Reglementering

“Goede afspraken maken goede vrienden!”

Een vereniging met een ledenaantal als dat van A.Vi.Bo. kan pas goed bestuurd worden indien de nodige reglementering die de voorwaarden van het lidmaatschap vastlegt, is voorzien.

Respect voor de historische basis van de vinkensport dwingt er ons tevens toe de nodige, duidelijke en dwingende afspraken vast te leggen zodat elk lid waar ook in ons land op dezelfde wijze kan genieten van het “vinkenieren”.

Dat het kweken en houden van zangvogels -eigen aan onze sport – onderhevig is aan een aantal wettelijke bepalingen is onderhand bekend. Bedoelde regelgeving is vervat in het Soortenbesluit en het zogenaamde Ringenbesluit.

Via deze weg willen wij deze regelgeving ter beschikking stellen van onze liefhebbers.