Tuchtorganen

Onderstaand vind U een overzicht van de tuchtorganen binnen A.Vi.Bo. VZW, hun samenstelling, bevoegdheden en voor wie ze bedoeld zijn.

Beroepsprocedure

Beroeps commisie

Samenstelling:
Drie effectieve leden en twee plaatsvervangers.
Voorzitter is jurist.

Bevoegdheid:
Alle beroepen tegen uitspraken van bondsdraad of gewestelijke beheersraden
Definitieve beslissing.
Kan enkel verworpen worden door de Algemene Vergadering

Bondsraad

Samenstelling:
Drie effectieve leden en twee plaatsvervangers.
(Nooit uit de maatschappij van de klager of de beklaagde)

Bevoegdheid:
– Inbreuk op imago van de federatie
– Waar tussenkomst gewestelijke ereraad is uitgesloten

Voor wie:
Gewestleiders, afgevaardigden, gewestelijke zangcommissarissen, officiële zangkeurders, leden van de Raad van Bestuur

Eerste aanleg

Gewestelijke raad

Samenstelling:
Gewestleider of vervanger + 2 afgevaardigden
(nooit uit de maatschappij van de klager of beklaagde)

Bevoegdheid:
Alle betwistingen en overtredingen door leden en bestuursleden binnen het gewest.
Alle overtredingen op het speelreglement begaan binnen het gewest.

Voor wie:

Alle spelende leden uitgezonderd die met officiële functies binnen A.Vi.Bo. (cfr. bondsraad)