De AVIBO-mail – jaargang 1 nummer 7- 23 februari 2022

De AVIBO-mail – jaargang 1 nummer 7- 23 februari 2022

Hopelijk hebben jullie met zijn allen de voorbije voorjaarsstormen zonder al te veel kleerscheuren doorstaan.

Intussen bewijst de soort “mens” eens te meer hoe zielig en kortzichtig ze is. Wat Poetin momenteel in Oekraïne uitvreet, is weinig geruststellend. Militair machtsvertoon, geweld en oorlog is niet onmiddellijk de manier om elkaar te vinden. De geschiedenis heeft ons jammer genoeg tal van voorbeelden voorgeschoteld van zinloze oorlogen en de bijzonder hoge tol aan menselijk leed die deze vergt.

Vinkeniers brengen intussen alles in gereedheid om vanaf 01 april de kooi ter hand te nemen en naar de reke te trekken. Maatschappijbesturen treffen de laatste voorbereidingen.

In dit kader is het bijzonder bemoedigend te merken dat reeds heel wat maatschappijbesturen de weg naar ons onvolprezen Zettingsoft hebben gevonden en hun zettingen aankondigen via www.avibo.be .

En wat gezegd van de besturen die via Avibo-Admin nu reeds aankondigingen en verslagen van vergaderingen plaatsen op onze website.

Als absolute en ontegensprekelijke aankondiging van het naderende speel- en kweekseizoen kan onze Algemene Vergadering zeker niet ontbreken. Alle stemgerechtigde leden ontvangen in de loop van komende week de stemonderrichtingen in hun mailbox. Kijk alvast ook eens in uw spam-berichten of deze boodschap niet werd afgevoerd naar deze berichten.

Inmiddels volgen de positieve tendensen in de afnemende pandemie elkaar in sneltreinvaart op. Het is bijzonder bemoedigend te mogen vaststellen dat ons sociaal leven hopelijk heel binnenkort terug iets normaler kan verlopen.

Deze tendensen doen ons alvast hoopvol vooruit blikken op onze eerste grote A.Vi.Bo.-manifestatie.  Zo kunnen we op 19 maart 2022 allen present tekenen op de herdenkingsviering voor onze overleden vrienden bij de Sint-Elooisvink uit Wingene in de Sint-Amanduskerk van Wingene en dit om 15 uur.

Naast de blijdschap van het weerzien, betekent onze talrijke aanwezigheid een belangrijke ruggensteun voor de families, vrienden en naasten van onze betreurde vrienden.

Naar aloude traditie hopen we maatschappijen en gewesten te verwelkomen met hun vlaggen om dit innig en bijzonder beladen moment nog meer uitstraling te verschaffen.

Net als bij een vorige editie herhalen we hier de bijgewerkte lijst van overleden vrienden voor het aandenken.

Er is hier rond mogelijk enige verwarring ontstaan. Zo werd in voorbereiding van de viering van 2020 het gedachtenisprentje reeds gedrukt met daarop de overledenen van 2019 en 2020. Door de aanhoudende pandemie bij voorbije edities zijn wij genoodzaakt de overleden vrienden van 2020 – 2021 – 2022 nu samen te herdenken.

Zo zullen wij deze mensen op een apart aandenken publiceren. Tijdens de offerande van onze viering van 19 maart in Wingene worden beide aandenkens bedeeld.

In een eerdere publicatie verschafte Dirk Van Honacker toelichting bij het tentoonstellen. Onduidelijkheden in terminologie en woordgebruik nopen ons ertoe de tekst met de nodige toelichting opnieuw aan te bieden aan onze geïnteresseerde lezers.

Lucien van Gent mag niet op het appel ontbreken. De titel “Tweemaal per maand” doet iedereen ongetwijfeld de wenkbrauwen fronsen en de nieuwsgierigheid toenemen.

Dankbaar voor de steeds toenemende schare trouwe lezers hopen wij jullie ook nu niet te hebben ontgoocheld.

Uiteraard blijft de inbreng van verschillende schrijvers van absolute meerwaarde voor elke vinkenier en we doen dan ook een blijvende en warme oproep om ervaringen, belevenissen of andere belangwekkende zaken met ons allen te delen.

Uw bijdrage wordt met bijzondere dankbaarheid en achting ingewacht op rik@avibo.be .

In de rand herhalen we overigens graag dat:

– aankondigingen en verslagen van vergaderingen (regio, gewest of maatschappij) via Avibo-Admin worden gepubliceerd op www.avibo.be;

– aankondigingen van zettingen en vervolgens de uitslagen via Zettingsoft worden ingebracht voor publicatie op vermelde website ;

– rouwbeklagen, felicitaties, spoedig herstel en ander Gildeleven (los van vergaderingen) kunnen verspreid worden via onze AVIBo-groep op facebook.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.avibo.be/wp-content/uploads/2017/07/standaardheader-e1500234473429.jpg);background-size: initial;background-position: center center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 350px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}