De Natuurinspectie van het Agentschap voor Natuur en Bos houdt toezicht op de naleving van de milieubeheerregelgeving, waaronder het Ringenbesluit.

Als A.Vi.Bo. stellen wij nog te dikwijls vast dat vogelhouders niet of onvoldoende op de hoogte zijn van de bestaande regels in verband met het kweken van vogels.

Het leek ons daarom gepast dat we aan deze problematiek de nodige aandacht zouden besteden.

Bijgaand vindt u een link naar de wetgeving ter zake aangeduid als <het ringenbesluit>

ringenbesluit