Reglementering

Een vereniging met een ledenaantal als dat van A.Vi.Bo VZW kan niet goed bestuurd worden zonder de nodige reglementering die de voorwaarden & regels van het lidmaatschap & de vinkensport op zich vastleggen. Het kweken & houden van zangvogels welke eigen is aan onze sport is eveneens onderhevig aan wettelijke bepalingen.

Via deze weg willen wij deze regelgeving ter beschikking stellen.