Speciale vergadering bestuursorgaan woensdag 02/06/2021

Speciale vergadering bestuursorgaan woensdag 02/06/2021

Speciale vergadering Bestuursorgaan A.Vi.Bo. vzw van  02 juni 2021

 * Het bericht aangaande de maatregelen vervangt de eerder uitgegeven voorschriften* 

Aanwezig via skype-verbinding:

– Dhr. Gino Welvaert, voorzitter

– Dhr. Marnix Moerman, ondervoorzitter

– Dhr. Eddy Dejonghe, bestuurder

– Dhr. Gilles Peirs, bestuurder

– Dhr. Dominique Baert, bestuurder

 

 • De federale regering en de regeringen van de deelstaten hebben op 11 mei 2021 in het Overlegcomité beslist over een breed zomerplan. Dit plan maakt in een aantal stappen de teugkeer naar een normaler leven mogelijk. (bron: informatie van de overheid op belgium.be )

 

 • Een aantal zaken dienen bij de evolutie van dit plan duidelijk voor ogen gehouden. Zo mogen het aantal ingenomen COVID-bedden op intensieve zorgen maximaal 500 bedragen en dient de vaccinatiecampagne volgens plan te verlopen.

 

 • De voorgestelde maatregelen krijgen echter pas kracht van wet indien ze in passende Ministeriële Besluiten zijn gegoten en gepubliceerd werden in het Staatsblad.

 

 • In de context van wat voorafging herhalen we bovendien wat we ook bij vorige communicatie steevast aanhielden:
  • wij wijzen onze vinkeniers op de blijvende risico’s en het steeds aanwezige gevaar op besmetting bij elke verplaatsing en elke ontmoeting ( hoe beperkt ook).
  • we beschouwen het tevens als onze gezamenlijke en dwingende plicht om heel goed voor onszelf en voor elkaar te zorgen!!

 

 • Onderstaand vindt u een geactualiseerde oplijsting van de mogelijkheden en beperkingen na de versoepeling van de maatregelen vanaf woensdag 09 juni 2021!!
  • Respecteer ALTIJD de onderrichtingen van de gemeentelijke overheid waar uw maatschappij speelt!!
  • Volg de afspraken vervat in een eventueel politiereglement zoals altijd strikt en stipt op!!
  • De zetting werd vooraf aangekondigd in ons A.Vi.Bo.-blad!! Dit is namelijk een wettelijke vereiste ( Soortenbesluit) en is tevens de waarborg dat de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid geactiveerd is voor deze bijeenkomst.

 

Met ingang van 09 juni 2021 worden volgende zaken toegepast ENKEL EN ALLEEN

INDIEN DE VERSOEPELINGEN EFFECTIEF WORDEN:

 • De beperkingen inzake de vooruit op zettingen vervalt. Deelnemers worden bij inschrijving ingelicht rond de concrete invullingen en afwijkingen ten opzichte van de aankondiging in het A.Vi.Bo.-blad.
 • Naturaprijzen worden terug toegelaten.
 • Maatschappijbesturen die beslissen om natura aan te bieden of hun prijzengeld aan te passen nadat ze hun zettingformulier hebben ingezonden, kunnen dit communiceren via onze facebookpagina en dienen bijgevolg de mensen van de drukkerij niet extra te belasten met wijzigingen!
 • Lokalen en café’s mogen mits een aantal voorzorgsmaatregelen weer openen vanaf 08:00 uur ’s morgens tot 22:00 uur ‘s avonds !!

Hou steeds rekening met de voor hen geldende regels en volg de instructies van de uitbaters stipt op!!

 • Het aantal deelnemers is BEPERKT tot 100 per zetting en dit alvast tot en met eind juni 2021!

Indien de evolutie van de besmettingscijfers in positieve zin verder daalt zal de beperking in het deelnemersaantal vanaf 01 juli mogelijk worden opgeheven.

