Onderrichtingen van kracht op alle A.Vi.Bo.-vinkenzettingen met ingang van zondag 27 juni 2021

Onderrichtingen van kracht op alle A.Vi.Bo.-vinkenzettingen met ingang van zondag 27 juni 2021

Volg strikt de onderrichtingen van de gemeentelijke overheid – waar de zetting plaats vindt – op!

o De beperkingen inzake vooruit en natura werd reeds eerder opgeheven. Deelnemers worden bij inschrijving telkens ingelicht rond eventuele afwijkingen ten opzichte van de aankondiging in het A.Vi.Bo.-blad.

o Maatschappijbesturen die beslissen om natura aan te bieden of hun prijzengeld aan te passen nadat ze hun zettingformulier hebben ingezonden, kunnen dit communiceren via onze facebookpagina!

o Lokalen en café’s zijn weer open!! Hou rekening met de voor hen geldende regels en volg de instructies van de uitbaters steeds stipt op!!

o Het aantal deelnemers is niet langer BEPERKT! !

o Wij bieden de maatschappijen blijvend de grootst mogelijke autonomie in het organiseren van zettingen:

§ Alle zettingen kunnen doorgaan als wedstrijden!

§ Het staat inrichters echter vrij alsnog te organiseren onder de noemer van proefzetting mits inachtneming van alle veiligheidsvoorschriften.

§ Het vragen en/of innen van inleggeld, het uitbetalen van vooruit en het schenken van bloemen en natura is toegelaten mits correcte toepassing van handhygiëne en vermijden van fysieke contacten.

Deze mogelijkheid houdt echter geen verplichting in!

§ De wijze waarop wordt ingeschreven en hoe de trekking van het regelnummer verloopt wordt door het maatschappijbestuur vrij bepaald.

§ Zo kan een maatschappijbestuur om praktische reden opteren om de inschrijving enkel vooraf per telefoon/ GSM/mail bij de verantwoordelijke te verrichten!

§ Vermijd zoveel als mogelijk samenscholingen zowel voor als na de wedstrijd!

Volgende zaken blijven ongewijzigd ten opzichte van eerder opgelegde maatregelen :

o Respecteer STEEDS de regels van social distancing

§ Je houdt minimaal 1,50 meter afstand van elkaar!!

§ Het dragen van een mondmasker bij betreden en verlaten van de reke is VERPLICHT!!

o Het gebruik van Zettingsoft wordt ten zeerste aanbevolen om:

§ de uniformiteit in de communicatie met de drukkerij te bevorderen;

§ de inschrijvingen en verwerking van de uitslag te verbeteren;

§ steeds te beschikken over de meest actuele lijst van de aanwezige liefhebbers (in het kader van contact tracing).

o Geen enkel lid dient zich hoe dan ook verplicht te voelen tot deelname!!

o Er is ALTIJD een verantwoordelijke die de stipte opvolging van de afspraken in de reke opvolgt!! Deze persoon respecteert de regels inzake social distancing en draagt altijd een mondmasker.

o Je zet je vogel en plaatst vervolgens je stoel ter hoogte van de vogel die je tekent. Je houdt altijd voldoende afstand van andere vinkeniers. Je neemt pas plaats

wanneer de vogel die je dient te tekenen op de grond staat. Wanneer je neerzit, kan je je mondmasker afdoen.

o Iedere deelnemer blijft één uur (of tot het eventueel vroeger afvlaggen) bij de te tekenen vogel zitten, wat ook zijn prestatie is.

o Je verlaat op het einde van de zetting ordentelijk en onmiddellijk de reke. Je draagt je mondmasker correct en je behoudt bovendien afstand naar andere deelnemers.

o Toeschouwers worden nog steeds terecht gewezen en dienen onmiddellijk de reke te verlaten.

o Het verantwoordelijk bestuurslid zorgt voor het ontruimen van de reke op een veilige en verantwoorde manier!!

Ga steeds stipt en correct om met de opgelegde maatregelen.

Blijven samenkomen op een volwassen en constructieve manier biedt ons ongetwijfeld nog meer perspectieven voor een veilige toekomst!!

NEEM NOOIT RISICO’S !!!

UW GEZONDHEID IS EN BLIJFT ONZE GROOTSTE ZORG!!

Namens Uw Bestuursorgaan A.Vi.Bo. vzw

Gino Welvaert, voorzitter.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.avibo.be/wp-content/uploads/2017/07/standaardheader-e1500234473429.jpg);background-size: initial;background-position: center center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 350px;}