De Natuurinspectie van het Agentschap voor Natuur en Bos houdt toezicht op de naleving van de milieubeheerregelgeving, waaronder het Soortenbesluit.

Als A.Vi.Bo. stellen wij nog te dikwijls vast dat vogelhouders niet of onvoldoende op de hoogte zijn van de bevoegdheden van de Natuurinspectie bij controles, noch van de bestaande regels in verband met het houden van vogels.

Het leek ons daarom gepast dat we aan deze problematiek de nodige aandacht zouden besteden.

Bijgaand vindt u een link naar de wetgeving ter zake aangeduid als <het soortenbesluit>

soortenbesluit
Lijst Europese vogels
Lijst Europese vogelverenigingen

Bijgaand vindt u een document met meer uitleg over de bevoegdheden van de Natuurinspectie en over de rechten van vogelhouders bij eventuele controles door natuurinspecteurs.

bevoegdheden