 • Wij bieden de maatschappijen de verst mogelijke autonomie in het organiseren van zettingen:
  • De zettingen kunnen doorgaan als wedstrijden!
  • Het staat inrichters echter vrij alsnog te organiseren onder de noemer van proefzetting mits inachtneming van alle veiligheidsvoorschriften.
  • Het vragen en/of innen van inleggeld, het uitbetalen van vooruit en het schenken van bloemen en natura is toegelaten mits correcte toepassing van handhygiëne en vermijden van fysieke contacten.

Deze mogelijkheid houdt geen verplichting in!

 • De wijze waarop wordt ingeschreven en hoe de trekking van het regelnummer verloopt wordt door het maatschappijbestuur vrij bepaald.
 • Zo kan een maatschappijbestuur om praktische reden (bijvoorbeeld afwezigheid van een buitenterras of lokaal) opteren om de inschrijving enkel vooraf per telefoon/ GSM/mail bij de verantwoordelijke te verrichten!
 • Maatschappijen, gewesten en regio’s bepalen vrij het eventueel verspelen van kampioenschappen en koningschappen mits duidelijke communicatie naar AL hun leden, de gewestleider en de regiocoördinator. Het reglement is conform het Reglement Inwendige Orde A.Vi.Bo..
 • Het Bestuursorgaan van de A.Vi.Bo. vzw besliste de Ronde van Vlaanderen 2021 in afgeslankte versie te laten starten op zondag 13 juni 2021.

De Ronde wordt verspeeld op alle zondagen tot en met zondag 25 juli 2021. Er zijn bijgevolg slechts zeven ritten te verspelen waarvan de beste vijf worden verrekend in de einduitslag.

 • Vermijd samenscholingen zowel voor als na de wedstrijd!

 

Volgende zaken blijven ongewijzigd ten opzichte van eerder opgelegde maatregelen :

 • Respecteer STEEDS de regels van social distancing
  • Je houdt minimaal 1,50 meter afstand van elkaar!!
  • Het dragen van een mondmasker bij betreden en verlaten van de reke is VERPLICHT!!
 • Het gebruik van Zettingsoft wordt ten zeerste aanbevolen om:
  • de uniformiteit in de communicatie met de drukkerij te bevorderen,
  • de inschrijvingen en verwerking van de uitslag te verbeteren
  • steeds te beschikken over de meest actuele lijst van de aanwezige liefhebbers (in het kader van contact tracing).
 • Geen enkel lid dient zich hoe dan ook verplicht te voelen tot deelname!!
 • Er is ALTIJD een verantwoordelijke die de stipte opvolging van de afspraken in de reke opvolgt!! Deze persoon respecteert de regels inzake social distancing en draagt altijd een mondmasker.
 • Je zet je vogel en plaatst vervolgens je stoel ter hoogte van de vogel die je tekent. Je houdt altijd voldoende afstand van andere vinkeniers. Je neemt pas plaats wanneer de vogel die je dient te tekenen op de grond staat. Wanneer je neerzit, kan je je mondmasker afdoen.
 • Iedere deelnemer blijft één uur (of tot het eventueel vroeger afvlaggen) bij de te tekenen vogel zitten, wat ook zijn prestatie is.
 • Je verlaat op het einde van de zetting ordentelijk en onmiddellijk de reke. Je draagt je mondmasker correct en je behoudt bovendien afstand naar andere deelnemers.
 • Toeschouwers worden nog steeds terecht gewezen en dienen de reke te verlaten.
 • Het verantwoordelijk bestuurslid zorgt voor het ontruimen van de reke op een veilige en verantwoorde manier!!

 

Ga steeds stipt en correct om met de opgelegde maatregelen.

Blijven samenkomen op een volwassen en constructieve manier biedt ons ongetwijfeld meer perspectieven voor de toekomst!!

 

NEEM NOOIT RISICO’S !!!

UW GEZONDHEID IS EN BLIJFT ONZE GROOTSTE ZORG!!

 

 

Namens het dagelijks Bestuur A.Vi.Bo.

voorzitter, Gino Welvaert

ondervoorzitter,

Marnix Moerman

 

 

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.avibo.be/wp-content/uploads/2017/07/standaardheader-e1500234473429.jpg);background-size: initial;background-position: center center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 350px;}