Terugblik op het kweekseizoen 2019

Terugblik op het kweekseizoen 2019

Image module

Ondertussen ligt het kweekseizoen 2019 weeral een paar maanden achter ons. Tijd om even terug te blikken. Waren de resultaten naar behoren? Welke waren de aanpassingen of nieuwigheden in vergelijking met het jaar voordien? Wat zijn de plannen voor volgend kweekseizoen?

Terug een mooi resultaat

Qua resultaat mocht ik dit kweekseizoen alvast weer niet klagen. De 4 kweekpoppen die dit jaar een eigen, persoonlijk kweekvluchtje toegewezen kregen in onze overdekte kweekvolière, slaagden er in om tezamen 41 jongen groot te brengen. GAVINA, onze 5 jarige pop van de “AGNETHA-WEBER”-stam, bracht 8 jongen groot. HILMA onze 4 jarige superpop kreeg 15 jongen op stok. HELENA, ook een 4-jarige pop, bracht 10 jongen groot en KYLIE, oen nieuwe 1-jarige pop bracht 8 jongen op. Alle 4 deden ze het goed, al stak superpop HILMA er weer met kop en schouders bovenuit met haar 15 jongen. Ook van de nieuwe 1-jarige pop KYLIE was ik super content. Als 1ste-jaars pop 8 jongen grootbrengen is een knappe prestatie en is alvast veelbelovend voor de volgende jaren.

Kleine aanpassing in de voorziene bijvoeding

Wat betreft het voedingsschema werd alles grotendeels in lijn gehouden met het kweekseizoen 2018. Alleen werd het kiemzaad in de bijvoeding dit kweekseizoen vervangen door “Perle Morbide”. Deze aanpassing had alvast geen negatieve impact op de resultaten. In 2018 (het laatste “kiemzaad”-jaar) kreeg ik 39 jongen op stok en dit jaar (het eerste “Perle Morbide”-jaar) 41 jongen. De resultaten waren dus vergelijkbaar.

Bijlichtsysteem 2 weken vooruit

Zoals tevens de vorige kweekseizoenen, was ook dit jaar gedurende gans het kweekseizoen het bijlichtsysteem actief. Het overdag bijlichten werd vanaf half februari opgestart. Daar jaar had ik, om praktische redenen, graag de jongen een 2-tal weken vroeger gehad, om zo ook het kweekseizoen iets vroeger te kunnen afsluiten. Ik stelde het besturingssysteem in op daglengte “D-14″. Twee weken vooruit dus. En ik mocht inderdaad vaststellen dat mijn poppen er een 2-tal weken vroeger aan begonnen en tevens iets vroeger het kweekseizoen afsloten.  Het vervroegen, zoals ik het zelf wenste, was dus gelukt.

Image module

Reeds 15 jongen in april

Door dat iets vervroegen, was de maand april dan ook reeds een heel vruchtbare maand. Op 20 april stonden er reeds 15 jongen op de teller (6+5+3+1). In de maand mei volbrachten alle 4 mijn poppen hun 2de ronde. Tezamen bezorgden ze me nog eens 10 extra jongen (3+3+3+1). Eind mei stond de teller dan ook al op 25 jongen. In juni startten alle 4 mijn poppen hun 3de ronde. In die maand kwamen er nog eens 12 jongen bij (4+4+2+2). Na de derde ronde stond de teller op 37. Voor 3 van mijn poppen was het kweekseizoen na hun 3de ronde afgelopen. Pop HILMA had er echter nog zin in, en startte nog een 4de ronde. Haar nestje resulteerde uiteindelijk in nog eens 4 extra jongen. Dit bracht het eindresultaat op 41 jongen. Qua mix mannen versus poppen was er dit jaar een mooie, gelijkmatige verdeling, nl. 21 mannen en 20 poppen.

Nog steeds het “wisselkweek”-systeem

Reeds jaren pas ik het “wisselkweek”-systeem toe. Dit betekent dat 1 man verschillende poppen moet bedienen. De poppen hebben elk hun eigen vluchtje. De man wordt afhankelijk van waar nodig, kortstondig bij één van de poppen gelaten. Deze methode is uiterst efficiënt naar resultaten toe, maar vraagt wel een hele goede opvolging en is tamelijk tijdrovend. Ook dit jaar werd tevens deze manier van werken opnieuw toegepast.

