Lidgelden, borgsommen, administratiekosten

 

LIDGELDEN

 • Maatschappij : 15€
 • Lokaal : 10€
 • Bijlokaal : 6€
 • Individueel lid van de federatie : 5€
 • A.Vi.Bo.-Blad  2020 : 52€

BEROEP TEGEN :

 • Uitspraak ereraad : 75€ (te behandelen door beroepscommissie)
 • Uitspraak bondsraad : 75€ (te behandelen door beroepscommissie)

KEURINGEN:

 • Borgsom aanvraag keuring in beroep : 85€
 • Borgsom aanvraag keuring in hoger beroep : 85€
 • Borgsom aanvraag keuring in cassatie : 100€
 • Administratiekost afgekeurde vogel bij speciale opdracht officiële keuring : 15€
 • Administratiekost afgekeurde vogel bij gewestelijke keuring : 15€
 • Administratiekost inleveren bondslidkaart na oproeping gewestelijke keuring :25€

OVERIGE ADMINISTRATIEKOSTEN:

 • Mutatie : 5€
 • Niet aangegeven bijlokaal : 12€
 • Niet-geabonneerde bestuursleden/lokaalhouders : 10€ + bedrag abonnement
 • 2de en 3de bestelperiode kweekringen : 5€