geboden. Nodig zeker uw vrienden vinkeniers uit om zich tevens gratis te abonneren op onze mail!!

Uiteraard blijft de inbreng van een aantal schrijvers van ongekende meerwaarde voor elke vinkenier en we doen dan ook een blijvende en warme oproep om ervaringen, belevenissen of andere belangwekkende zaken met ons allen te delen.

Uw bijdrage wordt met bijzondere dankbaarheid en achting ingewacht op rik@avibo.be .

In de rand vermelden we overigens graag dat:

– aankondigingen en verslagen van vergaderingen (regio, gewest of maatschappij) via Avibo-Admin worden gepubliceerd op www.avibo.be;

– aankondigingen van zettingen en vervolgens de uitslagen via Zettingsoft worden ingebracht voor publicatie op vermelde website ;

– rouwbeklagen, felicitaties, spoedig herstel en ander Gildeleven (los van vergaderingen) kunnen verspreid worden via onze AVIBo-groep op facebook.

 

 

 

 

 

 

 

De respectievelijke maatschappijen zijn verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.avibo.be/wp-content/uploads/2017/07/standaardheader-e1500234473429.jpg);background-size: initial;background-position: center center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 350px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}