Nieuwe kweekman

Dit kweekseizoen werd geopteerd om eens met een andere kweekman te werken. Onze vroegere kweekman GILBERT had het nochtans verschillende jaren heel goed gedaan. Toch vond ik de tijd rijp om zijn broer FALCO, dit jaar de fakkel te laten overnemen. Vogel FALCO had het de vorige  jaren heel goed gedaan als speelvogel in de reke. Hij werd dit seizoen 6 jaar en ik vond het dan ook hoogtijd om eens te zien of het mogelijk was om nakomelingen  van hem te bekomen.

Eerste bevruchte eitjes

Bij de start van het kweekseizoen was het  dan ook bang afwachten. Zou onze 6-jarige FALCO, na al die jaren als speelvogel te zijn ingezet, zijn taak als kweekman naar behoren uitvoeren. Toen ik begin april dan ook de eerste bevruchte eitjes mocht vaststellen, kon mijn geluk niet. Onze FALCO had de transformatie van speelvogel naar kweekvogel blijkbaar goed doorstaan. Algauw liet ik hem ook bij mijn 3 andere kweekpoppen, zodra die paringsrijp waren en daar viel hij blijkbaar ook in de smaak. Dit met overal bevruchtte eitjes als gevolg. Uiteindelijk zorgde vogel FALCO, zoals hierboven reeds aangehaald, voor 41 rechtstreekse nakomelingen. Alvast een puike prestatie voor zijn eerste jaar als kweekman.

De kers op de taart

Na de 4de en laatste ronde van pop HILMA, zat kweekman FALCO plots zonder werk. Dit creëerde de mogelijkheid om hem nog eens in de reke brengen. Hij werd opgekooid en in een schuilhok in de omgeving van de kweekvolière geplaatst. Nog geen kwartier na het opkooien was hij al volop aan het zingen. Een week later mocht hij dan ook mee naar de reke. En ik moet toegeven, het was een plezier om hem tussen de mannelijke soortgenoten te horen zingen. Hij zat duidelijk nog met zijn 4 poppen in zijn hoofd en deed er alles aan om zijn tegenstanders te verschalken en te verjagen.

Eentje voor mijn pas overleden pa … dank u FALCO !

Toen ik na de zetting vernam dat hij gans  het peloton achter zich gelaten had, kon mijn geluk niet op. Na een supergeslaagd kweekseizoen als kweekman, was zijn mooie prestatie in de reke alvast de spreekwoordelijke kers op de taart. Toen ik bij de prijsuitreiking de mooie bloementuil in ontvangst mocht nemen, moest ik even een traantje wegpinken. Deze overwinning was er 100% één voor mijn recent overleden pa.  Bedankt FALCO, dat had je heel mooi gedaan. Uw vroeger baasje zou heel trots op jou geweest zijn!

Volgend kweekseizoen, aanpassing kweekmethode?

In het verleden waren mijn pa en ikzelf altijd 2 handen op één buik. Ook wat het kweken aanging, deden we veel tezamen en steeds in onderling overleg. Door het wegvallen van mij pa, ben ik dan ook voor volgend kweekseizoen  mijn vaste partner kwijt. Dit zal hoe dan ook impact hebben. Ik zal hoogstwaarschijnlijk mijn manier van werken hier en daar wat moeten aanpassen.

Minder poppen en koppelkweek

Om alles wat minder arbeidsintensief te maken, denk ik er aan om volgend seizoen slechts met slechts 2 of 3 poppen te kweken in plaats van met 4. Ook denk ik eraan om misschien met meerdere kweekmans te werken. Zo kan ik eventueel afstappen van het wisselkweek-systeem en overschakelen naar een kweeksysteem per koppel. We zien nog wel hoe het loopt. Ik ben er zelf nog niet helemaal aan uit hoe ik het zal doen, nu mijn pa er niet meer is. In ieder geval mogen jullie van mij, na het volgend kweekseizoen, terug een artikel verwachten, waarin ik zal beschrijven hoe alles verlopen is.

Philip Vancauwenberghe

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.avibo.be/wp-content/uploads/2017/07/standaardheader-e1500234473429.jpg);background-size: initial;background-position: center center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 350px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}